Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Nouzové osvětlení budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

14. 2. 2018 | MAYBE STYLE s. r. o. | www.maybestyle.cz

V časopise Světlo č. 5/2017 se zájemci mohli dočíst o umělém osvětlení jedné z nejmodernějších budov v České republice, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze.
Součástí osvětlení této budovy je i nouzové osvětlení s komunikačními standardy DALI. Pro sdružené ovládání jednotlivých částí technického vybavení budovy a nouzového osvětlení DALI byl zvolen systém Desigo CC společnosti Siemens.


Obr. 1. Budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

Dodavatelem nouzového osvětlení pro budovu CIIRC je společnost MAYBE STYLE s. r. o., která na českém trhu zastupuje dva evropské výrobce tohoto osvětlení.

Jedním z nich je polská firma Hybryd, druhým renomovaný britský výrobce nouzových svítidel, firma Liteplan.

 


Obr. 2. Zakázkové svítidlo CRYSTAL ROAD 2 DALI: a) svítidlo,
b) křivky svítivosti ROAD PLUS

Vzhledem k požadovaným světelnětechnickým parametrům nouzových svítidel a požadavku na řízení DALI v budově CIIRC bylo za spolupráce obou zmíněných výrobců vyvinuto speciální nouzové svítidlo CRYSTAL ROAD 2 DALI.

CRYSTAL ROAD 2 je univerzální svítidlo sdružující funkci evakuačního a bezpečnostního svítidla. Dvě čočky s optikou ROAD PLUS zajišťují osvětlení únikových cest, piktogram označuje směr úniku.


Obr. 3. Vestavné svítidlo OWA FL AREA PLUS

Nouzový modul DALI DSP
Obr. 4. Nouzový modul DALI DSP

Parametry optiky ROAD PLUS jsou 260 lm při velmi širokém rozložení svítivosti, svítidlo je osazeno dvěma svíticími prvky s těmito křivkami svítivosti. Dále zde byla instalována svítidla CRYSTAL s piktogramem a OWA FL opět s rozložením svítivosti ROAD PLUS a také s AREA PLUS.

Ve svítidlech typu CRYSTAL jsou použity moduly DALI NDA/3. Svítidla OWA FL jsou osazena moduly S-DSP/4. Oba moduly jsou tříhodinové. Není-li modul připojen k systému DALI, funguje samostatně s funkcí autotest. Nouzové moduly DALI jsou produkty firmy Liteplan.

Hybryd

Hybryd je polský výrobce nouzových systémů. Firma vznikla v roce 1986, nouzové osvětlení vyrábí od roku 1997 a soustředí se na vývoj a výrobu nouzových systémů.

Centrální baterie HVCBS
Obr. 5. Centrální baterie HVCBS

Například systém dynamického nouzového osvětlení DYN byl zkonstruován za účelem bezpečné evakuace osob ve veřejných budovách s rozvinutou komunikační infrastrukturou. Systém je integrován se systémy požárních hlásičů, přijímá informace o místě ohrožení a následně s využitím svítidel dynamického osvětlení označuje optimální evakuační trasu. Tato trasa je indikována podle místa ohrožení na základě velkého množství scénářů předdefinovaných v systému.

Na českém trhu se nejčastěji používají systémy HVCBS (vysokonapěťový systém centrální baterie) a LVCBS (nízkonapěťový systém centrální baterie).

Všechny systémy lze zastřešit centrálním monitorovacím systémem Centrála PC 4, usnadňujícím správu veškerých prvků systému, který pracuje v OS Microsoft Windows.

Realizace systému DYN v projektu basketbalové haly Gliwice
Obr. 6. Realizace systému DYN v projektu basketbalové haly Gliwice

Systémy CT (centrální test), DYN (systém dynamického nouzového osvětlení), HVCBS (vysokonapěťový systém centrální baterie) a LVCBS (nízkonapěťový systém centrální baterie) nacházejí široké využití v projektech po celé Evropě.

Liteplan

Liteplan je největší soukromě vlastněná britská firma vyrábějící komponenty pro nouzová svítidla. Od založení v roce 1994 se stala lídrem britského trhu, členem komise ICEL (Industry Committee for Emergency Lighting) a úzce spolupracuje s The LIA (The Lighting Industry Association), asociacemi výrazně ovlivňujícími budoucí trendy v oboru nouzového osvětlení.


Obr. 7. Nouzové svítidlo OWA SU

Nouzové svítidlo do velkých výšek PRIMOS LED5
Obr. 8. Nouzové svítidlo do velkých výšek PRIMOS LED5

Svítidlo s piktogramem PROFILIGHT
Obr. 9. Svítidlo s piktogramem PROFILIGHT

Liteplan se zaměřuje na výrobu pokročilých nouzových modulů a na systémy řízení DALI. Mezi nejpopulárnější nouzové moduly špičkových parametrů pro použití s LED moduly různých výrobců patří NED/3, s bateriemi LiFePO4 je to např. FED/3 nebo modul DALI DXi/3.


Obr. 10. Nouzový modul DXI s autotestem a DALI pro LED svítidla

V loňském roce byl na trh úspěšně uveden unikátní komplexní systém MONITOR pro řízení osvětlení a testování nouzových svítidel na bázi DALI. Jeho jedinečnost spočívá v jednoduchosti ovládání. Uživatelé řídicích systémů pro osvětlení se běžně potýkají s nedostatkem intuitivního grafického uživatelského rozhraní, následkem čehož je systém těžko vizualizovatelný, hůře přístupný a často vyžaduje dodatečné papírové výkresy a skupinové tabulky, aby byl stále aktualizovaný a bylo možné provádět jeho změny.


Obr. 11. Uživatelské rozhraní systému MONITOR PRO DALI

Firma Liteplan vyvinula Monitor Pro GUI – grafické uživatelské rozhraní navržené tak, aby zajistilo jasnou a jednoduchou vizualizaci a správu řídicích systémů pro osvětlení. Ikony představující prvky systému mohou být vloženy do schématu budovy a začleněny do plánu prostoru. Tyto ikony jsou dynamické a umožňují okamžitý pohled na stav systému a hodnoty výstupního proudu a poskytují široký přehled o systému v reálném čase. Uvedené řešení zaručuje přesnost, jelikož je přímo odvozeno od systému, na rozdíl od dílčích výkresů nebo „našroubovaných“ grafických balíčků, jež vyžadují samostatnou aktualizaci s každou změnou uskutečněnou v řídicím systému. Na rozdíl od většiny ostatních řídicích systémů určených pro osvětlení nejsou ke grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) třeba žádné externí grafické balíčky navíc.


Obr. 12. HUB – komponent systému Monitor PRO DALI

Monitor Pro podporuje schopnost importovat různé podklady půdorysu, takže uživatel může snadno přepínat mezi elektrickým uspořádáním, členěním stropu nebo např. uspořádáním vybavení, aby získal nejlepší informace pro daný úkol. Opět, na rozdíl od většiny ostatních řídicích systémů pro osvětlení, každé uspořádání podporuje pro snadnou navigaci v daném prostředí funkci posouvat a přiblížit/oddálit.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2018 na straně 22.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.