Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení

24. 9. 2019 | Česká společnost pro osvětlování, z.s. | www.csorsostrava.cz

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a organizační výbor si Vás dovolují pozvat k účasti na konferenci Světlo 2019. Tato mezinárodní konference se koná pravidelně jednou za dva roky. V jejím pořádání se střídá Česká republika a Slovenská republika. Devatenáctý ročník konference proběhne ve dnech 22. až 24. října 2019 v Plzni v hotelu Parkhotel (www.parkhotel-czech.eu).

Konference je určena pro investory, projektanty, prodejce, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, provozovatele a správce osvětlení. Stejně tak i pro širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.

Předpokládá se, že nejvíce příspěvků a nejširší diskuse se budou týkat inteligentních osvětlovacích soustav (interiérových i exteriérových) a jejich řízení s ohledem na stále rostoucí požadavky. Jde zejména o energetickou hospodárnost a přizpůsobení kvalitativních i kvantitativních požadavků v čase a prostoru lidským potřebám. Nelze opomenout ani téma rušivého světla a jeho vlivu na člověka v nočních hodinách, proti němuž jde tlak na zvyšující se bezpečnost ve veřejném prostoru. Konference bude integrovat tuzemské i zahraniční odborníky a experty tak, aby se na světelnou techniku opět nahlíželo jako na obor, který pomáhá zprostředkovávat dominantní přenos informací do našich mozků a zvyšovat kvalitu života, a nikoliv jako na obor, který neefektivně mrhá elektrickou energií a zapříčiňuje vznik civilizačních chorob, jak je v současnosti v mediálním obrazu světelné techniky naznačováno.

Tematické oblasti:
Adaptivní a dynamické osvětlení • Vliv rušivého světla na noční ekosystém • Osvětlovací soustavy v kontextu bezpečnosti • SMART osvětlení • Snižování jasu oblohy z umělých zdrojů světla • Humanocentrické a integrativní osvětlení • Uživatelsky specifická řešení osvětlení • Nové metriky, nové výpočetní a měřicí metody • Zvyšovaní energetické účinnosti osvětlení • Využití denního osvětlení v budovách • Elektrické obvody zařízení a soustav pro osvětlení • Praktické aplikace moderních technik osvětlovaní • Aktuální problémy denního osvětlení a oslunění budov • Principy EN 17037 Daylight of buildings • Denní osvětlení a proslunění budov v podmínkách soudobého urbanismu

Doprovodné akce:
Výstava osvětlovací techniky, tradiční společenský večer s bohatým programem, návštěva plzeňského pivovaru.

Program:
22. 10. 2019 (úterý)
– 13:00 až 16:00 registrace účastníků
– 16:00 až 18:00 1. přednáškový blok
– 19:00 až 23:00 welcome drink s pohoštěním

23. 10. 2019 (středa)
– 7:30 až 9:00 registrace účastníků
– 9:00 až 9:15 zahájení konference
– 9:15 až 10:45 2. přednáškový blok
– 10:45 až 11:00 coffe break
– 11:00 až 12:20 3. přednáškový blok
– 12:30 až 13:30 oběd
– 13:30 až 15:00 4. přednáškový blok
– 15:00 až 15:15 coffe break
– 15:15 až 16:45 5. přednáškový blok a firemní prezentace
– 17:00 až 23:00 společenský večer s prohlídkou plzeňského pivovaru

24. 10. 2019 (čtvrtek)
– 8:00 až 9:30 6. přednáškový blok
– 9:30 až 9:45 coffe break
– 9:45 až 11:15 7. přednáškový blok
– 11:15 až 11:45 ukončení konference
– 12:00 až 14:00 oběd

Vybrané přednášky (Seznam všech přednášek zájemci najdou od 1. 10. 2019 na light-conference.com).

Jméno Název příspěvku
Georgoutsakou
Ourania
LightingEurope: shaping a positive business environment for companies in Europe
Lau Steve Obtrusive lights from colorful and dynamic lighting and its limitation- the new established TC,
the challenges and latest updates on TC4-58
Dupuis Pascal Towards smartness in street lighting
Staněk Pavel Implementace výpočtu osvětlení přechodů podle TKP 15.2
Kukačka Leoš,
Dupuis Pascal,
Vik Michal
Establishing Confidence Intervals for Luminous Flicker Measurements
Terrich Theodor,
Žák Petr
Vliv provozních parametrů svítidel na energetickou náročnost veřejného osvětlení
 Darula Stanislav  Requirements for exposure to sunlight in consideration of building envelopes
Viková Martina, Pechová Marcela, Vik Michal The effect of luminance level on color difference evaluation
Bálský Marek, Bayer Rudolf, Kozlok Michal Prostorové spektrální vlastnosti svítidel
Novák Tomáš, Gašparovský Dionýz,
Běčak Petr, Sokanský Karel
Modelling of large light sources radiation to the upper hemisphere - obtrusive light

(Program přednášek zájemci najdou od 15. 10. 2019 na light-conference.com.)

Konferenční poplatky (bez DPH):
– účastnický poplatek: 170 € (150 € Kč pro členy ČKAIT a ČSO, 100 € Kč pro studenty),
– reklama ve sborníku: 40 €/A4,
– pronájem výstavní plochy: 40 €/m².

Aktuální informace o konferenci včetně přihlášky k elektronickému vyplnění jsou k dispozici na stránkách: http://www.light-conference.com

Za výbor ČSO, regionální skupinu Ostrava, na konferenci srdečně zvou:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., tomas.novak1@vsb.cz, +420 602 724 207
Ing. Ivana Sokanská, sokanska@seznam.cz, +420 608 468 956


Vyšlo v časopise Světlo č. 5/2019 na straně 5.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.