Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Na městském okruhu proběhla v sobotu údržba pražských kamer

15. 4. 2020 | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | www.thmp.cz

O správu systému, ve kterém jich je připojeno 4 500, se od ledna stará THMP.

V noci ze soboty na neděli probíhala v západní části městského okruhu údržba kamer pražského kamerového systému. Provedla ji společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která od ledna zajišťuje správu systému, ve kterém jsou pražské kamery připojeny. Zároveň od tohoto data servisuje všech 1 100 městských kamer a na základě objednávky i několik set kamer jiných provozovatelů. O víkendu tak její technici zkontrolovali a očistili okolo 50 zařízení TSK. Každá z celkem 1 100 městských kamer během roku projde údržbou čtyřikrát.

Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka profylaxe probíhala v tunelu Mrázovka. „Provedli jsme pravidelné očištění kamer zanesených od prachu a nečistot především z automobilové dopravy. Stranou nezůstala ani preventivní kontrola a prohlídka každého zařízení, to má zásadní význam pro minimalizaci neplánovaných výpadků nebo poruch jednotlivých kamer,“ doplnil.

Správu městského kamerového systému svěřila Praha od ledna do rukou městské společnosti THMP. Ta už se několik let stará o pražské veřejné osvětlení, slavnostní osvětlování památek nebo veřejné a věžní hodiny. „Považujeme to za zcela logický krok, město by si klíčovou infrastrukturu mělo umět spravovat samo. Přináší mu to strategickou výhodu a navíc nemalé finanční úspory,“ vysvětlil radní HMP Jan Chabr a doplnil, že THMP disponuje i jedním z nejmoderněji vybavených dispečinků pražských městských společností, který byl již v době svého vzniku dimenzován s ohledem na možné rozšíření činnosti.

Dispečerské pracoviště v holešovické centrále THMP tak už nedohlíží jen na 135 tisíc pražských stožárů veřejného osvětlení, ale i na městský kamerový systém. „Na ten je připojeno zhruba 1 100 městských kamer a dalších 3 400 kamer jiných provozovatelů - například Dopravního podniku nebo Technické správy komunikací,“ přiblížil Tomáš Jílek. „V rámci pravidelné kontroly naši dispečeři každý den prověří funkčnost všech 1 100 městských kamer a kamery TSK, u kterých zajišťujeme na základě objednávky servisní činnost. Současně přebíráme hlášení o poruchách i od Operačního dispečinku krizového řízení.“

Tiskové materiály THMP