Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Optimální osvětlení v centru Helsinek

26. 9. 2013 | |

-- Juhana Päivärinta --

Nová hlavní knihovna Helsinské univerzity, největší multioborová univerzitní knihovna ve Finsku, je umístěna přímo v jádru městského centra Helsinek. Nová budova knihovny – budova Kaisa – představuje moderní finskou architekturu a ve fázi výstavby přilákala hodně zájmu.

Nová knihovna byla v budově Kaisa otevřena 3. září 2012 a své služby poskytuje široké veřejnosti. Ve stejné budově sídlí také vedení knihovny a oddělení veřejných služeb. Tři další knihovny Helsinské univerzity poskytují informace a knihovnické služby podle vědních oborů příslušných kampusů. Nová knihovna ve středu města nabízí služby vztahující se k fakultám, které se nacházejí v kampusu v městském centru: fakultě umění, právnické fakultě, teologické fakultě a fakultě sociálních studií. Ve druhém patře knihovny je útulná kavárna Book Café.


Obr. 1. Budova Kaisa je novou dominantou centra Helsinek na místě původního obchodního centra

Pozoruhodný dům plný světla

Kaisa je architektonickým symbolem knihovny, který vyrostl na místě bývalého obchodního domu. Univerzitní knihovna slouží studentům, badatelům a veřejnosti. Rozvoj knihovnických služeb byl jedním z projektů započatých během akce Světové město designu v roce 2012. Budova, která je plná světla a perfektně zapadá do jejího okolí, byla navržena architektonickou kanceláří Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, která tímto projektem vyhrála v roce 2008 architektonickou soutěž.
Návrh nazvaný Opening byl považován za smělý, osobitý a náležející k tomuto místu. V kostkované cihlové fasádě jsou umístěny stylové klenuté „otvory“. Cihlový povrch spojuje budovu s danou oblastí v Kaisaniemenkatu, v níž se nacházejí četné budovy z červených cihel. Vnitřní prostory budovy jsou postaveny okolo souboru mezilehlých patrových vstupů vytvořených kolem celé budovy, které umožňují, přirozenému světlu z velkých oken pronikat do všech pater, kde jsou poskytovány služby zákazníkům.


Obr. 2. Velkoryse pojatá okna dovolují maximální využití denního světla a efektivní sdružené osvětlení díky řízení Helvar

Pozemek, na kterém knihovna Helsinské univerzity stojí, má rozlohu 30 200 m2, z čehož knihovna zaujímá 15 500 m2, tj. rozlohu odpovídající velikosti přibližně tří fotbalových hřišť. Budova má sedm nadzemních pater a čtyři patra pod zemí. Rozpočet stavby byl 55 milionů eur. Sbírka knihovny zahrnuje více než jeden a půl milionu knih, které jsou zapůjčovány více než dvoumilionkrát ročně. Očekávaný počet zákazníků, kteří knihovnu navštíví, je zhruba 5 000 za den, což je hodně přes jeden milion zákazníků za rok.


Obr. 3. Součástí umělého osvětlení jsou i designová svítidla podtrhující architekturu prostoru

Maximální energetická účinnost

Developerem projektu budovy Kaisa bylo Centrum pro správu majetku Helsinské univerzity, které stanovilo přísné požadavky na kvalitu a funkčnost osvětlení
univerzitní knihovny. V budově je efektivně využíváno denní světlo. Systém osvětlení, klimatizace, topení a chlazení je moderní a energeticky úsporný. Velká okna budovy byla vybrána tak, aby vnitřní prostory využívaly přes den maximum denního světla a zefektivnil se provoz osvětlovacích soustav automatickým řízením sdruženého osvětlení.

„Základní osvětlení budovy bylo realizováno pomocí zářivek, které jsou vybaveny stmívatelnými předřadníky. Stmívání a ovládání osvětlení je vždy podřízeno konkrétní části budovy. Osvětlení je automaticky stmíváno podle množství denního světla, přispívajícího do budovy okny. Kromě senzorů světla jsou v knihovně také senzory kvality vzduchu. 180 měřicích bodů analyzuje elektrickou energii využívanou v budově. Počátečním bodem bylo vytvořit snadno ovladatelný systém osvětlení v budově, který by vytvořil stabilní prostředí pro čtení. V systému řízení osvětlení je zahrnut každý světelný zdroj v budově. Ve všech patrech jsou snímače intenzity denního světla a detektory přítomnosti. Díky monitoringu spotřeby energie jsou hned patrné pozoruhodné úspory, které přináší řízení osvět lení. Jsme přesvědčeni, že mohou dosáhnout až 50 %,“ říká Aimo Hämäläinen, zástupce ředitele Centra pro správu majetku Helsinské univerzity.


Obr. 4. Snadné hledání díky dokonalému nasvětlení regálových uliček s řízením pohybem a denním světlem

Zapínání a vypínání osvětlení v zasedacích místnostech a studovnách v knihovně je řízeno také detektory přítomnosti. Osvětlení rozsáhlých suterénů je také řízeno pomocí uvedených detektorů, které mají na starosti jednotlivé malé plochy. Jsou zde modulární řídicí panely specifické pro danou místnost, které vybírají různé světelné scény. Prostorné čítárny umístěné v několika patrech jsou osvětleny antireflexními LED svítidly na čtení. Jednoduché a energeticky účinné ovládání osvětlení Světelný systém pro celý interiér knihovny Helsinské univerzity je spojen se systémem řízení osvětlení DIGIDIM router na bázi DALI od firmy Helvar. Všech 2 770 svítidel je ovládáno stejným systémem řízení osvětlení. Hlavní vizualizace systému Helvar je umístěna ve velínu budovy, kde je dokonalý přehled o všech místech s osvětlením.


Obr. 5. Integrace systémového čidla pohybu a osvětlenosti ve svítidle

„Pro čtení je potřeba správné a dobré osvětlení. Kromě studentů je knihovna využívána také badateli a univerzitními profesory. My sami jsme byli developerem naší budovy a měli jsme svou vlastní vizi toho, jak by měl být systém osvětlení v tak velké budově řešen. Jestliže je systém osvětlení řízen tradičním způsobem, nelze ho ovládat tak přesně, jak by tomu mělo být. Očekávání byla velká. Veškeré osvětlení musí být uzpůsobeno činnostem v této budově a my jsme chtěli, aby byl konečný výsledek hospodárný.

Když mluvíme o jednoduchosti používání a úspoře energie, mělo by být osvětlení klíčovým faktorem. Po pečlivém zvažování jsme se rozhodli vybrat řešení od firmy Helvar. Vybrali jsme si nejznámější systém řízení na trhu, protože to bylo otázkou samotné podstaty při realizaci v tomto rozsahu.


Realizace systému řízení DALI ve spojitosti s ostatními stavebními pracemi byla snadná. Cena, hospodárnost a jednoduchá realizace byly hlavními faktory pro výběr tohoto systému. Nyní jsme schopni řídit a ovládat osvětlení jako samostatný systém pomocí uSee Interface od firmy Helvar. Spotřeba energie je měřena samostatným systémem. V tomto rozsahu nevěřím v řízení osvětlení v rámci automatizace celé stavby. Systém osvětlení v této velikosti by měl být realizován jako samostatný systém,“ říká A. Hämäläinen.


Obr. 6. Denní světlo prostupuje celou budovou i díky světlíkům

Informace o systému

předřadníky Helvar EL1×14-35 iDim DALI
79 routerů DIGIDIM 910
658 systémových senzorů Helvar
51 reléových jednotek
4 dotykové panely LCD
13 vstupních jednotek Imagine
26 modulárních panelů DIGIDIM
Helvar uSee Interface

Foto: Johan Stenberg, Helvar
Podle Helvar News 2/2012 upravil Josef Neduchal, DNA CENTRAL EUROPE s. r. o.

 

DNA CENTRAL EUROPE s. r. o.
Podolí 30, 250 81 Nehvizdy
tel.: 326 993 632, 326 993 633
fax: 326 994 892
e-mail: info@dna.cz
www.dna.cz