Aktuální vydání

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem 10. 3. 2021. V elektronické verzi na webu 26. 3. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Ochrana před přepětím

Inovace, technologie, projekty
Historie výrobků STEGO
Průmysl 4.0 – kdysi a dnes (3)
Panasonic: Produkty průmyslové automatizace k vašemu otestování
ABB oznámila výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

Městská část Praha 7 vyhlásila architektonickou soutěž na nový park v Holešovicích

21. 9. 2020 | Městská část Praha 7 | www.praha7.cz

Městská část Praha 7 vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž o návrh parku u Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Cílem revitalizace prostoru je především znovunavázání vztahu s řekou, umocnění komunitního potenciálu místa a dále propojení celého holešovického nábřeží se Stromovkou.

Pozemek o rozloze 2,9 ha se nachází v bezprostřední blízkosti řeky, nedaleko ulic Varhulíkové a U Vody v Praze-Holešovicích. Po revitalizaci by se mohl stát příjemným místem pro volnočasové aktivity občanů metropole. „Rádi bychom posílili jedinečný charakter parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využili potenciál jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody,“ říká místostarostka MČ Praha 7 Lenka Burgerová. „Nepřejeme si přesně definovaný nábřežní park. Chtěli bychom funkční veřejný prostor, který bude schopen dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání místa ze strany obyvatel města,“ doplňuje architektka Burgerová.


Pohled na řešené území parku na levém břehu Vltavy v Praze-Holešovicích. Foto archiv MČ Praha 7

S ohledem na aktivní zónu záplavového území nemohou v lokalitě vzniknout žádné stavby trvalého charakteru ani rozsáhlejší objekty. Citlivými krajinářskými úpravami ale může dojít k realizaci kvalitního komunitního prostoru pro obyvatele všech věkových skupin a zájmů, včetně blízké dětské skupiny a mateřské i základní školy. Zároveň by se mělo podařit park integrovat do organismu města a propojit ho s celým holešovickým nábřežím vedoucím až do Stromovky. Vznik kvalitní zelené spojky v doposud rozervané městské struktuře mezi dolními Holešovicemi a obtížně dostupnou Stromovkou ocení také cyklisté, jelikož na řešeném území se nyní realizuje komunikace pro cyklodopravu. V lokalitě se nacházejí nefunkční staré prvky industriálního období Holešovic, čímž park získává jedinečný charakter. Úkolem soutěžících bude potenciál těchto prvků, mezi něž patří např. i kolejová vlečka, prověřit. Stejně tak se soutěžící budou muset vypořádat se současnými požadavky adaptace měst na klimatickou změnu. Celkové stavební náklady na úpravu řešeného území by neměly přesáhnout 25 mil. Kč.

Účastníci soutěže mohou své návrhy revitalizace parku zasílat na úřad městské části Praha 7 do konce letošního listopadu, poté je posoudí odborná porota složená ze zástupců zadavatele i nezávislých odborníků: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů; Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7; Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. Tomáš Jiránek a Ing. et Mgr. Eva Jeníková. K posuzování budou přizváni rovněž další externí znalci. Podle vítězného návrhu by měl autor v budoucnu dopracovat všechny stupně projektové dokumentace tak, aby mohla být revitalizace parku realizována.

PhDr. Markéta Pražanová
spoluorganizátorka soutěže