Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

innogy – největší evropský provozovatel osvětlení vstoupil na český trh

16. 3. 2018 | David Chod l innogy Energie | www.innogy.cz

Odborná veřejnost i zákazníci jistě zaznamenali vstup společnosti innogy na český trh veřejného i průmyslového osvětlení. Mnozí si kladou otázku, co nám plynárenská, energetická“ společnost innogy může v osvětlení nabídnout. Odpovědi nejen na tuto otázku podá pan Jindřich Švec, ředitel pro firemní klientelu v innogy Energie.

Zákazníci a partneři nás v ČR znají jako jedničku na trhu s dodávkami plynu. Často slyšíme otázku, proč se nedržíme své specializace a pouštíme se do elektromontáží, trafostanic atd. Rád bych toto uvedl na pravou míru. Společnost innogy vznikla v roce 2016 vyčleněním z německé RWE – Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft (Rýnsko-vestfálská elektrárenská společnost), jejíž historie sahá až do roku 1898. innogy působí v šestnácti zemích EU. Nově jsme vstoupili na trh v USA, kde jsme na cestě stát se dvojkou na trhu s dobíjecími stanicemi, nebo na australský trh, kde provozujeme solární elektrárny. Zaměstnáváme přes 40 tisíc zaměstnanců, kteří obsluhují přes 23 milionů zákazníků. Co se týká osvětlení, již málokdo tuší, že innogy je největší evropský provozovatel osvětlení. Jen v sektoru veřejného osvětlení má skupina innogy ve vlastnictví nebo správě přes 1,8 milionu pouličních lamp. V tom nejsou započteny další miliony světelných bodů v průmyslu,“ přibližuje Jindřich Švec. Lze tedy říci, že vstup na český trh osvětlení je ten nejpřirozenější obchodní krok, který společnost innogy udělala.

Nabízíme kompletní energetickou koncepci

Zhruba před třemi lety jsem z pozice šéfa B2B začal naplňovat vizi o moderní energetické společnosti, která nabídne zákazníkům nejen spolehlivé dodávky energií, ale především kompletní energetickou koncepci. Do nově vznikajícího oddělení nekomoditních služeb jsme vybírali zkušené odborníky na danou oblast. Oddělení nekomoditních služeb, pod vedením Jiřího Kopřivy, zpracovává našim firemním zákazníkům energetické posouzení stávající stavu, analýzu rozvodné sítě zákazníka, měření osvětlenosti a jejich soulad s normou ČSN EN 12464-1, vysvětluje Jindřich Švec.

Sídlo innogy na Limuzské ulici, Praha 10Obr. 1. Sídlo innogy na Limuzské ulici, Praha 10

Specialisté innogy nejprve identifikují energeticky nehospodárné provozy nebo technologie, vypracují návrh řešení, modely návratnosti a financování, zajistí případné stavební povolení či dodávky technologie tzv. na klíč. Samozřejmostí je v případě zájmu také dlouhodobé provozování, kdy innogy ze zákazníka sejme břímě složité legislativy v podobě revizí, servisů, administrativy, oprav, údržby i reportingu. Na základě sdílených zkušeností sesterských firem v koncernu je možné prohlásit, že neexistuje specifikum, které by již někdo dříve v koncernu innogy úspěšně nezrealizoval. Realizace sahají od dodávek osvětlení přes kogeneraci, dodávky stlačeného vzduchu až po složité energetické celky.

Jistota pro zákazníka

Jaká je kromě uvedeného další přidaná hodnota, na které si innogy zakládá?

Jistota pro zákazníka. Dodáváme mu léta plyn, elektřinu nebo obojí. Nemůžeme si dovolit ztratit tento vztah dodáním nekvalitní technologie nebo služby, popřípadě se schovávat za drobný text výluk ze záručních podmínek,“ přibližuje Jindřich Švec. Proto společnost pečlivě volí své partnery. Nedílnou součástí strategie je vlastní výzkum a testování. Například u osvětlení innogy a její dceřiná společnost LEW provozují technologické a testovací centrum, kde průmyslová i venkovní svítidla podrobují dlouhodobým zátěžovým i uživatelským testům. Technologické centrum má sídlo v Königsbrunnu v Německu. Samostatnou kapitolou jsou inovační huby.

Venkovní polygon technologického centra innogyObr. 2. Venkovní polygon technologického centra innogy a její dceřiné společnosti
LEW na testování a vývoj veřejného osvětlení a nabíjecích stanic elektromobilů (Königsbrunn, Německo)

 

Skupina innogy má své inovační týmy alokované v Izraeli, Berlíně, Londýně a také v USA v Silicon Valley. V ČR provozuje innogy Energie v Pardubicích zmenšenou verzi polygonu na testování průmyslového osvětlení a systému řízení osvětlení. Naším cílem je být jedničkou na trhu mezi realizačními firmami v oblasti osvětlení v ČR. V rámci koncernu jsme proto vyvinuli vlastní energetický monitorovací systém a řídicí systém na osvětlení. Můžete se s ním setkat pod názvem innogy bitB. Vlastní svítidlo s high-tech parametry, innogy iSmart, byl jen další logický krok v řadě, osvětluje Jiří Kopřiva, vedoucí oddělení nekomoditních¨služeb innogy.

Trend: snižování nákladů

Řídit intenzitu osvětlení nebo monitorovat jeho spotřebu je dnes již standard. Specialisté v innogy šli ještě o krok dále. Současný trend ve výrobních závodech jejích zákazníků je snižování celkových nákladů, dodržování požadavků na bezpečnost práce na pracovišti a zvyšování produktivity zaměstnanců. Pouze takto mohou výrobní závody snížit ceny finálního výrobku a udržet svůj podíl na současném velmi konkurenčním trhu. Systém složený ze svítidel innogy iSmart a řízení bitB dokáže nejen monitorovat náklady na osvětlení, ale též přiřadit tyto náklady k jednotlivým pracovištím, a to včetně odsvícených (díky čidlům přítomnosti) i odpracovaných hodin.

Realizace modernizace osvětlení v rámci skupiny, VSE a. s., SlovenskoObr. 3. Realizace modernizace osvětlení v rámci skupiny, VSE a. s., Slovensko

Zajímavé je to např. pro firmy, které mají velké sklady hotových výrobků. Nebo zakázková výroba středního a těžkého strojírenství, kde se jeden výrobek vyrábí několik dní či týdnů. Potom je firma schopna do nákladů na jeden kus výrobku přesně promítnout cenu energie spotřebované na osvětlení a poměr amortizace osvětlovací soustavy či přímé náklady na údržbu daných svítidel. To vše na základě počtu odsvícených hodin a spotřebované energie, zaznamenané řídicím a monitorovacím systémem bitB.

Realizace v ČR

V ČR jsou desítky úspěšných realizací. Za všechny stojí za to vyzdvihnout např. továrnu americké společnosti O-I manufacturing v Novém Sedle. V roce 2016 bylo modernizováno osvětlení na železniční vlečce. Loni zde bylo vyměněno osvětlení expedice. Původní příkon svítidel, která byla v havarijním stavu, byl 20,5 kW a nově instalovaný příkon je 2,7 kW s automatickou regulací podle příspěvků denního světla. Celková roční úspora energie je vyčíslena na 171,5 MW·h/rok.

Osvětlenost v těchto prostorech narostla téměř 2,5krát. Tím nejdůležitějším jakéhokoliv obchodu je zákazník. Proto je důraz kladen na jejich vzdělávání. Všeobecně je známo, že orientovat se v nabídkách na trhu LED osvětlení je občas problematické. Innogy usiluje o to, snižovat emise CO2. Jednou z cest k dosažení tohoto cíle je i použití úspornějších svítidel. Firma se tedy co nejvíce snaží předat své know-how energetikům zákazníků. Proto byla např. v loňském roce hlavním partnerem konference Světlo v praxi a i letos je připravena série setkání s odbornou veřejností a se zákazníky.

Obchodní týmy pracují v Plzni, Ústí nad Labem, v Praze, Brně a v Ostravě. Lze tedy říci, že žádný zákazník není pro innogy daleko. To je důležité, protože společnost nedělá nabídky tzv. od stolu, ale zákazníky vždy navštěvuje. Je třeba sledovat a poznat, jak firma zákazníka funguje, jaký je sled pracovních procesů a o jaký typ pracoviště jde. Pouze takto lze navrhnout řešení na klíč“, které bude zákazníkovi sloužit, ne jej omezovat.


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2018 na straně 24.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.