Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Odborné časopisy

9. 12. 2019 | Ing. Jiří Novotný | www.svetlo.info

Vývoj společnosti se koncem minulého a na začátku tohoto století velmi urychlil. V životě lidí se objevily nové spotřebiče, nové možnosti v cestování a komunikacích, nové profese atd. Zde nejsou myšleny jen sametová revoluce a politické změny v České republice. V posledních letech se mnohé zásadně změnilo v celém světě.

Je třeba si povšimnout také převratných změn v technice a technologiích ve všech oborech: ve výrobě automobilů, nábytku, potravin, zkrátka ve všem. Zároveň hodně výrobků a předmětů používaných v domácnostech tyto bouřlivé změny přečkalo. Tak se dodnes mnohde topí v kamnech, svítí zakázanými žárovkami a při výpadku elektřiny se svítí svíčkami nebo petrolejovými lampami a mnozí starší lidé nosí velmi staré kvalitní oblečení. Staré věci, které se již nepoužívají, jako různé hodiny, nádobí a kuchyňské náčiní, nábytek, knihy, zajímavé písemnosti, staré kutilské i profesionální nástroje, šperky, skleněné vázy a nádoby, se staly předmětem sběratelství a restaurátorství. To se týká rovněž staré odborné literatury.

V Československu byly vydávány odborné časopisy, např. Elektrotechnický obzor, Elektrotechnik, Energetika, Slaboproudý obzor, Jemná mechanika, na celostátní úrovni. Jejich vydávání bylo financováno ze státních fondů. Kromě toho některé větší podniky produkovaly vlastní odborné časopisy, hrazené z technického rozvoje. Příkladem takového časopisu je Světelná technika, vydávaná zpočátku v národním podniku Tesla Holešovice a později společně s výrobcem svítidel Elektrosvit Nové Zámky. Ve zmíněných časopisech publikovali odborné stati pracovníci různých výzkumných ústavů, členové vývojových podnikových pracovišť, technici z výroby i projektanti z projektových ústavů. Úroveň těchto časopisů byla velmi dobrá, přestože celá technologie jejich výroby byla mnohem složitější než dnes. Tyto časopisy neměly žádné barevné obrázky ani reklamy, kromě prvorepublikového Elektrotechnického obzoru a Slaboproudého obzoru. Oba uvedené časopisy dnes již nevycházejí.

Současné odborné časopisy v Čechách a na Slovensku jsou, po renesanci kapitalismu, zcela jiné. Obsahují mnoho barevných ilustrací i grafů a také inzerátů. Což je zatím jediný způsob, jak je financovat. Velmi často jsou souběžně zveřejňovány na internetu a zdá se, že některé zahraniční odborné časopisy jsou již pouze v elektronické verzi. Pro Česko a Slovensko zachránil důležité elektrotechnické časopisy pan Miloslav Folprecht, který po návratu z emigrace investoval do vzniku nakladatelství FCC Public a zasloužil se o zrod časopisů Elektro, Automa a Světlo.

Tímto by redakce časopisu Světlo ráda poděkovala všem autorům odborných článků a společnostem, které v rámci svých možností publikují v časopise své prezentace a tím podporují jeho vydávání.

Všem čtenářům a spolutvůrcům časopisu přeje v novém roce hodně zdraví a štěstí redakce časopisu Světlo.


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 4.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.