Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

LUMEN V4 - třetí oznámení, pozvánka

10. 7. 2014 | |

Česká společnost pro osvětlováni,
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága,
Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost
Polski Komitet Oświetleniowy SEP

LUMEN V4

V. Konference Vyšegrádských zemí pro osvĕtlení
V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája
V. Konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie
V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

Maďarsko, Visegrád
8.-10. října 2014

TŘETÍ OZNÁMENÍ, POZVÁNKA
které částečně mění předchozí.

Jménem Maďarské společnosti pro osvětlování a Organizačního výboru Vás touto cestou s velkou radostí zveme na V. Světelnou konferenci vyšegrádských států, která se bude konat 8.- 10. října 2014.

Místo konání konference bude Visegrád, zrekonstruovaný Královský Palác, kde v roce 1355 maďarský král Károly Róbert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír Veliký uzavřeli politickou a obchodní smlouvu. Po dobu konání konference bude možnost uspořádat výstavy vzorků výrobků, kterou mohou
využít  výrobci a distributoři. Program, harmonogram konference

8. října 2014 (středa)

12:00 – 21:00 registrace, ubytování
14:00 fakultativní program akultativní výlet na citadelu, nebo do Ostřihomi
(prohlídka Baziliky)
19:00 welcome drink
19:30 večeře


9. října 2014 (čtvrtek)

Dopoledne 

8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 9:20 zahájení konference
9:20 – 9:50 pozvaná přednáška
9:50 – 10:30 2 přednášky, debata
10:30 – 11:00 přestávka na kávu
11:00 – 11:30 pozvaná přednáška
11:30 – 12:25 3 přednášky, debata
12:25 – 13:30 oběd

Odpoledne

13:30 – 14:00 ukázky posterů
14:00 – 14:30 pozvaná přednáška
14:30 – 15:40 4 předníšky, debata
15:40 – 16:10 přestávka na kávu
16:10 – 17:05 3 přednášky, debata
17:05 – 18:00 ukázky posterů

Večer

19:30 společenská večeře


10. října 2014 (pátek)

Dopoledne

8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 9:30 pozvaná přednáška
9:30 – 10:25 3 přednášky, debata
10:25 – 10:50 přestávka na kávu
10:50 – 11:30 2 přednášky, debata
11:30 – 12:30 prezentace, výstava firemních a výrobních vzorků pro sponzory, nebo
vystavovatele
12:30 – 14:00 oběd

Odpoledne

14:00 – 15:10 4 přednášky, debata
15.10 – 15:30 přestávka na kávu
15:30 – 16:25 3 přednášky, debata
16:25 závĕr konference
18:00 výlet lodí na Dunaji
19:30 grilování

Podrobný program konference je k dispozici na webových stránkách www.lumenv4.com.

Jednací jazyky konference:
Český, polský, maďarský a slovenský (postery a psané texty přednášek je třeba vyhotovit i v angličtině).

Program pro rodinné příslušníky (v závislosti na zájmu):
9. října (čtvrtek) výlet do Budapeštĕ, celodenní prohlídka mĕsta
10. října (pátek) výlet do Szentendre, půldenní prohlídka mĕsta


Účastnické přihlášky budou přijímány na vyhotovených přihláškových formulářích.
Formuláře jsou ke stažení na www.lumenv4.com, a k odeslání po vyplnění. Ve stejnou dobu, společně s odesláním přihlášky je nutné zaslat i účastnické poplatky na účet Maďarské společnosti pro osvětlováni (MEE Világítástechnikai Társaság), který je veden u MKB Banky pod číslem HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018 ! 

Jako termín přihlášky se považuje doručení účastnické poplatku na účet. Poslední termín přihlášek je 31. 07. 2014!

To je také konečná lhůta, termín pro případné zrušení. Po tomto termínu zaslané přihlášky je možné přijmout jen na místo zrušených přihlášek.

Účastnické poplatky

  zaplaceno do 15. 06. 2014 po 15. 06. 2014

Registrační poplatek [Euro]
(Poplatek zahrnuje náklady na organizaci, pronájem místností, technické vybavení, tlumočení, překladatelské technické vybavení, uvítací recepci (studený bufet-večeři, nápoje), slavnostní večeři s programem, kávu, občerstvení během přestávek,
výlet lodí na Dunaji, grilování, celý obsah prezentací a plakátů na USB)

100,00 120,00

Poplatek rodinného příslušníka [Euro]
(Poplatek zahrnuje náklady na organizaci, uvítací recepci (studený bufet-večeři, nápoje), slavnostní večeři s programem, výlet lodí na Dunaji, grilování)

60,00 80,00

Poplatek studenta [Euro]
(Poplatek zahrnuje náklady na organizaci, pronájem místností, technické vybavení, tlumočení, překladatelské technické vybavení, celý obsah prezentací a plakátů na USB)

40,00 50,00

Platební údaje
Příjemce (příjemci): MEE Világítástechnikai Társaság
Adresa příjemce: Árpád út 67. I/6, Budapest / Hungary, H-1042.
Číslo účtu (IBAN): HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018
Jméno Banky: MKB Bank Zrt.
Adresa Banky: Váci utca 38., Budapest / Hungary H-1056.
SWIFT kód banky: MKKB HU HB
Ve zprávě prosíme zadejte jména osob, jejichž účastnické poplatky kryje příkaz k úhradě!

Ceny za ubytování:
Ubytování na místě, v hotelech Visegrád Toursu.
Jednolůžkový pokoj: 56,00 EU/osoba/noc
2 lůžkový pokoj: 33,00 EU/osoba/noc
3 lůžkový pokoj: 28,00 EU/osoba/noc

V ceně je zahrnuta snídaně, daň z přidané hodnoty (DPH) a také turistická daň, pobytová taxa (IFA)! Vyplněním formulářů žádostí je automaticky vyřízena i rezervace ubytování!

Ceny fakultatívních služeb:
Stravování: Obĕd (9.10. a 10.10.): 10,00 EU/kus
Výlety: Esztergom (8.10. odpoledne): 13,00 EU/osoba
Budapest (9.10. celý den): 22,00 EU/osoba
Szentendre (10.10. dopoledne): 13,00 EU/osoba

Ceny za ubytování a ceny fakultatívních služeb budou placeny na místě, a také potřebné účty, faktury budou vystaveny na místě!
 


Výzva k přednášejícím
Termín zaslání úplných textů pozvaných přednášek, pokud možno v angličtině, jakož i materiály plakátů, abstraktů v angličtině je 30. června 2014. Tyto materiály jsou potřebné pro zveřejnění sborníku (proceedings). Přednášku, která nebude dodána do zadaného termínu, 

Programový (odborný) výbor vyřadí z programu, a na její místo zvolí jinou přednášku. Materiály přednášek, které budou promítány, a s nimi spojené vysvětlivky v národním jazyce prosíme zaslat do 12 . září 2014. Tyto materiály jsou potřebné pro tlumočníky, pro usnadnění jejich práce.

Rezervace výstavní plochy
Termín přihlášek : 30. 06. 2014. (nebo do vyprodání volných míst)

4 m2 320,00 EUR
6 m2 480,00 EUR

Přihlášku prosíme zaslete na e-mailovou adresu Organizačního výboru.

Řídicí výbor

Česko prof. Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
Polsko dr Jan Grzonkowski 
prof. Wojciech Żagan
jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
Maďarsko János Nagy
Dr András Majoros
elnok@vilagitas.org
amajoros@t-online.hu
Slovensko Alfonz Smola
Milan Hrdlík
alfonz.smola@stuba.sk
mhrdlik@ami.sk

Členové programového (odborného) výboru

Česko  dr. Tomáš Novák novak@metasport.cz
Polsko dr Dariusz Sawicki dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
dr Piotr Pracki
dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Maďarsko Zoltán Tóth zoltán2.toth@ge.com
Slovensko Dionýz Gašparovský 
Stanislav Darula
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
stanislav.darula@savba.sk

Organizační výbor

Adresa: MEE Világítástechnikai Társaság
H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary)
e-mail: vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com
fax: +36 1 369 6631

Předseda: Sándor Almási lumenv4@vilagitas.org
Mobile: +36 30 940 4534

Místopředseda: Tamás PERCZE lumenv4@vilagitas.org
Mobile: +36 30 951 6878

Web: www.lumen4.com