Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Odborný serminár SLOVALUX 2019

17.10.2019 | Slovenská svetelnotechnická spoločnosť | http://ssts.sk/

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a spoluorganizátori Česká společnost pro osvětlování a Slovenský národný komitét CIE vás pozývajú na odborný serminár SLOVALUX 2019.

TERMÍN A MIESTO KONANIA:
20.–22. november 2019
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA
GPS: N 48.152926, E 17.073567
www.fei.stuba.sk

Tematický seminár SLOVALUX 2019, sa uskutoční v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Nosnou témou seminára je Inteligentné „smart“ osvetlenie v interiérovom aj exteriérovom osvetlení. Na seminár pozývame tú najširšiu odbornú verejnosť – svetelných technikov, elektrikárov, architektov, stavbárov, a to z radov projektantov, predajcov, obchodníkov, manažérov, investorov, dodávateľov, realizátorov, mestských a obecných samospráv atď. Na seminári odznejú pôvodné odborné a praktické príspevky formou prednášok a posterov, súčasťou seminára bude aj výstavka svetelnotechnických produktov a služieb. Prezentované budú tie najnovšie a najaktuálnejšie poznatky a skúsenosti! Organizátori pripravujú aj bohatý sprievodný a spoločenský program. Seminár SLOVALUX 2019 predstavuje možnosť dozvedieť sa niečo nové, nadviazať dôležité kontakty a osobné stretnutia.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Pre účastníkov:
Zaslanie záväznej prihlášky: 11. november 2019
Zverejnenie 3. informácie s aktualizovaným programom: 15. november 2019
Pre autorov:
Zaslanie abstraktu – predĺžený termín: 28. október 2019
Zaslanie príspevku do zborníka: 11. november 2019
Zaslanie prezentácie v Power Pointe: 18. november 2019

INFORMÁCIE PRE AUTOROV:
Program plenárnych prednášok je zostavený z vyžiadaných príspevkov na vopred stanovené témy. Autori, ktorí majú záujem prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej alebo odbornej činnosti, budú mať vytvorený priestor v rámci posterovej sekcie. Posterové príspevky je potrebné prihlásiť najneskôr do 28.10.2019 zaslaním názvu, autorov a krátkeho abstraktu (max. ½ strany A4) na e-mailovú adresu stanislav.darula@savba.sk. O zaradení príspevku do programu seminára a do zborníka rozhodne programový výbor. Podrobnejšie informácie o príprave príspevkov budú komunikované s autormi osobitne.

HARMONOGRAM KONFERENCIE:
20.11.2019 (STREDA)
12:00 Registrácia účastníkov - B Klub
14:00 V stopách Štúrovcov: výlet na zrúcaniny hradu Devín - B Klub (zraz)
19:00 Welcome Drink - B Klub

21.11.2019 (ŠTVRTOK)
08:00 Registrácia účastníkov - B Klub
09:00 Otvorenie seminára - BC-300
09:20 BLOK 1: Smart vonkajšie osvetlenie - BC-300
11:00 Prestávka - B Klub
11:20 BLOK 2: Smart vonkajšie osvetlenie - BC-300
12:30 OBED - Jedáleň
13:30 BLOK 3: Smart vnútorné osvetlenie - BC-300
15:10 Prestávka - B Klub
15:30 BLOK 4: Aplikácie smart osvetlenia - BC-300
17:30 Ukončenie dňa seminára - BC-300
19:00 Spoločenský večer - Jedáleň

22.11.2019 (PIATOK)
08:00 BLOK 5: Najnovšie informácie, poznatky a trendy vo svetelnej technike - BC-300
10:00 Ukončenie plenárnej časti seminára - BC-300
10:00 Prestávka - B Klub
10:30 Exkurzia vo fotometrických laboratóriách STU - C-701
12:00 OBED - Jedáleň
13:00 Workshop A: Meranie kriviek svietivosti svietidiel - C-701 / BC-35
13:00 Workshop B: Meranie denného svetla pod umelou oblohou - SAV
15:00 Ukončenie workshopov, odovzdanie certifikátov - BC-35 / SAV

ZOZNAM PREDNÁŠOK:

21.11.2019 (ŠTVRTOK)

09:20 – 12:30 Smart vonkajšie osvetlenie
09:20 – 09:40 Smart City – verejné osvetlenie ako súčasť infraštruktúry inteligentných miest (E. Kačík)
09:40 – 10:00 Koncepcia systému smart verejného osvetlenia (P. Janiga)
10:00 – 10:20 Adaptívne verejné osvetlenie z hľadiska zrakových potrieb rôznych skupín užívateľov (D. Gašparovský)
10:20 – 10:40 Smart osvetlenie ako súčasť inteligentných dopravných systémov (R. Procik)
10:40 – 11:00 Riadenie verejného osvetlenia v závislosti od toku dopravy (P. Janiga, D. Gašparovský)
11:20 – 11:40 Environmentálne aspekty smart osvetlenia: ekologické prínosy a dopady na ľudí, faunu a flóru, astronomické pozorovania (T. Maixner)
11:40 – 12:00 Problém modrej zložky spektra vo verejnom osvetlení (T. Maixner)
12:00 – 12:15 Projekt BroadBand Light: výskum možností aplikácie smart verejného osvetlenia (T. Novák)
12:15 – 12:30 Možnosti využitia dát z mobilných sietí pre riadenie sústavy verejného osvetlenia (T. Novák)

13:30 – 15:10 Smart vnútorné osvetlenie

13:30 – 13:50 Smart osvetlenie ako súčasť inteligentných budov
13:50 – 14:10 Inteligentné riadenie denného osvetlenia (P. Hanuliak)
14:10 – 14:30 Inteligentné inštalácie núdzového osvetlenia (R. Hrdlík)
14:30 – 14:50 Vplyv riadenia osvetlenia na energetickú hospodárnosť osvetlenia v budovách (J. Raditschová)
14:50 – 15:10 Meranie parametrov smart osvetlenia v širšom kontexte spektrálnych a dynamických charakteristík (R. Dubnička)

15:30 – 17:30 Aplikácie smart osvetlenia

15:30 – 16:30 Súčasné technológie a dostupné technológie pre smart osvetlenie
16:30 – 17:30 Prípadové štúdie úspešnej aplikácie smart osvetlenia v praxi

22.11.2019 (PIATOK)
08:00 – 10:00 Najnovšie informácie, poznatky a trendy vo svetelnej technike
08:00 – 08:20 Ohliadnutie sa za svetovým kongresom CIE 2019 vo Washingtone (D. Gašparovský)
08:20 – 08:40 Najnovšie trendy a informácie z oblasti metrológie a normalizácie (R. Dubnička)
08:40 – 09:00 Humanocentrické osvetlenie – riadenie nevizuálnych účinkov svetla (M. Hrdlík)
09:00 – 09:20 Generel verejného osvetlenia (D. Gašparovský, B. Polomová)
09:20 – 09:40 Nová európska norma pre denné osvetlenie budov – zásadné tézy a praktické dôsledky (S. Darula)
09:40 – 10:00 Tézy požiadaviek na osvetlenie tunelov v zmysle návrhu technického predpisu (R. Dubnička)

WORKSHOPY:
22.11.2019 (PIATOK)

13:00 – 15:00 Workshop A: Meranie kriviek svietivosti svietidiel

13:00 – 13:30 Teoretický úvod k metodike merania kriviek svietivosti svietidiel
13:30 – 15:00 Praktické meranie kriviek svietivosti svietidiel

Cieľom workshopu je získať predstavu o podmienkach a spôsobe merania kriviek svietivosti svietidiel pomocou dvoch typov goniofotometrov a spracovanie fotometrických údajov svietdiel do výmenných súborových formátov LDT a IES, ktoré sa bežne používajú v aplikačnej praxi. Praktická ukážka spektrorádiometrického merania ozrejmí problematiku zmeny spektrálneho zloženia v závislosti od uhla natočenia svietidla. Predmetom merania vo fotometrickom integrátore bude teplotná závislosť svetelného toku LED modulov. Teoretická časť bude prebiehať v BC-35, praktická časť vo fotometrickom laboratóriu C-701.
Maximálny počet osôb je 10. Účastníci sa zaradia do zoznamu v poradí, v akom zašlú prihlášky na seminár.

13:00 – 15:00 Workshop B: Meranie denného svetla pod umelou oblohou
13:00 – 13:30 Teoretický úvod k metodike merania dennej osvetlenosti pod umelou oblohou
13:30 – 15:00 Praktická ukážka merania činiteľa dennej osvetlenosti v modeli jednej miestnosti

Workshop je zameraný na oboznámenie sa so štandardnými a reálnymi podmienkami denného osvetlenia, úvod do výpočtu denného osvetlenia v budovách, popis umelej oblohy a popis podmienok merania denného osvetlenia pod umelou oblohou s prehliadkou umelej oblohy.

Zraz účastníkov workshopu bude o 13:00 na vrátnici areálu Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, Brastislava. Doprava z Mlynskej doliny: autobus 30, 37 alebo 92 zo zastávky ZOO na zastávku Patrónka. Prejsť podchodom k J&T a ulicou Dúbravska cesta k hlavnej vrátnici SAV. Postačuje 15 minútový lístok.
Maximálny počet osôb je 15. Účastníci sa zaradia do zoznamu v poradí, v akom zašlú prihlášky na seminár.

SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

20.11.2019 (STREDA)

19:00 Welcome Drink
– privítanie účastníkov a prípitok
– prezentácia FEI STU v Bratislave
– prehliadka diplomových a doktorandských prác
– fotoalbum odborných podujatí SSTS
– stretnutie so študentami svetelnej techniky
– burza brigád a zamestnania pre študentov
– občerstvenie a hudba na počúvanie
– nadväzovanie nových kontaktov, diskusia
Dress kód: Smart Casual / Cocktail
Ukončenie: 22:00

Večera a nápoje budú pre hostí pripravené na samoobslužných stoloch. Vzhľadom na charakter miesta konania budú k dispozíci len pripravené kapacity a nie je možnosť ich doplnenia.

21.11.2019 (ŠTVRTOK)
19:00 Spoločenský večer
– privítanie účastníkov a prípitok
– vystúpenia partnerov seminára
– odovzdanie ocenení SSTS za rok 2019
– vystúpenie folklórneho súboru TECHNIK
– večera podávaná bufetovým spôsobom
– hudobná produkcia
– odborná aj neformálna diskusia
– charitatívna tombola
Dress kód: Smart Casual
Ukončenie: 23:00

Večera a nápoje budú pre hostí pripravené na samoobslužných stoloch. Vzhľadom na charakter miesta konania budú k dispozíci len pripravené kapacity a nie je možnosť ich doplnenia. Personál jedálne bude k dispozícii do 21:00.

PRIHLÁŠKA:
Záväzná prihláška je prílohou k tejto pozvánke alebo si ju môžete vyžiadať od organizátorov. Záväznú prihlášku po jej vyplnení prosíme zaslať e-mailom najneskôr do 11. novembra 2019 na adresu sekretariátu konferencie (stanislav.darula@savba.sk). Prihlášky na seminár zaslané po uvedenom termíne budeme akceptovať podľa možnosti, nebudeme však garantovať príslušné konferenčné služby. Prijatie prihlášky nepotvrdzujeme. Správu zašleme len v prípade, že prihláška bola prijatá po termíne a niektorým požiadavkám z dôvodu uzatvorenia kapacít nie je možné vyhovieť.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY: 
Účastnícke poplatky:
Členovia SSTS a ČSO: 65,- Eur
Ostatní účastníci: 80,- Eur
Študenti denného štúdia: zdarma

Účastnícky poplatok pre účastníkov seminára zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie, zborník, občerstvenie počas prestávok, welcome drink a výlet na Devín. Ostatné konferenčné služby sú voliteľné. Študentský poplatok nezahŕňa občerstvenie počas prednášok, welcome drink a výlet na Devín. Študenti sa pri registrácii preukazujú indexom. Registrácia je povinná aj pre študentov.

Voliteľné poplatky:
Obed 21.11.2019: 7,50 Eur
Obed 22.11.2019: 7,50 Eur
Spoločenský večer (raut): 35,00 Eur

Platba musí byť realizovaná bankovým prevodom najneskôr do 18. novembra 2019. Pri úhrade po tomto termíne budeme požadovať predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii, kde bude účastníkom zároveň vydaný i účtovný doklad. Platby v hotovosti na mieste nebudú možné.

Platobné informácie:
Číslo účtu: 11484848/0900
IBAN: SK46 0900 0000 0000 1148 4848
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Názov príjemcu: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Adresa príjemcu: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa sídla banky: Tomášikova 48, 832 37, Bratislava, Slovensko

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci seminára zabezpečujú sami. V Bratislave je bezpočet ubytovacích kapacít rôznych kategórií. K miestu konania seminára sa najbližšie nachádza hotel Družba, ktorý ponúka bežný štandard ubytovania za veľmi priaznivé ceny. Odporúčame však zarezervovať si ubytovanie čo najskôr, pretože tento hotel je veľmi obľúbený a kapacity sa zvyknú často vyčerpať. V čase vydania tejto informácie bol ešte dostatok voľných ubytovacích kapacít. Nižšie uvádzame kontakt na hotel a orientačné ceny ubytovania (organizátor seminára tieto ceny negarantuje!).
Hotel DRUŽBA, Botanická 6/25, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
https://www.hoteldruzba.sk/
Jednolôžková izba 28,30 Eur/noc
Dvojlôžková izba 47,00 Eur/noc
* V cene ubytovania nie je zahrnutá daň za ubytovanie vo výške 1,70 EUR na osobu/noc. Cena vrátane 10 % DPH.

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Dionýz GAŠPAROVSKÝ, FEI STU v Bratislave - predseda
Stanislav DARULA, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Roman DUBNIČKA, FEI STU v Bratislave
Eduard KAČÍK, Lightech spol. s r.o.
Tomáš NOVÁK, VŠB-TU Ostrava
Jana RADITSCHOVÁ, FEI STU v Bratislave
Miriam SZABOVÁ, FEI STU v Bratislave

KONTAKTY:
Korenšpondenčná adresa:
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Budova FEI STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 903 455035, dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Koncepčné otázky:
Dionýz GAŠPAROVSKÝ, dionyz.gasparovsky@stuba.sk, +421 903 455035
Administratívne otázky:
Stanislav DARULA, stanislav.darula@savba.sk
Ekonomické otázky: 
Jana RADITSCHOVÁ, raditschova@stuba.sk, +421 903 723282