Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Moderní osvětlení Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi – Část 1

1. 8. 2013 | |

Vstupní hala a recepce

-- Ing. Jakub Wittlich, Philips Lighting, s. r. o. --

V prosinci loňského roku byl na Klinice Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, špičkovém zdravotnickém zařízení, jehož tradice sahá až do roku 1934, otevřen nový moderní trakt operačních sálů a sterilizačního centra. Součástí tohoto projektu je též výstavba nové vstupní haly a modernizace současných prostor lůžkových oddělení. Základní myšlenkou návrhu interiéru vstupní haly, která je tvořena několika navazujícími funkčními zónami, je vytvořit důstojné prostředí pro diskrétní příjem přicházejících pacientů eliminující jejich stres. Architektura interiéru vychází z jednoduchých funkcionalistických linií exteriéru stavby. Právě elegantní jednoduchost dává vyniknout designu kvalitního nábytku a umožňuje rozehrávat nenápadnou hru světel.


Obr. 1. Prostor sezení se statickou stěnou Luminous textile

Osvětlení vstupní haly má dva základní úkoly. Jedním je vytvořit osvětlení vyhovující všem normovaným požadavkům, druhým je „odlákat“ pozornost pacientů od vlastních obav z budoucích lékařských zákroků. Pro splnění těchto požadavků byla vybrána výhradně LED svítidla. A to nejen díky úsporám energie a malým požadavkům na údržbu, ale zejména pro možnost okamžitě regulovat světlo, plynule měnit chromatičnost a bez problémů integrovat barevné osvětlení.


Obr. 2. Prostor sezení s dynamickou stěnou Luminous textile

Po vstupu do haly návštěvníka zaujme část se sedacím nábytkem. Ten, kdo je zvyklý na klasické čekárny, utrpí menší pozitivní šok. Prosklené stěny umožňují výhled do zahrady, designový nábytek zve k usednutí, a co teprve osvětlení. Prostor je ze tří stran obkroužen římsou, za níž se skrývají liniová RGB svítidla typové řady iCOLOR COVE MX POWERCORE s proměnnou barvou světla. Jednotlivé moduly délky 305 vytvářejí tak souvislou světelnou stopu bez mezer, které jsou známy z použití zářivek.

Barva a intenzita světla této části osvětlovací soustavy se mění během dne v souvislosti s cirkadiánním rytmem. V prostoru se vznášejí oblázky svítidla Lumistone. Jejich levitace v různých polohách dodává prostoru hravost a pohostinnost. Svítidla jsou stmívatelná a vždy v určitých intervalech se setmí a opět se vrátí na původní úroveň světelného toku.

Takto je měněna pozornost pacientů. Vnitřní stěna prostoru je tvořena světelnou stěnou Luminous textile. Toto zařízení se skládá z panelů o základním rozměru 1,2 × 2,4 m (jiné rozměry lze vyrobit na zakázku) pokrytých textilií ze sortimentu firmy Kvadrat. Uvnitř jsou v panelu na akustické pěně osazeny vícebarevné LED. Přisazováním dalších panelů lze vytvořit nekonečně velkou plochu. Panely jsou napojeny na řídicí systém, který v ploše panelů přehrává zvolený video-obsah.


Obr. 3. Dynamický motiv – postava přechází zleva doprava

Může jít o jednoduché barvy či dynamické schematické scény (oblaky, jarní louka, chodci apod.). Zákazník má přístup k řadě standardních obsahů (scén) nebo si může nechat s použitím poskytnutého softwaru vytvořit obsah svým oblíbeným grafickým studiem. V současné době vyhlašuje Philips ČR studentskou soutěž na návrhy obsahů scén (informace: michaela.pokrupova@philips.com).

Ve vypnutém stavu má plocha panelů výraz stěny s povrchem daným strukturou a barvou vybrané textilie. Kombinace všech těchto dynamických světelných vjemů – římsa, závěsná svítidla, světelná stěna – vytváří při decentním naprogramování prostředí, které po dobu čekání odvádí nerušivým způsobem pozornost pacientů od jejich problémů. V prostoru nad stolky jsou použity dolnozářiče (downlights) typové řady Storeflux řízené čidlem podle úrovně denního světla a přítomnosti osob.


Obr. 4. Oživování a programování stěny Luminous textile

Strop prostoru recepce je tvořen pnutou fólií Barrisol, která je prosvětlována svítidly typové řady iW Cove MX Powercore s proměnnou teplotou chromatičnosti. Rovněž toto osvětlení je dynamické. Měněním chromatičnosti bílého světlav rozmezí 2 700 až 6 500 K a jeho intenzity, místy až do nuly, je vytvářen dojem nebe v různou denní dobu, přes které plují mraky. Kromě tohoto efektu jsou splněny i požadavky norem na osvětlování recepcí. Při plném osvětlení je např. naměřená osvětlenost 1 000 lx, což dobře odpovídá vypočtené udržované hodnotě 840 lx.

Pro osvětlení vstupu, přilehlé komunikace a podobných prostor byla použita svítidla typové řady CoreView řízená protokolem DALI. Všechna tato svítidla jsou ovládána místně příslušnými čidly podle přítomnosti osob a úrovně osvětlenosti. Zásadní součástí celé osvětlovací soustavy je řídicí systém. Základním mozkem, který ovládá některá svítidla přímo nebo integruje specializované systémy, je systém Dynalite. Možnost vybírat a kombinovat řídicí prvky dovoluje sdružovat v jednom systému řízení protokolem DALI, DMX s jednoduchým spínáním.


Obr. 5. Osvětlení recepce s dynamickým stropem

Sériový vstup umožnil připojit řídicí jednotku iPlayer firmy Philips Color Kinetics použitou pro řízení „nebe“ v recepci. Kromě popsané vstupní haly se Philips ČR podílel i na modernizaci osvětlení dalších částí kliniky, jako jsou pokoje pacientů. To je ale již na další článek, který zájemci najdou v dalším čísle časopisu.

Investor: Klinika Dr. Pírka, s. r. o.
Interier: arch. Vlastimil Pacek
Foto: Philips

Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
fax: +420 233 099 326
e-mail: jakub.wittlich@philips.com
www.philips.cz

Philips Slovakia s. r. o., Lighting
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 20 666 127
fax: +421 2 20 666 159
e-mail: monika.michalova@philips.com
www.philips.sk