Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Mezinárodní označení světelných zdrojů (ILCOS)

24. 11. 2011 | |


-- Ing. Vladimír Dvořáček, S Lamp s. r. o. --

Úvod

Soustavně se rozšiřující sortiment světelných zdrojů, jehož šíře je již v současné době obdivuhodná, vyžaduje zavést jednotné označení, které by umožňovalo spotřebiteli spolehlivě se orientovat mezi výrobky různých výrobců. Každý výrobce si zavedl svůj systém označení světelných zdrojů, takže vyhledávání ekvivalentních výrobků pouze podle katalogových údajů je někdy dosti obtížné, zejména co se týče méně známých výrobců. Nově zaváděný jednotný systém označování je předmětem evropské normy EN 61231:2010, která je vydána v české verzi jako česká technická norma ČSN EN 61231 s platností od 1. 3. 2011 s tím, že nejzazší termín zrušení platnosti národních norem, které jsou v rozporu s touto normou, je 1. 6. 2013.

Nový systém nenahrazuje v současné době používané tradiční označení typické pro jednotlivé výrobce, i když v budoucnu se předpokládá sblížení národních a regionálních způsobů označení právě pomocí tohoto označení. Označení neobsahuje všechny technické parametry, které jsou nezbytné pro specifikaci světelného zdroje. K tomu jsou určeny příslušné údajové listy, resp. katalog výrobce.

Nové mezinárodní označení ILCOS (International lamp coding system) tedy zlepší komunikaci zákazníků a prodejců při vyhledávání vzájemně zaměnitelných a kompatibilních světelných zdrojů, umožní vytvořit užší vazbu mezinárodních norem na katalogy výrobců, upřesní, resp. doplní označení svítidla. Tato norma respektuje všechny platné mezinárodní normy IEC na jednotlivé skupiny světelných zdrojů (nevztahuje se pouze na světelné zdroje pro silniční vozidla a jejich označení; ta jsou pokryta národními nebo regionálními předpisy).


Obr.: OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICROTWIST
Označení OSRAM: DSS MICROTWIST 18 W/825 E 27.
Označení ILCOS: FB-18/25/1B-220/240-E27


2. Základní pravidla
Mezinárodní systém označení respektuje tyto zásady: 

 • označení je nezávislé na výrobci, 
 • má vazbu na mezinárodní normy, 
 • měl by být mezinárodně uznávaný a jeho zavádění by mělo být chápáno jako dlouhodobý proces, 
 • délka označení by měla být tak malá, jak je pro daný konkrétní účel nezbytné, tj. jeho rozsah nemusí být pro všechny skupiny světelných zdrojů a pro konkrétní potřebu stejný, 
 • označení by nemělo nahrazovat specifické značení výrobce na světelném zdroji nebo v katalogu výrobce, ale doplňovat jej, a usnadnit tak orientaci v katalozích světelných zdrojů a svítidel různých výrobců, 
 • musí být jednoznačné a nezaměnitelné.

3. Základní struktura označení

Označení ILCOS se skládá z písmenné a číselné části. První písmeno písmenné části označuje kategorii světelného zdroje: I (Žárovky), H (Halogenové žárovky – mimo žárovky pro silniční vozidla), F (Zářivky), S (Vysokotlaké sodíkové výbojky), L (Nízkotlaké sodíkové výbojky), Q (Vysokotlaké rtuťové výbojky), M (Halogenidové výbojky), D (Moduly LED), X (Speciální světelné zdroje).

Další písmena uvnitř písmenné části představují další podrobnosti, jak je uvedeno u různých kategorií světelných zdrojů.

Písmenná část je od zbytku oddělena pomlčkou. Číselná část se skládá z několika skupin. Skupiny jsou odděleny pomlčkou a každá z nich obsahuje charakteristické vlastnosti světelného zdroje, jako např. příkon, napětí, typ patice a rozměry. Jelikož se pomlčka používá pro oddělení jednotlivých skupin, nemůže být použita uvnitř skupiny. Proto se namísto pomlčky používá rovnítko =, např. v označení patice.

Posloupnost a specifický obsah skupin jsou určeny pro každou kategorii světelného zdroje a jsou uvedeny v 5.1 až 5.8.

4. Délka označení

Označení může mít různou délku v závislosti na účelu. Používá se krátká verze ILCOS L, rozšířená krátká verze ILCOS LE anebo normalizovaná verze ILCOS D


Obr. 1 

Krátká verze ILCOS L se skládá z písmenné části nebo jejího dílu a může být použita pro všeobecnou klasifikaci světelných zdrojů. Rozšířená krátká verze ILCOS LE, jestliže ji lze použít, se skládá z prvního dílu písmenné části (ILCOS L) bezprostředně následovaného (bez mezer) příslušnými rozměry. Normalizovaná verze ILCOS D představuje kompletní označení a skládá se z písmenné části a (dílčí) číselné části. Tato verze by měla umožnit zákazníkovi nalézt správný typ světelného zdroje, např. při hledání náhrady zdrojem jiných výrobců. Může být použita pro účely značení svítidel, a kde je to vhodné, též ve zkráceném tvaru.

5. Kategorie světelných zdrojů

Informace o příslušných normalizovaných světelných zdrojích a odpovídajících normách jsou uvedeny v příslušných publikacích IEC vypracovaných technickou komisí IEC 34.

5.1 Žárovky

Označení ILCOS L
žárovek je sestaveno podle obr. 1.

U žárovek bez reflektoru po prvních dvou písmenech IA, IB anebo IN následuje označení tvaru baňky uvedeného v normě IEC 60887.

A (obyčejné), B (svíčkové), C (kuželové), G (dekorační), M (hříbkové), P (iluminační), S (hruškové) T (trubkové).
Příklad modifikace: --BA svíčková se šikmou špičkou.

Reflektorové žárovky – rozdělení viz obr. 2

V případě potřeby lze úpravu povrchu, barvu baňky, specifický tvar reflektoru nebo jiné technické detaily uvést za lomítkem: /C (čirá), /F (matovaná nebo ekvivalentně pokrytá), /W (bílá), /R (červená), /B (modrá), /G (zelená), /Y (žlutá), /V (fialová), /P (růžová), /A (jantarová), /O (oranžová), /S (stříbrná), /X (zlatá), /N (neodymová), /D (dekorativní provedení vlákna). Pro popis dalších vlastností lze doplnit druhé písmeno: /-P (udává pastelové odstíny), /-F (provedení s okénkem), /-T (transparentní barvy).

Obr. 2

Za druhým lomítkem mohou být doplněny následující technické podrobnosti: //AX (axiální vlákno), //TR (příčné vlákno), //RS (otřesuvzdorné žárovky), //LT (omezená teplota povrchu), //RT (otřesuvzdorné s omezenou teplotou povrchu).

Příklady: IAA/F (obyčejné matované žárovky), IAM (hříbkové žárovky), IAT/W (bíle pokryté trubkové žárovky určené pro použití ve stejných svítidlech jako obyčejné žárovky), IBBA/C (čiré svíčkové žárovky se šikmou špičkou), IBP/R (červené iluminační žárovky), IAG (dekorační žárovky určené pro použití ve stejných svítidlech jako obyčejné žárovky), IBT/W (bíle pokryté trubkové žárovky určené pro použití ve stejných svítidlech jako iluminační žárovky IBP), IBC (kuželové žárovky určené pro použití ve stejných svítidlech jako iluminační žárovky), IRA/S (žárovky s hruškovým tvarem zrcadla se stříbřeným reflektorem).

Označení ILCOS LE žárovek je sestaveno následujícím způsobem:
ILCOS LE se skládá z první části ILCOS L až po údaj, který následuje za číslicemi udávajícími jmenovitý průměr žárovky.

Příklady:
IAA60 (obyčejná žárovka s jmenovitým průměrem baňky 60 mm), IBP45 (iluminační žárovka s jmenovitým průměrem baňky 45 mm), IAG80 (dekorační žárovka s jmenovitým průměrem baňky 80 mm).

Označení ILCOS D žárovek je sestaveno následujícím způsobem:Příkon: U trpasličích žárovek a doutnavek se namísto příkonu uvádí proud v ampérech.
Jmenovité napětí: V případě, že je dán rozsah napětí, uvádějí se dvě číslice oddělené lomítkem. U letištních žárovek se může napětí žárovky nahradit hodnotou proudu žárovky v ampérech.
Rozměry: Tato skupina se obvykle skládá jen z čísla udávajícího jmenovitý průměr. U trubkových žárovek může být za lomítkem doplněna maximální celková délka. U reflektorových žárovek se za lomítkem doplňuje úhel poloviční svítivosti. V případě nesymetrického vyzařování se uvedou dvě číslice oddělené lomítkem, první udává horizontální a druhá vertikální úhel poloviční svítivosti.

Příklady:
– IAAC-40-220/230-E27-60 (čirá obyčejná žárovka, 40 W, 220 až 230 V, patice E27, jmenovitý průměr 60 mm),
– IBB/W-40---35 (bílá svíčková žárovka, 40 W, jmenovitý průměr 35 mm, zbytek není specifikován),
– IRR-60-240-B22d-125/30 (reflektorová žárovka s baňkou R, 60 W, 240 V, patice B22d, typ R125, úhel poloviční svítivosti 30º).

5.2 Halogenové žárovky (mimo žárovky pro silniční vozidla)

Označení ILCOS L halogenových žárovek je sestaveno následujícím způsobem:

První dvě písmena představují typ halogenové žárovky: 

 •  HS (jednopaticové halogenové žárovky), 
 • HD (dvoupaticové halogenové žárovky), 
 • HR (halogenové žárovky s dichroickým reflektorem), 
 • HM (halogenové žárovky s kovovým reflektorem), 
 • HA (halogenové žárovky se skleněným reflektorem pokrytým hliníkem), 
 • HP (jednopaticové halogenové žárovky s integrovaným reflektorem).

Třetí písmeno charakterizuje oblast použití žárovky: 

 • --P (promítání včetně použití ve zpětných projektorech a žárovky pro prohlížení mikrofilmů a mikrofiší), 
 • --S (foto/studio/divadlo/video), 
 • --A (letištní), 
 • --T (dopravní světla), 
 • --G (všeobecné použití – světlometné žárovky jsou považovány za žárovky pro všeobecné použití).

Čtvrté písmeno může být použito pro žárovky s vlastním ochranným krytem, které jsou konstruovány pro použití v otevřených svítidlech. Příklady žárovek s vlastním ochranným krytem jsou žárovky ELV (na malé napětí) s integrovanou vnější baňkou, nízkotlaké halogenové žárovky a žárovky na síťové napětí, které splňují IEC 60432-2 (další informace viz IEC 60357): ---S (halogenové žárovky s vlastním ochranným krytem).

Tvar baňky může být uváděn za třetím nebo čtvrtým písmenem, jak je tomu u obyčejných žárovek.
V případě potřeby lze provedení baňky, její barvu, specifický tvar reflektoru nebo jiné technické podrobnosti uvést za jedním nebo dvěma lomítky, jak je uvedeno u obyčejných žárovek (viz 5.1).
Další technické podrobnosti mohou být uvedeny za druhým lomítkem: //UB (snížené UV), //IB (pro použití v infračervené oblasti), //S (krátké hrdlo).

Příklady:
– HSGST (jednopaticové halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení, s vlastním krytem, válcového tvaru),
– HDG (dvoupaticové světlometné halogenové žárovky),
– HRG (halogenové žárovky s dichroickým reflektorem pro všeobecné osvětlení),
– HMGS (halogenové žárovky s kovovým reflektorem, vlastním krytem, pro všeobecné osvětlení).

Označení ILCOS LE halogenových žárovek je sestaveno následujícím způsobem:
ILCOS LE se skládá z ILCOS L až k prvnímu lomítku, bezprostředně následovanému skupinou rozměrů podle 5.2.

Příklady:
– HRGS51 (žárovka s dichroickým reflektorem, vlastním krytem, pro všeobecné účely, reflektor o průměru 51 mm),
– HMGS37 (žárovka s kovovým reflektorem, vlastním krytem, pro všeobecné účely, reflektor o průměru 37 mm).

Označení ILCOS D halogenových žárovek je sestaveno následujícím způsobem:

Příkon: U žárovek se dvěma vlákny se uvádí příkon každého vlákna samostatně spojený znaménkem (+). Tam, kde je zapotřebí další rozlišení, lze za lomítkem tuto skupinu rozšířit o informaci týkající se teploty chromatičnosti tak, že se teplota chromatičnosti podělí 100 a získané číslo se zaokrouhlí na celé číslo.
Jmenovité napětí: V případě, že je dán rozsah napětí, uvádějí se dvě samostatná čísla oddělená lomítkem. U letištních žárovek se může napětí žárovky nahradit hodnotou proudu žárovky v ampérech.
Rozměry: Obsah této skupiny závisí na specifických charakteristikách různých typů halogenových žárovek. Uvádějí se jmenovité hodnoty s výjimkou průměru baňky u jednopaticových žárovek. Může obsahovat jednu hodnotu, a je-li třeba další rozlišení, uvede se za lomítkem takto: ILCOS L Rozměry (jmenovité): HS (průměr baňky (max.)/ výška světelného středu), HD (celková délka Znom), HR (průměr reflektoru/úhel poloviční svítivosti), HM (průměr reflektoru/úhel poloviční svítivosti), HA (průměr reflektoru/ úhel poloviční svítivosti), HP (výška světelného středu).

Příklady:
– HSG-20-12-G4-22 (jednopaticová halogenová žárovka pro všeobecné osvětlení, 20 W, 12 V, patice G4, výška světelného středu 22 mm),
– HDS-800-220/230-R7s-74,9 (dvoupaticová halogenová žárovka snímková, 800 W, 220 až 230 V, patice R7s, celková délka 74,9 mm),
– HRGS-50-12-GX5,3-51/30 (halogenová žárovka s dichroickým reflektorem pro všeobecné osvětlení, s vlastním krytem, 50 W, 12 V, patice GX5,3, průměr 51 mm, úhel poloviční svítivosti 30º).

5.3 Zářivky

Označení ILCOS L zářivek je sestaveno následujícím způsobem:

První dvě písmena představují typ zářivky: FD (dvoupaticové zářivky), FS (jednopaticové zářivky), FB (zářivky s integrovaným předřadníkem).
Doplňkové informace mohou být udány třetím písmenem následovně: 

 •  FDR (dvoupaticové zářivky s vnitřním reflektorem), 
 • FDU (dvoupaticové zářivky tvaru U), 
 • FSD (dvojité jednopaticové zářivky), 
 • FSQ (čtyřnásobné jednopaticové zářivky), 
 • FSS (čtvercové jednopaticové zářivky), 
 • FSM (vícenásobné jednopaticové zářivky), 
 • FSC (kruhové jednopaticové zářivky), 
 • FSG (jednopaticové zářivky s kulovou vnější baňkou). 

U zářivek FD a FS může být doplněno další písmeno udávající:

 • --H (pouze pro vysokofrekvenční předřadníky),
 • --I (indukční typ zářivky).

U zářivek FB může být uveden tvar analogický označení obyčejných žárovek (viz 5.1).
Může být doplněno ještě poslední písmeno udávající:

 • --H (integrovaný typ vysokofrekvenčního předřadníku),
 • --I (integrovaný typ indukčního předřadníku).

Barvy nebo jiné úpravy povrchu baňky mohou být uvedeny za lomítkem obdobně jako u obyčejných žárovek (viz 5.1). Další technické podrobnosti mohou být uvedeny za druhým lomítkem takto: //L (pro použití při nízkých teplotách okolí), //H (pro použití při vysokých teplotách okolí), //P (s integrovaným fotočlánkem), //PL (s integrovaným fotočlánkem a pro použití při nízkých teplotách okolí), //PH (s integrovaným fotočlánkem a pro použití při vysokých teplotách okolí).

Označení ILCOS LE zářivek je sestaveno následujícím způsobem:

ILCOS LE se skládá z ILCOS L (až k prvnímu lomítku), za nímž bezprostředně následují příslušné rozměry.

Příklady:
– FD26 (dvoupaticová zářivka se jmenovitým průměrem trubice 26 mm),
– FD38/1200 (dvoupaticová zářivka se jmenovitým průměrem trubice 38 mm a jmenovitou délkou trubice 1 200 mm),
– FD/1200 (dvoupaticová zářivka se jmenovitou délkou trubice 1 200 mm – 36 nebo 40 W).

Označení ILCOS D zářivek je sestaveno následujícím způsobem: 

 
POZNÁMKA: U zářivek s integrovaným předřadníkem se namísto údajů o zapalování uvádí jmenovité napětí; v případě potřeby se za lomítkem uvede jmenovitý kmitočet.
Příkon: Skupina charakterizující příkon může být za lomítkem rozšířena o informaci týkající se teploty chromatičnosti a dalším lomítkem udávajícím kvalitu podání barev následujícím způsobem: teplota chromatičnosti se podělí 100 a získané číslo se zaokrouhlí na celé číslo.Tabulka 1: rozměry

Kvalita podání barev je charakterizována jednou z dále uvedených kategorií podání barev podle CIE (viz Publikaci CIE 29.2): 1A pro Ra ≥ 90; 1B pro Ra = 80 až 89; 2A pro Ra = 70 až 79; 2B pro Ra = 60 až 69; pro Ra = 40 až 59; pro Ra = 20 až 39.

Podrobnosti k zapalování zářivek FD a FS:
- - (bez podrobností k zapalování pro indukční typ),
-I- (vnitřní startér),
-E- (vnější startér, předžhavení),
-L/ - (bez startéru),
-LC/ - (bez startéru, nízké zapalovací napětí s vodivou linkou
nebo vodivým povlakem),
-/P/ - (předžhavení),
- /N- (bez předžhavení),
- / /H- (vysokoodporové katody – pouze pro zářivky bez startéru),
- / /L- (nízkoodporové katody – pouze pro zářivky bez startéru).

Informace týkající se podrobností k zapalování může být zkrácena, je-li to vhodné; nicméně musí být provedena pouze zprava doleva. Například informace týkající se vysokoodporových nebo nízkoodporových katod je relevantní pouze pro provoz bez startéru; proto tato část může být u zářivek se startéry vypuštěna.

Rozměry: Tato skupina udává informaci ohledně jmenovité (pro FD) nebo maximální (pro FS a FB) hodnoty průřezu a délky zářivky. Jestliže je průřez kruhový, jsou uvedeny dvě hodnoty, které jsou odděleny lomítkem, první hodnota udává průměr průřezu. Je-li průřez pravoúhlý, rozměrová část se skládá tří hodnot, které jsou odděleny lomítky, první dvě popisují průřez a poslední délku.

Tab. 2: Přehled ILCOS L - zkrácená verze, písemná část (viz .pdf v příloze článku)

Pro hlavní typ zářivek FD se skupina písmen charakterizující rozměry použije pouze pro ty rozměry, které nejsou uvedeny v tab. 1.

Příklady:
FD-36-E-G13 (dvoupaticové zářivky, 36 W, vnější startér, předžhavení (evropská verze „s doutnavkovým startérem“), patice G13, průměr 26 mm, délka 1 200 mm), zkráceno: FD-36-E (obvykle s průměrem 26 mm),

FD-36/30/1B-E-G13 (stejné zářivky, jako již uvedené, ale s uvedením vlastností barvy, teplota chromatičnosti 3 000 K, skupina podání barev 1B (Ra = 80 až 89), zkráceno: FD-36/30/1B), FD-40-L/P/L-G13 (dvoupaticové zářivky, 40 W, bez startéru, předžhavení, nízkoodporová katoda – v Severní Americe verze „s rychlým startem“, patice G13, průměr trubice 38 mm, délka zářivky 1 200 mm), zkráceno: FD-40-L/P (obvykle s průměrem 38 mm),

FSC-40-L/P/L-G10q-32/406 (kruhová zářivka, 40 W, bez startéru, předžhavení, nízkoodporová katoda, patice G10q, průměr trubice 32 mm, průměr zářivky 406 mm), zkráceno: FSC-40-L, FSGI-55--K (jednopaticová zářivka, s kulovou baňkou, indukční typ, 55 W, kabelový konektor),

FBRI-23-230/240-E27-82/127 (reflektorová zářivka s integrovaným indukčním předřadníkem, 23 W, jmenovité napětí 230 až 240 V, patice E27, průměr 82 mm, délka 127 mm).

5.4 Vysokotlaké sodíkové výbojky

Označení ILCOS L vysokotlakých sodíkových výbojek je sestaveno následujícím způsobem:

U běžné verze výbojek první dvě písmena označení představují:

ST (jednopaticová výbojka s válcovou baňkou, čirá),
SE (jednopaticová výbojka s eliptickou baňkou a s rozptylnou vrstvou),
SC (jednopaticová výbojka s eliptickou baňkou, čirá),
SD (dvoupaticová výbojka, čirá),
SR (reflektorová výbojka).

U výbojek určených pro použití ve svítidlech pro vysokotlaké rtuťové výbojky budou první tři písmena S_Q: SEQ – výbojky s eliptickou baňkou a s rozptylnou vrstvou, určené do svítidel pro vysokotlaké rtuťové výbojky.

U výbojek se zlepšeným podáním barev budou první tři písmena S_M: (M – dobré podání barev), STM (trubicové čiré výbojky se zlepšeným podáním barev).

U výbojek s velmi dobrým podáním barev budou první tři písmena S_H (H – velmi dobré podání barev): STH (trubicové čiré výbojky s velmi dobrým podáním barev). Za lomítkem mohou být uvedeny i další technické informace: /T (výbojky se dvěma hořáky), /E (speciální elektronický provoz), /F (matovaná baňka – výbojky s válcovou baňkou).

Označení ILCOS LE se u vysokotlakých sodíkových výbojek nepoužívá.

Označení ILCOS D vysokotlakých sodíkových výbojek je sestaveno následujícím způsobem:Rozsah napětí
výbojky se označuje písmeny L, H, nebo E: L (pro rozsah napětí výbojky < 70 V), H (pro rozsah napětí výbojky od 70 do 180 V), E (pro rozsah napětí výbojky > 180 V). Je-li nezbytné další rozlišení, lze za písmeny L, H nebo E uvést napětí výbojky jako číslo (např. L52). Skupina obsahující rozsah napětí výbojky může být rozšířena za lomítkem o další informaci týkající se zapalovacího zařízení: /E (výbojky s vnějším zapalovacím zařízením), /I (výbojky s vnitřním zapalovacím zařízením), /S (výbojky s vnějším zapalovacím zařízením a sníženým zápalným napětím – obvykle se nepoužívá pro typy nahrazující vysokotlaké rtuťové výbojky).

Rozměry: Tato skupina se skládá ze dvou hodnot oddělených lomítkem, které udávají maximální průměr baňky a maximální délku výbojky. U reflektorových výbojek může být za lomítkem doplněn úhel poloviční svítivosti.

Příklady:
ST-150-H/E-E40-53/211 (vysokotlaká sodíková výbojka s válcovou baňkou, čirá, 150 W, rozsah napětí výbojky 70 až 180 V, vnější zapalovací zařízení, patice E40, maximální průměr 53 mm, maximální celková délka 211 mm), zkráceno: ST-150 (obvykle s vnějším zapalovacím zařízením a s uvedenými rozměry).

SEQ-210-H-E40-91/227 (vysokotlaká sodíková výbojka, eliptická baňka s rozptylnou vrstvou, pro použití ve svítidlech pro vysokotlaké rtuťové výbojky, 210 W, rozsah napětí výbojky 70 až 180 V, patice E40, maximální průměr 91 mm, maximální celková délka 227 mm), zkráceno:SEQ-210.

5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky

Označení ILCOS L nízkotlakých sodíkových výbojek je sestaveno tímto způsobem.

První písmena charakterizují konstrukci výbojek: LS (jednopaticové výbojky – výbojová trubice tvaru U), LSE (jednopaticové výbojky typu E).

Označení ILCOS LE se u nízkotlakých sodíkových výbojek nepoužívá.

Označení ILCOS D nízkotlakých sodíkových výbojek je sestaveno tímto způsobem:POZNÁMKA: U výbojek typu E je příkon nahrazen označením výbojky, které se skládá z písmena E plus číslice.

Rozměry: Tato skupina se skládá z maximálního průměru baňky a maximální celkové délky výbojky, které jsou odděleny lomítkem. Lze ji rozšířit o informaci ohledně vymezení polohy svícení, obdobně jako u halogenidových výbojek (viz 5.7).

Příklady:

LS-90-BY22d-68/528 (nízkotlaká sodíková výbojka, výbojová trubice tvaru U, 90 W, patice BY22d, maximální průměr 68 mm, maximální celková délka 528 mm), zkráceno: LS-90.
LSE-E131-BY22d-68/1120 (nízkotlaká sodíková výbojka, typ E, označení E131, patice BY22d, maximální průměr baňky 68 mm, maximální celková délka 1 120 mm), zkráceno: LSE-E131.

5.6 Vysokotlaké rtuťové výbojky

Označení ILCOS L vysokotlakých rtuťových výbojek je sestaveno tímto způsobem:

První písmena charakterizují konstrukci výbojek: QT (trubicové čiré výbojky), QE (výbojky s eliptickou baňkou, s rozptylnou vrstvou), QC (výbojky s eliptickou baňkou, čiré), QR (reflektorové výbojky), QB (směsové výbojky s vlastním předřadníkem), QBR (směsové výbojky s reflektorem).

POZNÁMKA: V některých zemích je nezbytné odlišit „běžné“ výbojky od výbojek „bezpečných při poruše“ (výbojka se vypne, když se rozbije vnější baňka). Toto může být zahrnuto v označení rozšířením skupiny ILCOS L lomítkem, za kterým následuje písmeno R pro běžné výbojky nebo T pro výbojky bezpečné při poruše.

Označení ILCOS LE se u vysokotlakých rtuťových výbojek nepoužívá.

Označení ILCOS D vysokotlakých rtuťových výbojek je sestaveno tímto způsobem:


POZNÁMKA: U směsových výbojek (s vlastním předřadníkem) se uvádí jmenovité napájecí napětí místo rozsahu napětí výbojky.
Příkon: Skupina písmen obsahující hodnotu příkonu může být rozšířena o informaci ohledně teploty chromatičnosti a kvality podání barev obdobně jako u zářivek (viz 5.3).
Rozsah napětí výbojky se uvádí stejně jako u vysokotlakých sodíkových výbojek (viz 5.4).
Rozměry: Skupina se skládá z maximálního průměru baňky a maximální celkové délky, které jsou odděleny lomítkem. U reflektorových výbojek se za lomítko doplňuje úhel poloviční svítivosti.
Příklad:
QE-125-H-E27-76/118 (vysokotlaká rtuťová výbojka, eliptická baňka s rozptylnou vrstvou, 125 W, rozsah napětí výbojky 70 až 180 V, patice E27, maximální průměr baňky 76 mm, maximální celková délka 178 mm), zkráceno: QE-125.

5.7 Halogenidové výbojky

Označení ILCOS L halogenidových výbojek je sestaveno tímto způsobem:

První dvě písmena charakterizují konstrukci výbojek: MT (jednopaticové trubicové čiré výbojky), ME (jednopaticové výbojky s eliptickou baňkou nebo baňkou typu BT, s rozptylnou vrstvou), MC (jednopaticové výbojky s eliptickou baňkou nebo baňkou typu BT, čiré), MD (dvoupaticové výbojky s čirou vnější baňkou), MN (dvoupaticové výbojky bez vnější baňky), MR (reflektorové výbojky). Třetí písmeno udává výbojky s ochranou proti rozbití vnější baňky, tj. výbojky konstruované pro použití v otevřených svítidlech: S (výbojky s ochranou proti rozbití vnější baňky). Další technické podrobnosti mohou být doplněny za lomítkem: /UB (snížené UV záření).

Označení ILCOS LE se u halogenidových výbojek nepoužívá.

Označení ILCOS D halogenidových výbojek je sestaveno tímto způsobem: 


Příkon: Skupina písmen obsahující hodnotu příkonu může být rozšířena o informaci ohledně teploty chromatičnosti a kvality podání barev obdobně jako u zářivek (viz 5.3).
Rozsah napětí výbojky se uvádí obdobně jako u vysokotlakých sodíkových výbojek (viz 5.4).
Rozměry: Skupina písmen s rozměry obsahuje maximální průměr baňky a maximální celkovou délku oddělené lomítkem. Pro dvoupaticové výbojky se namísto maximální celkové délky uvádí jmenovitá celková délka Znom. U reflektorových výbojek se za lomítkem doplňuje úhel poloviční svítivosti. Tato skupina může být rozšířena o informaci ohledně vymezení polohy svícení následujícím způsobem: /H (vodorovná poloha svícení), /V (svislá poloha svícení).

POZNÁMKA: Podrobné informace ohledně polohy svícení se připravují.
U nenormalizovaných typů se označení připravuje.
Příklady:
MT-70/30/1B-H-G12-26/76 (halogenidová výbojka, válcová, čirá, 70 W, Tc 3 000 K, Ra 80 až 89, rozsah napětí výbojky 70 až 180 V, patice G12, maximální průměr baňky 26 mm, maximální délka 76 mm), zkráceno: MT-70.
MD-150/42/1B-H-RX7s=24-25/132/H (halogenidová výbojka, dvoupaticová, s čirou vnější baňkou, 150 W, Tc 4 200 K, Ra 80 až 89, rozsah napětí výbojky 70 až 180 V, patice RX7s-24, maximální průměr baňky 25 mm, jmenovitá celková délka Znom 132 mm, vodorovná poloha svícení), zkráceno: MD-150.

5.8 Moduly LED

Označení ILCOS L modulů LED je sestaveno tímto způsobem:
První písmena udávají: DS (moduly LED, samostatný předřadník), DB (moduly LED s vlastním předřadníkem), DR (světelné zdroje s diodami LED s integrovaným předřadníkem). Třetí písmeno může být použito pro označení tvaru: DSL a DBL (lineární), DSR a DBR (kruhové), DSH a DBH (šestiúhelníkové), DSS a DBS (čtvercové), DR_ (stejné jako světelné zdroje, které nahrazují).
Označení ILCOS LE se u LED modulů nepoužívá.

Označení ILCOS D LED modulů je sestaveno tímto způsobem:

Příkon: Skupina obsahující příkon může být rozšířena o informaci ohledně teploty chromatičnosti a kvality podání barev obdobně jako u zářivek (viz 5.3).

Rozsah napětí modulu LED: S (≤25 V), L (≤50 V), H (≤250 V), E (>250 V).

POZNÁMKA: Pro LED moduly a LED světelné zdroje je předmětem zájmu rozsah napětí SELV (malé bezpečné napětí) a je vyjádřen písmenem „S“.

Patice modulu LED: ILCOS L pro typ DS (bez patice).

Pro konektory (k ostatním modulům, k ovládacímu zařízení a ke svítidlu) viz IEC 60838-2-2. ILCOS L pro typ DB (bez patice).
Pro konektory (ke svítidlu) viz IEC 60838-2-2. ILCOS L pro typ DR (patice podle normy na světelné zdroje LED s vlastním předřadníkem)*).
Rozměry: ILCOS L pro typy DS a DB (připravuje se), ILCOS L pro typy DR (stejné jako pro světelné zdroje, které nahrazují).

5.9 Speciální světelné zdroje

Označení ILCOS speciálních světelných zdrojů je sestaveno tímto způsobem:

První písmeno je X, další písmena jsou -XXXx X (pro vysokotlaké xenonové výbojky), -IR (pro IR zářiče), -UVUV (pro UV zářiče).

ILCOS L pro zdroje infračerveného a UV záření se skládá z předpony XIR nebo XUV, za níž je lomítko, za kterým bezprostředně následuje informace ILCOS L obdobná jako u zdrojů, které nejsou zdroji infračerveného nebo UV záření, např. XIR/HD, XUV/FDR.

Další podrobnosti označování se připravují.
Technické podrobnosti, které se týkají speciálních světelných zdrojů, lze nalézt ve specifikaci od výrobce.

6. Závěr

ČSN EN 61231 obsahuje ještě dvě přílohy a bibliografii:

Příloha A (informativní)
V této informativní příloze je uveden přehled písmenného značení zkrácené verze ILCOS L, viz tab. 2.

Příloha ZA (normativní)
Pro používání ČSN EN 61231 jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty, viz tab. 3. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn). POZNÁMKA: Jestliže byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá se příslušná EN/HD.


Bibliografie
IEC 62560, Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V – Safety specifications (bude publikováno).

 ________________________________________
*) Bylo vyvinuto pro >50 V (IEC 62560 bude publikováno) a ≤ 50 V