Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Festival světla Signal vyhlašuje otevřenou výzvu Signal Calling 2019

28. 2. 2019 | SIGNAL Festival | www.signalfestival.com

Signal Festival vyhlašuje otevřenou výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 7. ročník festivalu, který se bude konat od 10. do 13. října 2019. V roce třicátého výročí významných politických a společenských změn v České republice bude hlavním tématem Signal Festivalu revoluce a její formy. Letošní otevřená výzva Signal Calling je pořádána ve spolupráci s komunitní dílnou PrusaLab, která poskytne prostředky a zázemí pro realizaci instalace. Uzávěrka přihlášek je 27. března 2019.


SIGNAL Festival 2018 (foto: Alexander Dobrovodský)

Sedmý ročník Signal Festivalu bude tematicky věnován revoluci a společenským změnám, které se v České republice odehrály v roce 1989. Vyjádření tohoto tématu by mělo být i myšlenkovým obsahem realizovaného díla. Může jít o připomenutí minulých revolučních událostí u nás či ve světě nebo naopak výhled do budoucnosti na možné další revoluce za lepší svět či reflexe současné čtvrté průmyslové revoluce, kterou doprovázejí klimatické změny, umělá inteligence, nanotechnologie, biotechnologie či 3D tisk.

Návrh by měl představovat samostojnou instalaci, která kreativním způsobem pracuje se světlem jako důležitou technologickou součástí díla.Vítány jsou i projekty, které v sobě neotřelým způsobem prezentují současné pokročilé technologie. Díky umístění festivalu do večerního města je však žádoucí, aby i tak zůstávalo světlo v díle přítomno. Vybrané dílo bude umístěno do venkovní lokace centra Prahy, proto by mělo minimálně po dobu jednoho týdne odolat podzimním povětrnostním podmínkám. Při tvorbě interaktivního díla je potřeba myslet na vysokou návštěvnost události, a proto instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem akce. Za podpory Signal Festivalu může být představeno i na dalších akcích napříč Evropou. Je tedy důležité myslet na náročnost samotné stavby, deinstalace a převozu.


SIGNAL Festival 2018 (foto: Jiří Šeda)

Letošní Signal Calling pořádá festival společně s komunitní dílnou PrusaLab. Ta poskytne na výrobu instalace prostředky v hodnotě 120 000 Kč a to formou materiálu a poskytnutím technologických kapacit, zázemí a výrobní podpory dílny. Pro lepší představu, co PrusaLab nabízí, je možné dílnu navštívit každou středu od 16:00 do 20:00 nebo po předchozí domluvě. V rámci osobní návštěvy je rovněž možné seznámit se s materiálovými možnostmi PrusaLabu, které je možné využít nad rámec poskytnutého budgetu. Speciálně pro tuto výzvu nabízí dílna možnost použít materiály a prvky PrusaResearch, které se v produkci současných tiskáren již dále nepoužívají, například displeje, krokové motory, senzory nebo zdroje.

Výzva je určena českým autorům, případně autorům dlouhodobě působícím na území České republiky. Uzávěrka přihlášek je 27.března 2019. Z přihlášených návrhů bude 12. dubna 2019 vybrán k realizaci jeden projekt, který bude zařazen do hlavního programu festivalu. O výběru rozhodne komise složená z členů programové rady Signal Festivalu a zástupců PrusaLabu. Autor vybrané instalace bude za vytvoření díla odměněn honorářem 30 000 Kč, 3D tiskárnou a ročním členstvím v PrusaLabu.

Více informací o Signal Calling včetně přihlašovacího formuláře naleznete na www.opencall.signalfestival.com.

Tiskové materiály SIGNAL Festival