Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Modernizace architekturního osvětlení Tančícího domu v Praze

20. 9. 2016 | Ing. Jakub Wittlich | Philips Česká republika | www.philips.cz

Tančící dům (původní název Nationale Niederlanden Building) architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho, který se stal jednou z ikon pražské architektury a turistickým lákadlem úrovně Karlova mostu, není třeba představovat. Leckdo ho zná, byť ne každému je jasná Miluničova idea kontrastu dynamického a statického prvku budovy vyjadřující přechod od socialistické strnulosti k dynamice parlamentní demokracie. Jednodušší je představa dvou tanečníků Ginger a Freda podle slavného amerického tanečního páru Ginger Rogers a Fred Astaire. Projektovat se objekt začal v roce 1992 a dokončen byl roku 1996.

Philips Tančící dům Praha
Obr. 1. Pohled na rekonstruovanou část Tančícího domu – Ginger

Budova byla postavena jako kancelářská s restaurací v posledním patře, nyní je část přestavěna na luxusní hotel, je zde restaurace a bar. Významnou částí objektu je též galerie, kde se Philips podílel na osvětlení přízemní a suterénní části.

Architekturní osvětlení obou částí budovy pochází z doby její výstavby, a je tedy dvacet let staré. Zajímavou, byť dočasnou změnou byla světelná kompozice Světlo je pohyb, světlo je klid autorů Filipa Müllera (Philips) a Jaroslava Smetany v rámci prvního ročníku festivalu Signál. V letošním roce se majitel budovy, Pražská správa nemovitostí, rozhodl začít s rekonstrukcí současného architekturního osvětlení části Ginger. V obou částech budovy se uplatnilo zcela rozdílné architekturní osvětlení. Část nazvaná Fred je opatřena betonovou fasádou tvořenou individuálními panely upevněnými na železobetonové konstrukci. K jejímu osvětlení jsou využity výbojkové světlomety umístěné na horní hraně fasády, které svítí tečně po fasádě dolů.

Philips Tančící dům PrahaObr. 2. Detail osvětlení ukazující plynulé nasvětlení ploch pilířů lineárními svítidly

Ginger je skleněná věž, jež byla osvětlována bodovými světlomety instalovanými pod vnější vrstvou skleněné fasády vždy u každého pilíře, který nasvětlovaly tečně směrem vzhůru. Spotřeba elektrické energie celkem 40 svítidel a obtížná údržba v prostoru mezi dvěma vrstvami skleněné fasády určily prioritu úpravy osvětlení. Potřeba časté výměny světelných zdrojů také vedla k obvyklé postupné ztrátě originálního směrování světlometů.

Jasnou volbou tedy bylo současné technické řešení – svítidla s diodami LED. Zadáním bylo vytvořit osvětlovací soustavu, která jednak zachová princip původního výtvarného řešení a zároveň bude připravena i pro budoucnost a po řadu dalších let morálně nezastará. Návrhu osvětlovací soustavy, koordinace instalačních prací a oživení řídicího systému se ujal Filip Müller (Philips) a zúročil tak svoji znalost prostředí, které nabyl během účasti na festivalu Signál.

ColorGraze MX4 Philips
Obr. 3. Lineární svítidlo ColorGraze MX4

Základem světelného řešení jsou lineární LED svítidla ColorGraze MX4 PC v délce 0,6 m značky Philips ColorKinetics. Jde o čtyřkanálová svítidla, kde je bílý kanál tvořen LED s náhradní teplotou chromatičnosti 3 000 K. Bílé světlo s barvou odpovídající světlu halogenových žárovek původního řešení je určeno pro běžné každodenní svícení, barevné kanály jsou připraveny pro případné budoucí použití ve sváteční dny. Příkladem může být vytvoření osvětlení v barvách státní vlajky, jako tomu je např. u běžného osvětlení Žižkovské věže v Praze. Kromě úspory energie a nákladů na údržbu je přínosem lineárních svítidel s přesným vyzařováním i další kvalita, neboť jejich světlo se rozlije po plochách pilířů přesněji než světlo z bodového zdroje.

Philips Tančící dům Praha
Obr. 4. Zkouška možného osvětlení v barvách státní vlajky

Kdyby realizátoři obnovy zůstali u pouhé výměny konvenčních svítidel za LED, nebyla by to již dnes tak velká událost, snad jen použití čtyřkanálových svítidel není ještě zcela obvyklé. Co je ale unikátní, je použití systému ActiveSite pro dálkové monitorování, údržbu a řízení instalací s výrobky Philips Color Kinetics.

ActiveSite Philips
Obr. 5. Ukázka ActiveSite – přehled soustavy

ActiveSite Philips
Obr. 6. Ukázka ActiveSite – přehled výpisů

Jde o software umístěný v cloudu a fungující jako servisní platforma. Umožňuje přístup k instalaci prostřednictvím webového rozhraní z domova, kanceláře nebo i na cestě. Podle úrovně uživatelských profilů lze monitorovat stav soustavy i jednotlivých komponent, sledovat teplotu svítidel, dostávat upozornění o závadách, generovat zprávy a analýzy dat o provozu soustavy a upravovat na dálku řídicí program soustavy. Není proto třeba instalovat žádný software ani se starat o zálohování dat. Při používání většího počtu osvětlovacích soustav lze kontrolovat a upravovat jejich provoz z jednoho místa. Nastane-li závada, dostane zodpovědný pracovník hlášení, např. e-mailem, a může soustavu na dálku diagnostikovat. Odpadají tak zdlouhavé telefonáty, a je-li nutný výjezd na místo, příslušní pracovníci již vědí, v čem je problém a jaké vzít s sebou náhradní díly. Všechny tyto činnosti nejsou omezeny pouze na přítomnost u počítače v kanceláři, neboť je lze sledovat a vykonávat např. na cestách s použitím tabletu. Světelní designéři se mohou při použití Active Site na dálku připojit k řídicímu prvku osvětlení a nastavovat jeho parametry a zároveň pozorovat výsledný účinek z místa, které si zvolí (mají-li připojení k internetu). Svítidla jsou prostřednictvím napájecí jednotky připojena k řídicí jednotce (v případě Tančícího domu byla použita jednotka značky Pharos), která je připojena k ActiveSite Gateway. Tato brána je připojena buď s použitím modemu, nebo kabelem k internetu.

ActiveSite geteway Philips
Obr. 7. Active Site gateway

Uvedená realizace je příkladem toho, že světelná technika již dávno nezahrnuje jen svítidla a světelné zdroje. Stále více se prolíná s prostorem IT. Co se týče oblasti exteriérového osvětlování, je obdobou Active Site pro veřejné osvětlení platforma CityTouch, umožňující monitorovat svítidla, vyhodnocovat spotřebu a vykonávat spoustu dalších činností vedoucích k optimalizaci provozu i údržby osvětlení obcí.

Článek v elektronické listovací verzi časopisu Světlo č. 5/2016 naleznete zde.

 

Philips Lighting Czech Republic s. r. o.

Philips Lighting Czech Republic s. r. o.
Rohanské nábřeží 678/23
Praha 8
186 00
www.philips.cz