Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Energetická infocentra prázdninovým hitem. Za zelenou energií dorazilo téměř 100 tisíc návštěvníků

7. 9. 2021 | ČEZ, a. s | www.cez.cz

• Bodovaly tradičně přečerpávací Dlouhé stráně a jaderné Dukovany s Temelínem.
• Dětskou návštěvnost podpořila kampaň Za zelenou energií, rozdalo se přes 12 tisíc cen.
• Od začátku roku, kdy byly elektrárny ČEZ otevřeny pouze virtuálně, navštívilo svět energetiky už přes 150 tisíc lidí.

Znovuotevřená infocentra Skupiny ČEZ bodovala v prázdninovém programu Čechů. Celkem přilákaly elektrárny 93 952 zájemců. V návštěvnosti vedly především bezemisní jaderné a vodní zdroje.


Infocentrum Jaderná elektrárny Dukovany

Infocentra a elektrárny ČEZ se po covidové pauze, kdy nabízela pouze virtuální prohlídky, otevřela veřejnosti na začátku letních prázdnin. Dezinfekce rukou u vstupu do infocentra, nasazené roušky, dodržování rozestupů a respektování pokynů průvodce. To byl a stále je společný jmenovatel exkurzí do infocenter ČEZ. Za dodržování přísných hygienických opatření se tu opět mohli zájemci z řad veřejnosti zábavnou formou dozvědět vše o čisté bezemisní energetice. Rodiny s dětmi, příměstské tábory a další zájmové skupiny navíc lákala velká letní soutěž pro všechny malé energetiky. Ti si tak neodnesli jen nové zážitky a znalosti, ale i originální dárky, kterých se rozdalo celkem přes 12 tisíc.

Tab: Top 3 návštěvnických magnetů mezi Infocentry ČEZ (prázdniny 2021)

 

červenec

srpen

celkem

Dlouhé stráně

25 483

28 892

54 375

Temelín

4 959

8 584

13 543

Dukovany

4 007

9 257

13 264

Čekali jsme, že lidé budou trávit dovolenou v Čechách, a to se nám potvrdilo. Pro malé návštěvníky jsme připravili kampaň zaměřenou na zelenou energii, kdy si po správně vyplněném kvízu mohli odnést krásné ceny. O soutěž byl mezi dětmi zájem obrovský, nejčastěji si vybírali plyšové Watíky a Joulinky,“ ohlíží se za nedávno skončenými prázdninami vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Infocentrum v malé vodní elektrárně Hučák
Infocentrum v malé vodní elektrárně Hučák

„Prioritou samozřejmě i nadále zůstává bezpečnost výroby a dodávek elektřiny a zdraví našich zaměstnanců, i tak se nám ale podařilo uspořádat dny pootevřených dveří v Temelíně a Dukovanech nebo speciální páteční autobusové prohlídky těchto areálů, oblíbené také byly noční prohlídky vodní elektrárny Orlík,“ doplňuje Kateřina Bartůšková.

Někteří návštěvníci si přišli do infocenter Skupiny ČEZ ověřit či ještě více prohloubit znalosti, které získali během on-line prohlídek s názvem Virtuálně v elektrárně. Ty probíhaly v době uzavření elektráren veřejnosti během pandemie, a to díky speciálnímu interaktivnímu TV studiu. Oblíbený formát umožnil pozvat lidi i do nejstřeženějších prostor, kam se nepodívá ani většina provozních zaměstnanců, a také pomoci oživit distanční výuku pro desítky tisíc žáků. Celkově zatím letos on-line i naživo poznávalo taje energetiky 150 631 návštěvníků.

Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové
Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové

  • Rekordní návštěvnický zápis zatím drží rok 2019, kdy do infocenter a provozů ČEZ přijelo 244 365 zájemců o energetiku.
  • Prohlídky Infocenter doplňují pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům, např. besedy Energie – budoucnost lidstva, nebo novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.světenergie.cz  

Více informací pro zájemce o exkurze v Infocentrech ČEZ na www.cez.cz/infocentra

Tiskové materiály ČEZ