Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ, Letiště Praha-Ruzyně

23. 3. 2017 | Ing. arch. Luboš Sekal | A.A.L.S. - ateliér archit | www.arch.cz/sekal

Na Letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni probíhá postupná rekonstrukce v Terminálu 1 – v původní odbavovací budově z let 1965 až 1968 (VPÚ, KPÚ, arch. K. Filsak, K. Bubeníček, Vl. Ustohal) a v její přístavbě z let 1994 až 1997, (arch. M. Brix, P. Franta, Scott Associates). V této části odbavovací haly v prostoru po odbavení cestujících v původně tranzitní části chodbového charakteru (mezi přístupy k letadlům – prsty A a B) jsou tyto utilitární prostory adaptovány na nákupní pasáž s jednotlivými individuálními obchodními jednotkami, tedy v současnosti ekonomičtější verzi. Postupně bude obdobná adaptace pokračovat v Terminálu 2 (tzv. schengenský provoz).

Jednou z těchto obchodních jednotek je i prodejna švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ (obr. 1). Úkolem z hlediska interiéru bylo vytvořit prostředí pro typové vitríny jednotlivých výrobců (celkem deset různých značek, jejichž vitríny se liší jak velikostí a designem, tak i mj. způsobem osvětlení). Vzhledem k tomu, že nad plochou prodejny je strop (zastřešení) ve výšce asi 6 m, bylo rozhodnuto, že prodejna bude mít po celé ploše sádrokartonový podhled.

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ
Obr. 1. Dílčí pohled ukazuje kontrastní kombinaci teplých a studených materiálů, vnímání je podpořeno teplými a studenými světelnými zdroji ve vitrínách a v podhledu

Snahou bylo vytvořit neutrální, klidné prostředí jako pozadí pro různorodý, často výrazný design typových vitrín. Tomuto konceptu je podřízen i návrh umělého osvětlení. Zatímco vitríny mají vlastní vnitřní osvětlení, bylo požadováno, aby i plocha před vitrínami byla výrazněji osvětlena. Vyšší hladina osvětlení před vitrínami zákazníkovi umožňuje lepší prohlídku zboží, když je z vitríny vyjmuto. Zákazník má na tomto místě možnost vyzkoušet si hodinky na ruce. Zde dosahuje hladina osvětlenosti přibližně 800 až 1 000 lx. Na ostatní volné ploše (vyjma prodejního pultu) hladina intenzity osvětlení klesá pod 500 lx, ve středu prodejny až k hodnotě 300 lx. Centrální volná plocha v prodejně dovoluje cestujícím přístup do prodejny i s vozíky zaplněnými zavazadly, tudíž nižší úroveň osvětlení zde nevadí.

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ
Obr. 2. Původně navržené hlavní, centrální stropní přisazené svítidlo Skydro od Artemide s nepřímým světelným tokem, 30W LED, 3 000 K

Jak již bylo uvedeno, snahou bylo vytvořit klidné, nevtíravé prostředí – ovšem s jedním akcentem. Vzhledem k charakteru prodejny mělo být centrálním architektonickým motivem, vlastně jediným, který bude pro prodejnu určující, centrální svítidlo. Vzhledem k velikosti a výšce prostoru (3 m) to mělo být přisazené lesknoucí se svítidlo výrazu „kapek rtuti“, kdy odlesky „kovového“ charakteru svítidla korespondují s charakterem povrchů nabízeného sortimentu, tj. svítidlo Skydro italského výrobce Artemide (obr. 2), jehož design vytvořil světoznámý Ross Lovegrove. Pro interiér prodejny bylo vedle celkového výrazu svítidla důležité, že je LED světelný zdroj 30 W, 3 000 K podvěšený pod svítidlem. Toto svítidlo by do prodejny dodávalo rozptýlené, nepřímé měkké světlo a dosvítilo by střed prodejny s nižší úrovní osvětlení od základní skladby svítidel. Proč píši v podmiňovacím způsobu? Z důvodu finančních úspor zde svítidlo Skydro instalováno nebude.

Ze stejného důvodu je přibližně o 25 % zredukována i hlavní osvětlovací soustava. I tak je při čelním pohledu patrná vyšší hladina osvětlení před vitrínami (obr. 3).

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ
Obr. 3. Celkový pohled, kdy je patrná vyšší úroveň osvětlení před vitrínami (i díky světelnému příspěvku vitrín)

Osvětlení tvoří tři skupiny svítidel. Pro hlavní osvětlení plochy byla zvolena neznatelná minimalistická svítidla – velikostí i svým výrazem neuplatňujícím se v interiéru, tedy svítidla, která zcela eliminují oslnění, ale jejichž světelný tok je výrazný (iGuzzini Laser Blade, 21W LED, 3 000 K; obr. 4), dávající široký úhel vyzařování přímého světelného toku – 48°. Ta jsou z uvedených důvodů před vitrínami doplněna podhledovými zápustnými směrovatelnými svítidly o vyšším příkonu (37 W LED, 3 000 K), ale s užším rozložením svítivosti – 38°. Tím dochází nejen ke zvýšení světelné úrovně před vitrínami, ale i k vytváření světel a stínů vyvolávajících odlesky ke zvýraznění hran, barev a materiálu nabízeného sortimentu.

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ
Obr. 4. Svítidlo, u něhož se vizuálně uplatňuje jen světelný tok, nikoliv svítidlo samé – iGuzzini Laser Blade 21 W, 3 000 K

Třetí skupinou, spíše prvkem, je LED linka. Sádrokartonový podhled je perforovaný mnoha koncovými body. Jsou zde sprinklery (samočinné sprchové hasicí zařízení), hlásiče EPS, vzduchotechnika – přívod, odvod vzduchu, otvory pro odvod tepla a kouře, množství revizních otvorů různé velikosti, evakuační rozhlas, nouzové osvětlení; tuto změť prvků v podhledu sjednocuje a svým jasem ostatní prvky „přehlušuje“ subtilní LED linka, půdorysně tvaru písmene U. Tato linka, vsazená do sádrokartonového podhledu, je relativně úzká – jen 16,8 mm. Nicméně její příspěvek k rovnoměrnému osvětlení a zvýšení hladiny osvětlení před vitrínami je zřetelný (19,2 W/m).

Důležité také je, že LED linka díky optice refraktoru zcela eliminuje tak typické jednotlivé LED body. Nutná je příslušná optika prizmatického krytu, ale i vzdálenost LED od tohoto krytu, současně téžtaková konstrukce hliníkového profilu, aby docházelo k dostatečnému chlazení (obr. 5). Co se týče chlazení světelných LED zdrojů, obvyklé jsou chladiče typu žebrování hliníkového tlakového odlitku těla svítidla na jejich vnitřní straně. V konstrukci zde použitých vsazených svítidel s příkonem 37 W (LED) je instalován tzv. aktivní chladič – malý ventilátor. Jeho hlučnost je velmi nízká – je deklarovaná na úrovni 20 dB. Pro srovnání: velmi tichá lednice má tento parametr na hodnotě 36 db, běžná na úrovni 41 až 42 dB. V reálu proto obsluha nebo zákazník žádný hluk nevnímají.

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ
Obr. 5. LED linka – díky vyšší stavbě svého hliníkového profilu a dokonale difuznímu krytu je jas zcela kontinuální, bez viditelných LED bodů

V celkovém konceptu byl ještě jeden záměr. Zatímco vitríny byly osvětleny „studeným“ světlem (teplota chromatičnosti 4 000 K), u osvětlení interiéru, řekněme architektonického osvětlení, je tentoparametr 3 000 K. Psychologicky tedy naše oči přitahuje studenější, denní osvětlení vitrín se zbožím, zatímco osvětlení vlastního interiéru je doprovodné.

Protože se zhruba třetina vitrín vyráběla v tuzemsku, bylo navrženo i osvětlení pro tyto výrobky. Zde byla zvolena zápustná, konstrukčně velmi nízká lokální svítidla (nikoliv LED linky) 3 W, 4 000 K, 12 V, 292 lm, která poskytují ve vzdálenosti 500 mm přibližnou úroveň osvětlení 500 lx. Tato svítidla jsou umístěna v počtu čtyř kusů v jedné etáži při šířce vitríny 800 mm. Při lokálním horním způsobu osvětlení je umožněno vytvářet drobné stíny vržené zbožím, tudíž hmota produktů je patrnější než při lineárním osvětlení. Lineární osvětlení používá (i vzhledem k pořizovacím nákladům) větší část výrobců – jak v přední, tak v zadní části polic. Je třeba podotknout, že ne vždy je takovéto světlo optimální. Někdy dochází k oslnění, jindy je hladina osvětlení tak vysoká, že je její vnímání až nepříjemné. Proto je zapotřebí zvýšit celkovou hladinu osvětlení v prodejně (aby nevznikaly velké rozdíly v jasech povrchů).

Osvětlení prodejny švýcarských hodinek a diamantů TAMUZ
Obr. 6. Vitríny TISSOT s LED linkami při přední i zadní straně polic – toto rozptýlené rovnoměrné světlo je doplněno lokálním přisvícením subtilními světlometky Philips

Současně byla snaha dodržet i vyšší parametr indexu podání barev Ra > 90. To se podařilo u osvětlení interiéru, ale LED linky či bodová vsazená svítidla ve vitrínách tohoto parametru nedosahují. Zatímco u kovového vzhledu hodinek tato veličina asi není tak důležitá, u doplňků typu kožených pásků už roli hraje. Pozitivně lze hodnotit vnitřní osvětlení vitrín Tissot LED linkou doplněnou lokálními světlometky Philips (obr. 6, obr. 7).

Dobré podání barev hlavních svítidel interiéru v kombinaci s osvětlením 3 000 K a 4 000 K se pozitivně odrazilo na příjemném subjektivním vnímání pocitově teplých a studených materiálů. Vedle technicistního pojetí vitrín a zboží dává přírodní podlaha z ořechu podpořená teplým světlem pocit serióznosti a prodejně tak vtiskuje přívětivý charakter.

Foto: autor, archivy výrobců


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2017 na straně 14.
Článek v elektronické listovací verzi časopisu Světlo č. 2/2017 naleznete zde.