Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Obnova osvetlenia v budovách – aplikácia LRA

30.06.2016 | Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadé | www.sav.sk

V súčasnosti sme svedkami velkých zmien v oblasti výroby svetelnej techniky a prístupov k hodnoteniu denného a umelého osvetlenia v budovách. LED zdroje nachádzajú uplatnenie takmer vo všetkých priestoroch, v ktorých sa človek zdržiava, vďaka nižšej spotrebe elektrickej energie a väčšej účinnosti. Hľadajú sa tiež spôsoby, ako efektívnejšie využívať denné osvetlenie na pracoviskách a v miestnostiach s rôznym účelom určenia.

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ing. Marta Malíková
Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Jednoduché nahradzovanie starých svetelných zdrojov novými nemusí vždy priniesť želateľný efekt. Z praxe sa vie, že pri tvorbe dobrého svetelného prostredia v budovách sa uplatňuje viacej faktorov, ako sú konštrukcia svietidiel a ich parametre, účel využitia priestoru, vnútorné usporiadanie pracoviska a celkové využitie denného svetla počas roku. V minulosti bolo postavených veľa budov, ktoré v súčasnosti vyžadujú obnovu či celkovú rekonštrukciu so zachovaním pôvodného účelu využitia alebo so zmenou na úplne iný účel prevádzky. Investor a projektant pri výmene osvetľovacích sústav stoja pred otázkou, ako a čím najlepšie nahradiť jestvujúce osvetlenie s čo najmenšími zásahmi do stavebných konštrukcií a s čo najnižšími nákladmi. Určité odpovede na tieto otázky umožní nájsť pripravovaná aplikácia LRA – Lighting Retrofit Adviser (Poradca obnovy osvetlenia), ktorú bude onedlho možné využívať v mobiloch a na osobných počítačoch.

Aplikáciu LRA pripravil medzinárodný kolektív špecialistov v rámci programu IEA SHC*) Task 50 [1] až [4]. Koncept pomôcky je tvorený tak, aby pomáhal čo najširšiemu spektru užívateľov, pracovníkom na úradoch, investorom, projektantom, ako aj výrobcom osvetľovacej techniky.


Obr. 1. Hlavná stránka aplikácie LRA

LRA – Poradca obnovy osvetlenia

Po spustení aplikácie sa objaví vstupná stránka (obr. 1), z ktorej možno vojsť do dvoch tematických blokov, a to pomocou tlačidla Štart poradcu, umiestneného na ľavej strane, a tlačidla na pravej strane na Priamy prístup ku komponentom LRA. Pri voľbe Poradcu sa uživatel dostane na stránky:

  • Tvorba stratégií
  • Vlastník/Investor
  • Nájomníci
  • Inžinieri/Konzultanti/Projektanti
  • Predajcovia
  • Realizačné firmy


Obr. 2. Prvky aplikácie LRA

V každej z týchto častí sa nachádza úhrn informácií s výsledkami analýz, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe stratégií a scenárov v procese, kedy sa rozhoduje o spôsobe a technicko-ekonomických podmienkach obnovy interiérového osvetlenia. Po vstupe do stránky Priamy prístup ku komponentom LRA (obr. 2) aplikácia poskytne užívateľovi viacej možností na získanie informácií o technológiách využívania denného svetla, návrhu a regulácie umelého osvetlenia a o jednoduchých výpočtových nástrojoch na hodnotenie spotreby energie. Táto stránka má takúto štruktúru:

1. Rýchly prehľad výsledkov
V niekoľkých oknách je poskytnutý pohľad na pochopenie ekonomických aspektov obnovy osvetlenia.

2. Prehľad o technológiách
Formou katalógových listov je prezentovaných takmer 40 technológií pre zhodnotenie denného svetla v budovách, zefektívnenie umelého svetla a na riešenie zlepšenia svetelných parametrov obnovovaných interiérových priestorov.

3. Prípadové štúdie
Informácie o dvadsiatich realizáciách v obnovovaných budovách v zahraničí, o výsledkoch hodnotenia a monitorovania predpokladaných efektov v oblasti spotreby energie a o tvorbe svetelného prostredia môžu poskytnúť projektantom nové poznatky.

Realizácie riešení sú prezentované vo forme prípadových štúdií v nasledovnom tematickom členení:

– popis budovy a vnútorného priestoru – riešenie denného a umelého osvetlenia – hodnotenie prevádzky – dokumentácia nákladov – energetické charakteristiky osvetlenia – svetelné prostredie – komfort – vyhodnotenie obnovy osvetlenia.

4. FAQ – Otázky a odporúčania
Riešitelia programu pamätali na to, že užívateľ aplikácie môže byť menej zdatný vo výpočtovej technike a mať rôzne odborné vedomosti. Do tohto bloku sú zaradené najčastejšie predpokladané otázky a odpřede na ne.

5. Prehľad výpočtových nástrojov
Prehľad výpočtových programov v oblasti facility manažment – CAAD/CAD a energetických simulácií možno nájsť v tejto časti aplikácie.

6. Terminológia a zoznam veličín
Stručný popis dôležitých veličín a metód pre hodnotenia denného osvetlenia a oslnenia prírodným svetlom sa môže vybrať z ponúkaného menu na tejto stránke.

7. Publikácie a správy
Kto bude hľadať tituly relevantních publikácií o riešeniach obnovy osvetlenia v budovách, môže ich nájsť prostredníctvom tejto stránky.

8. Prieskum
Mnohé východiská a technicko-ekonomické parametre sa zisťovali počas riešenia projektu metódou prieskumu. Výsledky prieskumu sú zverejnené v tejto časti aplikácie a slúžia ako porovnávacie parametre v hodnotiacich programoch, s kterými aplikácia LRA pracuje.

9. Porovnávajúce hodnotenie
Stránka obsahuje výpočtový program v tvare formulára a umožňuje porovnávať spotrebu energie na osvetlenie v zadanej budove a priestore s údajmi získanými z prieskumu na základe celkového inštalovaného príkonu.

10. Analýza portfolia
Jednoduchý program na hodnotenie portfólia budov z hľadiska spotreby energie na osvetlenie na základe informácií o type budov, ich veku a podlahovej ploche (obr. 3).


Obr. 3. Formulár pre analyzovanie spotreby energie portfólia budov

11. Optimalizátor
Program na optimalizovanie potreby energie na osvetlenie v kW·h/m2·rok. Umožňuje užívateľovi pomerne rýchlo vytvoriť projekt, zadať údaje o miestnosti, lokalite, spôsobe ochrany proti oslneniu slnečným svetlom a zistiť požadavky na potrebu energie pred obnovou osvetlenia a po nej.

12. Rýchly výpočet CFS (Komplexný okenný systém)
Na tejto stránke sa nachádza program pre analyzovanie osvetľovacieho systému na základe metódy autonómie denného osvetlenia. Poskytuje výsledky o finálnej ročnej spotrebe energie pri troch scenároch regulácie osvetľovacej sústavy:
1. manuálna regulácia, 2. zapni/vypni, 3. regulácia denného osvetlenia. Grafické znázornenie výsledku výpočtu je zobrazené na obr. 4.

Obr. 4. Príklad zobrazenia ročnej spotreby energie podľa spôsobu regulácie osvetlenia (hore) a ročnej úrovne osvetleností (dole)

Záver

Technickej verejnosti sa v blízkej budúcnosti dostane do rúk nástroj, který môže pomôcť orientovať sa v širokom spektre problémov pri obnove osvetlenia v budovách. Prístup k aplikácii bude zverejnený na stránke http://task50.iea-shc.org/

*) IEA – International Energy Agency (Medzinarodná energetická agentúra), SHC – The Solar Heating and Cooling Programme (Program solárneho vykurovania a chladenia)


Článek v elektronické listovací verzi časopisu Světlo č. 3/2016 naleznete zde.