Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2018 vyšlo tiskem 5. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 5. 1. 2019. 

Téma: Měření a měřicí přístroje; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Termovízne merania v energetike
Smart Cities (5. část)

Číslo 6/2018 vyšlo tiskem 3. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2019.

Svítidla a světelné přístroje
Modulární světlomety Siteco
Dekorativní svítidlo PRESBETON H-E-X z ucelené řady městského mobiliáře
LED svítidla ESALITE – revoluce v oblasti průmyslového osvětlení

Denní světlo
O mediánové osvětlenosti denním světlem
Odborný seminář Denní světlo v praxi

Aktuality

ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní nabíjecí stanice pro elektromobily ŠKODA AUTO DigiLab spustila v Praze pilotní fázi nového projektu mobilních nabíjecích…

Nejlepší projekt energetických úspor na Slovensku je z dílny ENESA z ČEZ ESCO V Bratislavě se předávaly ceny za nejlepší slovenské energeticky úsporné projekty. Letos…

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2019 14. Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 nabídne vše, co lze ze dřeva vyrobit, moderní technologie,…

Podniky v Moravskoslezském kraji řeší transformaci průmyslu Transformaci průmyslu od těžkého, hutního, k moderním digitalizovaným a automatizovaným…

Více aktualit

Osvětlení mostu Miloše Sýkory v Ostravě

17.09.2018 | Ing. Alena Muchová | PTD Muchová, s. r. o. | www.ptdov.cz

V Ostravě byla osvětlena další památkově chráněná stavba – most Miloše Sýkory. Most byl slavnostně rozsvícen 23. června 2018 – na závěr Rozmarných slavností řeky Ostravice jako vyvrcholení laserové show.

Klenutý nýtovaný ocelový most přes řeku Ostravici vyrobila v roce 1913 Mostárna Vítkovických železáren a 9. srpna 1914 byla stavba nového mostu dokončena. Nový most nahradil nevyhovující a provizorní ocelový Říšský most z roku 1886, který byl vybudován po zřícení řetězového mostu. Kulturní památkou byl most Miloše Sýkory (obr. 1) prohlášen Ministerstvem kultury České republiky v roce 2009.

Obr. 1. Most Miloše Sýkory spojuje Moravskou a Slezskou Ostravu přes řeku Ostravici
Obr. 1. Most Miloše Sýkory spojuje Moravskou a Slezskou Ostravu
přes řeku Ostravici

Most spojuje Moravskou a Slezskou Ostravu. Má ocelový příhradový oblouk o rozpětí 60 m a výšce 7 m, jeho celková délka je 92 m a šířka včetně chodníků 16 m. Na mostě se nacházejí dva chodníky, každý o šířce 3 m. Vstupní část mostu – předpolí, má délku 15 m.

Realizaci a projektové dokumentaci předcházela přípravná fáze – vypracování koncepce nasvětlení mostu. V této koncepci byly vypracovány a projednány podmínky a požadavky na osvětlení. Byl zpracován předběžný plán – světelnětechnická studie, s návrhem několika variant osvětlení. Byl stanoven předběžný příkon pro svítidla a ve spolupráci se správou veřejného osvětlení provedena příprava napojení osvětlovací soustavy mostu na současný rozvod veřejného osvětlení. Jelikož je most kulturní památka, musely být respektovány podmínky oddělení územního plánu a památkové péče Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, který je vypracoval společně s Národním památkovým ústavem v Ostravě. Hlavní podmínkou bylo trvale neporušit a nepoškodit povrch ocelové konstrukce mostu a negativně neovlivnit vzhled ocelového mostu. V rámci koncepce bylo předloženo šest variant možností uchycení svítidel na mostní konstrukci, byly odsouhlaseny čtyři varianty. Příklady uchycení viz obr. 2.


Obr. 2. Uchycení svítidel na konstrukci mostu při použití nedestruktivní
metody uchycení

V první fázi přípravy osvětlení bylo uvažováno pouze osvětlení vrchní části mostu, později bylo rozhodnuto, že bude osvětlena i spodní část mostovky. Součástí návrhu osvětlení byl návrh speciálních krytů, které chrání svítidla před krádežemi, poškozením i povětrnostními vlivy a také přispívají k tomu, že svítidla nejsou viditelná a kryty splývají s konstrukcí.

Dokumentace pro provedení stavby již řešila vše konkrétně. Mimo technické a konstrukční detaily musela být také pro stavbu zajištěna součinnost s Dopravním podnikem Ostrava, po mostě jezdí trolejbusy, a tudíž se zde nachází trolejové vedení, a dále součinnost se správou mostu.


Obr. 3. Kryty svítidel antivandal

Svítidla byla rozdělena do šesti jednotlivých skupin. Byla použita lineární LED svítidla s rozšířeným rozsahem barev ColorGraze MX4 Powercore ve dvou variantách, svítidla ColorBurst IntelliHue Powercore ve třech variantách a svítidla ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. Na konstrukci se nachází 136 LED svítidel, která osvětlují jak spodní, tak vrchní části mostu.Nové zařízení je napájeno z nového odbočného rozváděče osazeného na betonové zdi pod mostem. Rozváděč je vybaven ročními programovatelnými spínacími hodinami pro nastavení provozního režimu podle požadavku provozovatele. V rozváděči je umístěn řídicí kontrolér k ovládání LED svítidel osvětlení iPlayer 3. Dále byl rozváděč vybaven vyhřívací jednotkou s termostatem pro zajištění bezchybné funkce iPlayeru 3 v zimním období při teplotách pod –10 °C. V rozváděči je také zabudována jednofázová 16A zásuvka pro připojení servisního PC.


Obr. 4. Zkouška osvětlení mostu

Z odbočného rozváděče je vyveden napájecí kabel do jisticí skříně umístěné uprostřed spodní části mostu na vybudované nosné konstrukci. Ve skříni je osazeno jedenáct jističů 16 A charakteristiky C. Na nosné konstrukci je vedle jisticí skříňky umístěno jedenáct zdrojů napájení a dat pro LED osvětlení, tzv. Data Enablerů, pro napojení jednotlivých skupin LED svítidel. Tyto jednotlivé zdroje jsou napojeny z jistící skříně. V rozváděči je rovněž umístěna jednofázová 16 A zásuvka s jističem 6 A charakteristiky B pro připojení servisního PC. Data Enablery jsou ovládány z jednotky iPlayer 3 datovým kabelem. Z jednotlivých Data Enablerů jsou napojena LED svítidla instalovaná na mostě. Kryty svítidel jsou v provedení antivandal (viz obr. 3). Kabelový rozvod je v celé trase před vandalismem chráněn ocelovými chráničkami. Ochranné trubky v části nad komunikací jsou v maximální možné míře vedeny skrytě uvnitř jednotlivých mostních konstrukcí. Veškeré nosné konstrukce a trubky jsou ocelové s povrchovou úpravou pozinkování a jsou natřeny v barevném odstínu nátěru mostu.


Obr. 5. Umístění svítidel na spodní části mostu

Po montáži a zapojení jednotlivých svítidel byla provedena zkouška osvětlení (obr. 4) a následně závěrečné směrování za účasti dodavatele svítidel a projektanta. Taktéž oživení osvětlovací soustavy včetně zadání ovládacího softwaru podle požadavku provozovatele do řídicí jednotky bylo provedeno zástupcem dodavatele svítidel.


Obr. 6. Most Miloše Sýkory v noci, v pozadí Slezskoostravská radnice

Závěrem lze konstatovat, že díky velmi dobré spolupráci všech zúčastněných mělo slavnostní zahájení osvětlení mostu u obyvatel Ostravy velký úspěch. Investorem osvětlení mostu Miloše Sýkory bylo statutární město Ostrava, jehož magistrát spolupracoval s projektanty – PTD Muchová, s. r. o., zhotovitelem stavby – Ostravské komunikace, a. s., zhotovitelem úchytů svítidel, atypických krytů antivandal a ochran kabelových rozvodů – OSSTO-PLUS, s. r. o., a dodavatelem svítidel – Philips Lighting Czech Republic, s. r. o., který nejen dodal svítidla a zařízení k ovládání osvětlení, ale i úzce spolupracoval při vypracovávání světelnětechnického návrhu i oživení soustavy.


Vyšlo v časopise Světlo č. 5/2018 na straně 10.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.