Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Osvětlování bytů - Část 3 - Pracovna v bytě či rodinném domě

28. 11. 2012 | |

-- Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň --

Úvod
Téměř každý doma občas úřaduje nebo si domů přinese práci. Ti, kteří pracují v klidu a pohodlí svého domova k tomu potřebují tichý, dobře osvětlený prostor v bytě. Nejde však vždy jen o činnosti kancelářského typu, neboť mnozí se věnují i koníčkoníčkům, jako jsou např. ruční práce, filatelie, malování, řezbářství, modelařina, amatérská elektrotechnika apod. Jde zde převážně o práci vsedě. Předkládaný příspěvek je zaměřen na pracovní místa v omezených prostorech bytů a soukromých domů, nikoliv na domácí dílny vybavené profesionálními pracovními prostředky.

Tab. 1. Požadavky na osvětlení v pracovních prostorech podle ČSN 12464-1 [4]

Obr. 3. Minimalistické řešení – pracovní stůl pro krátkodobé použití postačí schovaný do skříně (foto: IKEA)

Každá činnost provozovaná v bytě má své specifické požadavky na prostor i osvětlení. V normě ČSN 73 43 01/Z1 [1] je uvedeno – má-li být navrženo umělé osvětlení v pracovnách a na pracovních místech v obytném domě pro činnosti uvedené v normě pro vnitřní pracovní prostory nebo jim blízké, vychází se i z hodnot osvětleností, indexu oslnění UGRL a indexu podání barev Ra uvedených v ČSN EN 12464-1 [4].

Podle této normy se na pracovním místě rozlišuje místo úkolu, kde se vykonává zraková činnost, bezprostřední okolí úkolu (pás kolem místa úkolu o šířce aspoň 0,5 m) a pozadí zrakového úkolu (aspoň 3 m široká plocha přiléhající k bezprostřednímu okolí úkolu). Pro dobré zrakové podmínky je v této normě doporučeno, aby intenzity osvětlení v místě úkolu, v bezprostředním okolí úkolu a v pozadí zrakového úkolu byly odstupňovány nejlépe v poměru 1 : 0,6 : 0,2. Z tohoto hlediska jsou odvozována také doporučení k řešení domácích pracovních míst.

Požadavky na osvětlení

Tab. 2. Požadavky na osvětlení podle ČSN 36 0452, zrušené v roce 2004 [3]

Příklady činností a hodnot osvětlení v domácí pracovně, které lze posuzovat podle této normy, jsou uvedeny v tab. 1. Hladina osvětlení se volí v souladu s požadavky na zrakovou práci a je třeba respektovat návyky uživatele. Požadavky na osvětlenost obsažené v tabulkách staré, dnes již neplatné ČSN 36 0452 [3] byly rozčleněny podrobněji, podle jednotlivých činností. Méně náročné požadavky na osvětlení uvedené v tab. 2 lze připustit zvláště při krátkodobých činnostech, které jsou v domácnostech obvyklé. Platné požadavky na umělé osvětlení pracovních míst v bytech v současné době obsahuje ČSN 73 4301 [1] – viz tab. 3. Dále je v této normě uvedeno: Osvětlovací soustavy ve vnitřních prostorech bytů musí být variabilní a umožňovat více kombinací pro různé aktivní činnosti i pro pasivní odpočinek. Osvětlovací soustavy v jedné místnosti by měly zajistit vyhovující osvětlení pro časté případy, kdy uživatelé vykonávají současně odlišné činnosti a potřebují každý jiné osvětlení, přičemž nesmí jeden druhého svým osvětlením rušit (úroveň osvětlení, jasy a úhly clonění svítidel a usměrnění světelného toku).

Tab. 3. Požadavky na osvětlenost v jednotlivých pracovních prostorech v bytě nebo v domě podle ČSN 73 4301 [1]

Obecné zásady řešení pracovních míst v bytě

V nových a rekonstruovaných bytech a soukromých domech se většinou s pracovnami nebo aspoň s pracovními místy počítá. V těchto případech se uživatel často radí s odborníky na nábytek i osvětlení. Tak by tomu mělo být i při rozmísťování a úpravách pracovních míst v hotových interiérech. Důležitou součástí řešení pracovního místa je jeho celkové ergonomické uspořádání a vybavení.

Pracovní stůl a židle (křeslo) by měly být umístěny tam, kde je dobrý přístup denního světla, pro praváky zleva, pro leváky zprava. Nevhodná je orientace sezení jak přímo proti oknu, tak zády k oknu, zejména při práci na počítači. V každém případě je doporučena možnost regulovat denní světlo vhodnými stínicími prostředky, např. stavitelnými žaluziemi, roletami (záclony a závěsy jsou nouzovým řešením).

Požadavky na pracovní stůl

Základem každé pracovny je kvalitní stůl. Je možné použít moderní, historický či luxusní stůl. Musí být dostatečně velký a měl by mít uzamykatelné šuplíky (v případě volného přístupu dětí). Zda použije notebook, nebo klasické PC, je na uživateli. Vhodné je zamezit změti kabelů. Speciální stoly pro počítače mají otvory a žlaby, kterými jsou kabely vedeny skrytě pod stolem nebo za ním.

Rozměry a konstrukce:

 • délka od 80 do 180 cm,
 • hloubka 60 až 80 cm,
 • regulovatelná výška 68 až 76 cm,
 • polohovatelná výsuvná deska pod klávesnici,
 • nastavitelný sklon pracovní plochy pro malování, kreslení nebo rýsování,
 • zaoblená přední hrana stolu pro pohodlné opírání předloktí,
 • horní část monitoru běžných rozměrů ve výšce očí,
 • vzdálenost očí od obrazovky aspoň 40 až 60 cm.

Požadavky na židle

Kvalita židle by měla odpovídat předpokládané době na ní strávené. Židle by měla být nastavitelná, pohodlná, středně měkká a v nejlepším případě s kolečky. Jednodušeji se na ní bude sedícímu pohybovat a při použití bederní opěrky si snáze najde polohu, při které ho nebudou bolet záda.
Rozměry a rozmístění: 

 • stavitelná výška sedací plochy (stehna -lýtka 90˚), 
 • dostatečná šířka a hloubka sedací plochy (při použití opěradla se lýtka nedotýkají sedáku), 
 • polohovatelná zádová opěrka ve vertikálním a předozadním směru, 
 • podpěrka rukou s měnitelnou výškou, 
 • proti bolení zad pomůže nastavitelná bederní opěrka, 
 • vzdálenost mezi výškou židle a stolu by měla být přibližně 28 cm, 
 • prostor na odsunutí židle nejméně 77 cm.

S problémy s bolestmi zad může pomoci gymnastický míč. Jeho velikost je dána výškou postavy: stehna s lýtky svírají 90º. Je nutné na něm sedět vzpřímeně, čímž se páteř méně namáhá. Drobné pohupování na míči jemně posiluje břišní a zádové svaly. To pomáhá správnému držení těla. Krátkodobě lze použít

Požadavky na barevné řešení a povrchovou úpravu

Barvy povrchů (stěny, strop, nábytek – stůl) je vhodné volit raději světlé, matné. Potom lze prostor doplnit kontrastními doplňky (barevné šanony). Ale pozor, příliš výrazné barvy mohou působit až rušivě, chaoticky. Pestrý nábytek nebo přeplněná místnost vyvolávají dojem nepořádku a vedou k pocitu nesoustředěnosti.

Celý článek naleznete v tištené verzi časopisu SVĚTLO 6/2012.