Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Číslo 5/2019 vyšlo tiskem 16. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned.

Činnost odborných organizací
Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení
Zúčastnili sme sa kongresu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 2019 vo Washingtone
Odborný seminár SLOVALUX 2019

Veletrhy a výstavy
Inspirujte se boho stylem i designem Dálného východu na podzimním veletrhu FOR INTERIOR

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

Cenu Architekt roku 2019 získal český architekt Stanislav Fiala Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Architekt roku…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

Více aktualit

Kabelové průchodky – jistota pro rozvodny

15.07.2018 | Betonbau, s. r. o. | www.betonbau.cz

Průchodky jsou doplňkové části stavebních konstrukcí; jejich účelem je jednak chránit kabelová a potrubní vedení v místě průchodu stěnou či přepážkou, jednak těsnit prostupy a zabránit vstupu a šíření vlhkosti apod. Průchodky jsou vyráběny také pro optické kabely, pro prostupy střechou rovnou i sedlovou, pro přívody k fotovoltaickým panelům instalovaným na střechách a v dalších aplikacích, kde je porušena celistvost stavební konstrukce. Je třeba uvažovat také průchodky na prostupy větracích potrubí do DN 200 či plynu do DN 125; dávno již neplatí, že těmito prostupy není nutné se zabývat. Detailní řešení průchodky dokáže vyhovět nejrůznějším požadavkům uživatelů.

Pokud jde o prostupy stavebními konstrukcemi, v popředí zájmu projektantů jsou prostupy kabelů (obr. 1). Těsně následuje zájem o prostupy potrubí v rozvodech plynu a vody, v kanalizačních a vzduchotechnických soustavách. Nejčastější a nejvíce unifikované jsou prostupy kombinované, zahrnující společně potrubí a kabely, ať už v rozvodech v průmyslu, nebo jako domovní přípojky. Základem prostupu je tzv. pažnice, tedy roura, která odděluje procházející vedení od materiálu zdi. Na tomto základě jsou konstruovány sofistikované průchodky pro ochranu nejrůznějších vedení prostupujících zdí či přepážkou.


Obr. 1. Příklad prostupu skupiny kabelových chrániček do budovy pod úrovní terénu

Z hlediska odolnosti proti pronikání vody rozlišujeme prostupy proti tlakové vodě (v případě staveb zapuštěných pod úroveň terénu) a prostupy proti beztlaké vodě, kde jde především o pronikání vlhkosti a působení na izolaci kabelů. Limitní hranicí je tlak 5 m vodního sloupce, což je asi 0,5 bar neboli 50 kPa. V případě, že má voda tlak do 0,5 bar, jde o vodu netlakovou, o tlakové vodě hovoříme, je-li její tlak 0,5 až 5 bar.

Bílá vana
V konstrukci kompaktních stanic částečně zapuštěných pod úroveň terénu se tradičně používá tzv. bílá vana. Je to monolitický železobetonový odlitek, jenž má nejen nosnou, ale také hydroizolační funkci. Je nepropustný proti vodě pronikající zvenku a zároveň slouží jako nepropustná bezpečnostní jímka pro olej, pokud by v případě závady vytekl z transformátoru.

Prostupy, jež tuto celistvost narušují, je nutné již předem navrhnout tak, aby se zabránilo pronikání vody, a při výrobě zabetonovat na příslušném místě pažnici (obr. 2). Společnost UGA nabízí pro kompaktní stanice, ale i pro další aplikace prostupů, průchodky konstruované v kombinaci různých materiálů: bezazbestový vláknocementový díl, plastový díl, nerezové příruby a nerezové desky s navařenými nerezovými hnízdy pro různé kabely a média. Některé jsou předem připraveny a dočasně zaslepeny s ohledem na předpokládaný vývoj a potřebu prostupů pro další kabely (obr. 3)


Obr. 2. Prostupy kabelů do podzemní vany kompaktní stanice

Černá vana
Prostupy v tzv. černé vaně, tj. ve stavbách z tvárnic či z běžného železobetonu, se bez pažnic (průchodek) neobejdou vůbec. Tyto stavby jsou izolovány hydroizolačními asfaltovými pásy, nátěry a fóliemi. V těchto případech jsou průchodky typicky konstruovány tak, že jedna příruba je pevná a druhá volná a vzájemným přiblížením a stlačením se izolace utěsní (obr. 4). Další typická konstrukce je pažnice s límcem, kde se do všech prostupů vkládají těsnicí vložky.

V dřívějších vydáních časopisu ELEKTRO vyšly dva články JUDr. Zbyňka Urbana, které se zabývaly prostupy vedení, utěsněním průchodů, a zejména požadavky na kabelové rozvody dodávající elektrickou energii pro výrobní objekty (ČSN 73 0802) a pro nevýrobní objekty (ČSN 730804) z hlediska ochrany před požárem podle ČSN 73 0848.

Oba články [1][2] z pohledu naší legislativy jasně, přehledně a kompletně z požárního hlediska seznámily čtenáře se současným stavem a ukázaly, že podstatou úspěšného řešení problému je vypracovat dokumentaci stavby, resp. její elektrické části, v souladu se stavebním zákonem a v něm uvedenými požadavky na odbornou způsobilost zpracovatelů. Postup podle dokumentace, tj. vlastní montáž certifikovaného prvku v souladu s údaji od výrobce, je v článcích uveden jako hlavní činitel zaručující bezpečnost provozu nejen elektrických zařízení, ale i celé stavby.

Průchodky UGA
Průchodky a řešení prostupů od jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG (www.uga.eu) nabízí společnost Betonbau, buď jednotlivé produkty jako zboží, nebo v podobě řešení na klíč.

(pokračování)

Celý článek čtěte zde. 


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.