Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

14. 3. 2018 | Ing. Michal Kučera | B.E.G. Brüc | www.beg-luxomat.com

V oblasti automatizace budov se jak v komerční, tak i v soukromé sféře nabízí značný potenciál úspor. Například smysluplné spínání osvětlení závislé na aktuální potřebě značnou měrou přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie.

Spotřeba elektrické energie na osvětlení závisí na několika faktorech, např. na době, po kterou je osvětlení zapnuté. Do automatizovaného řízení osvětlení podle aktuálních potřeb lze zahrnout také podíl denního světla a tím snížit spotřebu. V typické středoevropské kanceláři totiž denní světlo v letních měsících poskytuje až 80 % potřebného množství světla, takže podíl umělého světla lze snížit na 20 %.

Nejambicióznějším cílem firmy B.E.G. je realizovat inteligentní řídicí systém osvětlení bez zbytečného zapínání světel. Proto bylo vyvinuto řešení DALISYS. Vedle adresovatelnosti a principu Multi Master jde také o decentralizované řízení a přizpůsobitelnost systému B.E.G. v jednotlivých prostorách, ale i ovládání svítidel v celé budově prostřednictvím sběrnice DALI. V sortimentu B.E.G. DALISYS® jsou jako u systému KNX jednotlivé komponenty DALI, které lze navzájem kombinovat podle potřeby a velikosti objektu.

Příklad instalace linky DALIObr. 1. Příklad instalace – řešení pro více místností: jediná linka DALI, automatické adresování, max. délka 300 m, uvedení do provozu a údržba prostřednictvím USB

Tyto komponenty rovněž nabízejí různé možnosti přístupu k systému, jako je programování prostřednictvím USB, Ethernetu, LAN nebo Bluetoothu (rozhraní závisí na požadovaném rozsahu řešení). Projektanti tak dosáhnou vyšší efektivity při plánování a montážní firmy ušetří náklady na instalaci.

Funkce Guided Light

Výjimečnou funkcí DALISYS® je Guided Light, inovativní forma řízení světla, která doprovází uživatele budovou. Díky snímání polohy uživatele napříč skupinami svítidel, a dokonce napříč linkami DALI se plně aktivuje osvětlení v místě, kde se uživatel právě nachází. Osvětlení okolních oblastí se redukuje na úroveň nutnou k orientaci, a proto uživatel nikdy nespatří temný prostor.

Jako příklad uveďme schodiště s devíti skupinami svítidel. Každá skupina má uloženou informaci, že se má při pohybu v přímo sousedící skupině aktivovat hlavní světlo. Při pohybu ve skupině sousedící s touto přímo sousedící skupinou se aktivuje orientační osvětlení. Není-li již rozpoznán žádný další pohyb, aktivuje se doba doběhu. Skupiny nejprve přepnou hlavní světlo na orientační osvětlení a poté svítidla zhasnou úplně.

Dvoukanálová regulace

Multisenzory DALISYS® jsou schopné řídit dva kanály. V jedné místnosti tak lze např. zřídit dvě osvětlovací zóny, jednu na straně u stěny a druhou na straně u okna. Je-li využívána tato funkce, pro druhý kanál se použije dodatečná skupina DALI. Skupinu si nelze libovolně vybrat, odvíjí se od zadaného čísla skupiny pro hlavní skupinu. Jestliže se např. při přiřazování skupin zadá skupina 1, bude ke druhému kanálu (je-li používán dvoukanálový režim) automaticky přidělena skupina 2. Je třeba dbát na to, aby tuto skupinu nevyužíval jiný multisenzor.

Pro druhý kanál je možné uložit hodnotu offsetu. Ta vždy odpovídá malému procentuálnímu podílu hodnoty intenzity osvětlení u hlavní skupiny. Znamená to, že svítidla z druhé skupiny v regulované zóně s denním světlem jsou o tuto procentuální hodnotu tmavší než svítidla hlavní skupiny. Druhý kanál je řízen společně s prvním kanálem. Osvětlovací zóna na straně u okna je řízena s nižším světelným tokem než svítidla na straně u stěny. Z důvodu nutnosti stmívání je funkce k dispozici pouze v regulačním provozu.

Ovládání scén

Scény lze libovolně konfigurovat a vyvolávat prostřednictvím příslušných aplikací (v závislosti na řešení). Přitom se do každé provozní jednotky DALI ukládá hodnota stmívání (0 až 100 %) pro požadované scény.

Vizualizace půdorysu

K řešením pro budovy DALISYS® lze na přání realizovat vizualizaci založenou na půdorysu budovy. Obsluha tak na první pohled získá přehled o tom, kde je osvětlení zapnuté a kde vypnuté.

Virtuální ovládací panel

Pomocí řešení pro budovy DALISYS® je možné informovat uživatele, kteří mohou ovlivňovat řízení osvětlení určitých prostor prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

Oznamování chyb e-mailem

Systém přímo zobrazuje chyby. Prostřednictvím e-mailu správce systému obdrží oznámení o chybě, je-li např. některé svítidlo vadné.

Funkce kalendáře

Prostřednictvím routeru DALISYS® lze využívat funkci kalendáře. Uživatel si tak může naprogramovat regulaci v závislosti na čase a nechat provádět jednotlivé příkazy v závislosti na datu a čase. Uspořit energii může např. požadovaná intenzita osvětlení ve večerních hodinách 300 lx namísto 500 lx, nastavených přes den. Pomocí této funkce lze také naprogramovat simulaci přítomnosti.

Management nouzového osvětlení

Prostřednictvím routeru DALISYS® lze centrálně monitorovat všechna nouzová svítidla a ukazatele úniku. Aplikace nazvaná Manažer nouzového osvětlení zobrazuje veškeré informace týkající se nainstalovaného nouzového osvětlení DALI a automaticky provádí všechny potřebné testy funkčnosti a dlouhodobé testy. Testovací cykly může určit uživatel. Chyby zjištěné při testech se zobrazují, automatickou dokumentaci lze stáhnout.
Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2018 na straně 18.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.