Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Inteligentní ovládání osvětlení

23. 12. 2019 | Ing. Petr Höchsmann, Ph.D. | Colmark trade s. r. o | www.colmark.cz

Telemanagement

Telemanagement (systém dálkového řízení, ovládání a monitorování provozu osvětlovacích soustav a jejich poruchových stavů) nyní zaznamenává velký rozmach a s přibývajícími požadavky na osvětlovací soustavy nabývá na významu. Tomuto trendu se všichni výrobci přizpůsobují.


Obr. 1. Street Light 11 s konektorem Zhaga

V současné době společnost SITECO představuje svůj koncept, a její zákazníci tudíž získávají další výhody s možností okamžitě je využít. Vybavuje svá venkovní svítidla standardizovaným inteligentním rozhraním kompatibilním se Zhaga Book 18. Znamená to, že v budoucnu budou provozovatelé osvětlovacích soustav osazených těmito svítidly schopni svítidla připojit do telemanagementu bez dalších úprav. Tak mohou využít nabídky různých poskytovatelů telemanagementových systémů. Se standardem Zhaga zůstávají ve svém výběru osvětlovacích soustav nezávislí, a mohou dokonce jednoduše otestovat několik systémů na umístění a výměnu mezi jednotlivými svítidly podle potřeby. Díky integrovanému standardizovanému rozhraní lze inteligentní konektory připojit ke svítidlu bez jakéhokoli dalšího nástroje.


Obr. 2. Konektor Zhaga s příslušenstvím

Co je Zhaga?

Zhaga je globální konsorcium společností v oboru osvětlení. Standardizuje důležité součásti LED svítidel v konkrétních specifikacích, tzv. Zhaga books. Zhaga Book 18 definuje rozhraní mezi inteligentním rozhraním na jedné straně a inteligentním konektorem na straně druhé. Díky integrovanému napájení 24 V zjednodušuje a zlevňuje senzory, které se do konektoru připojují, a tím uživatelům snižují pořizovací náklady.

Obr. 3. QR kód na svítidle
Obr. 3. QR kód na svítidle

LumIdent

Dále SITECO svým zákazníkům nabízí nástroj LumIdent – aplikaci pro jednoduché uvedení svítidel do provozu a pro správu infrastruktury osvětlovacích soustav. Čím větší, složitější a individuálnější osvětlovací systém je, tím důležitější je mít strukturovaný inventář a správu systému i jednoduché nástroje k ovládání a nastavování svítidel. SITECO poskytuje nejmodernější sadu nástrojů pro takové úkoly: aplikaci LumIdent. Na základě QR kódu LumIdent lze rychle vyhledat informace o typu svítidla a jeho základní údaje. Následně obsahuje aplikaci pro nastavení např. úrovně stmívání a webový nástroj pro prohlížení dokumentace svítidla na PC. Velkým pomocníkem pro přehlednost instalace svítidel je umístění svítidel v mapě pomocí aplikace LumIdent.

Obr. 4. Aplikace LumIdent
Obr. 4. Aplikace LumIdent

QR kód LumIdent:
– rychlá identifikace svítidla prostřednictvím QR kódu,
– prohlížení elektronického katalogového listu.

Aplikace LumIdent:
– prohlížení a změny v nastavení svítidla,
– digitalizace inventury a vytvoření registrů svítidel,
– diagnostika chyb.


Obr. 5. Web LumIdent


Webový nástroj LumIdent:
– prohlížení registrovaných svítidel na mapě,
– tabulkový nebo mapový náhled,
– export registrovaných svítidel do souboru.

Colmark trade s. r. o. je oficiální partner Siteco pro ČR.

      


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 27.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.