Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Foxtrot ve firmě GEEN řídí (nejen) osvětlení

6. 2. 2019 | Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Brněnská firma GEEN je zaměřená na energetiku. V roce 2018 kompletně rekonstruovala deváté patro výškové budovy na Mariánském náměstí a adaptovala dříve technické desáté patro na komfortní jednací místnost s terasou s unikátní vyhlídkou na centrum Brna s dominantami Petrova a Špilberku. Firma zde provozuje svůj dohledový systém a dispečink svých fotovoltaických a malých vodních elektráren. Komunikaci s nimi a jejich grafickou interpretaci na soustavu velkoplošných monitorů tu již několik let zajišťují řídicí systémy Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco, a. s.


Obr. 1. V zasedací místnosti je kromě základního osvětlení i řízené efektové barevné osvětlení

Právě dlouhodobá dobrá zkušenost s Foxtroty a jejich univerzalita otevřely tomuto systému dveře i k řízení kompletní infrastruktury rekonstruovaných pater. Suchý výčet technických parametrů a způsobu řešení se tento článek pokusí převést do čitelnější podoby.


Obr. 2. Fotovoltaické i vodní elektrárny v Čechách, na Moravě i na Slovensku, které tvoří základ podnikání firmy GEEN v energetice; dispečerský dálkový dohled, který realizoval Ing. Pavel Smílek z firmy Rameco, je zde provozován na systémech Foxtrot

Svítidel spínaných přímo pomocí řízených relé je zde jen velmi málo, do jedné desítky. Vesměs jde o venkovní LED svítidla a svítidla v technických místnostech. Vše ostatní, včetně osvětlení WC, šaten, zábradlí a RGB pásků, je ovládáno s použitím sběrnice DALI. DALI předřadníků, tedy adresovatelných svítidel, je tu zhruba 170.


Obr. 3. Světelný design hraje v rekonstruovaných kancelářských prostorách firmy GEEN významnou roli i na vnitřních chodbách

Nástěnné vypínače v celkovém počtu 25 jsou ve všech kancelářích. Používají se ale minimálně, popř. vůbec. Vedení společnosti je dokonce nechalo na určitou dobu vyřadit z funkce, aby zaměstnanci přivykli řízení pomocí výběru z přednastavených optimalizovaných scén. Nástěnné vypínače připojené prostřednictvím systémové sběrnice CIB Common Installation Bus® se nyní využívají pro záložní ovládání a zajišťují aktuální teplotu prostoru pro zónovou individuální regulaci klimatu v každé místnosti, protože jsou v nich integrované senzory teploty.


Obr. 4. Venkovní terasa plynule navazuje na jednací místnost velkou prosklenou otvíranou stěnou; unikátní je výhled na Brno nejen 
z terasy, ale i přímo z jednací místnosti

Osvětlenost v každém z 25 prostorů je regulována na žádanou konstantní hodnotu automaticky. V každém takovém prostoru jsou na sběrnici CIB připojeny dva až tři stropní senzory intenzity osvětlení kombinované s čidly pohybu. Žádanou hodnotu intenzity lze v každé místnosti dynamicky měnit v průběhu dne podle časového programu. Individuální ovládání některých svítidel je propojeno na interaktivní webové stránky, které jsou dostupné z mobilního telefonu nebo tabletu. K efektovému osvětlení jsou na venkovní terase na střeše použity LED pásky zabudované v zábradlí a LED směrová svítidla svítící do zastřešení. Několik RGB pásků, které plynule mění barvy pro vytvoření nálady, je v jednací místnosti a v ostrůvku v recepci.


Obr. 5. Žaluzie, svítidla, chlazení, topení, větrání i přístupový systém tu pod taktovkou Foxtrotu tvoří integrovaný a logicky fungující celek v každé kanceláři


Obr. 6. Terasa je krytá vypnutou plachtovinou; nepřímé osvětlení zastřešení a vestavěné LED pásky ve spodní části zábradlí tvoří zajímavé efekty zejména v noci

Řízené větrání zajišťuje Foxtrot prostřednictvím centrální vzduchotechnické jednotky, která je umístěna v technic ké místnosti na střeše a má tři samostatně řízené okruhy pro osmé, deváté a desáté patro. Výkon, tedy množství vyměňovaného vzduchu, je v každém okruhu řízen plynule podle měřené koncentrace CO2.


Obr. 7. Moderní řídicí systém interiéru, který v současné době integruje svítidla, žaluzie, celkové klima a výměnu vzduchu v místnostech, vyžaduje od dodavatelské firmy i větší odbornost a péči o individuální podmínky investora při vyladění řídicího programu; zde software realizovala firma Rameco, kde Ing. Pavel Smílek disponuje odborností se širokým záběrem od řízeného osvětlení a žaluzií přes regulace klimatu až po specializované komunikace se vzdálenými provozovnami firmy GEEN

Noční provětrání je řízeno časovým programem. Interiér v létě ochlazuje dvanáct stropních klimatizačních jednotek. Systém Foxtrot tu paralelně s osvětlením řídí všechny okruhy na cílovou teplotu v režimu AUTO. K dispozici je i režim MANUAL, kdy teploty, ventilátory, úhly lamel a režimy si nastaví osazenstvo kanceláří ze svých mobilních telefonů s autorizovaným přístupem na interaktivní webové stránky Foxtrotu. Vytápění prostor v zimě má Foxtrot opět pod kontrolou prostřednictvím 35 hlavic radiátorových ventilů připojených na sběrnici CIB a plynule ovládaných v rozsahu 0 až 100 %.


Obr. 8. Řídicí systém Foxtrot pro celé patro v centrálním rozváděči; zde jsou instalovány převodníky pro šest větví sběrnic DALI; další prvky instalované přímo v místnostech, jako čidla a vypínače, jsou připojeny prostřednictvím sběrnice CIB Common Installation Bus®

Venkovní žaluzie jsou téměř po celém obvodu budovy. Kromě stínicí funkce jsou řízeny tak, aby v létě minimalizovaly zbytečné ohřívání interiéru. Východní a západní stranu stíní Foxtrot centrálně v režimu AUTO podle kombinace výšky slunce a venkovního osvětlení. V každé kanceláři je možné žaluzie ovládat i z mobilního telefonu. Pro ochranu žaluzií při silném větru je zde instalována centrální meteostanice, poskytující informaci především o okamžité síle a směru větru.

Rekonstrukce technických zařízení proběhla během tří měsíců, v jejichž závěru byl naprogramován a odladěn celý program centrálního Foxtrotu. Tato realizace je další v řadě úspěšných příkladů komplexního řízení administrativních prostor.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2019 na straně 6.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

TECO a.s.

TECO a.s.
Průmyslová zóna Štáralka 984
Kolín
280 02
www.tecomat.com