Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Eltodo má nového spoluvlastníka

25. 10. 2012 | |

Skupina Eltodo má od října nového spoluvlastníka. Stal se jím RNDr. Libor Sadílek, který koupil 50 % akcií společnosti Eltodo EG. Dalšími spolumajiteli jsou současný prezident skupiny ing. Libor Hájek a technický ředitel Eltodo EG ing. Jiří Řehák. Dosavadní majitelé skupiny Eltodo v čele s prezidentem a majoritním vlastníkem Liborem Hájkem jednali o prodeji skupiny již delší dobu s řadou zájemců. Vítězem výběru se na konci loňského roku stalo konsorcium firem J&T a Natland. Po odstoupení společnosti J&T z konsorcia byl prodej skupiny Eltodo tomuto konsorciu zrušen.

Po neúspěšném prodeji konsorciu J&T a Natland Ing. Libor Hájek prohlásil: „Nadále nehledám pro Eltodo kupce, ale partnera, který jednoho dne starost o Eltodo a jeho budoucnost převezme. Preferuji někoho, kdo si v tuto chvíli koupí polovinu Eltoda a bude schopen naši firmu dále rozvíjet.“ RNDr. Libor Sadílek se o koupi Eltoda začal zajímat po ukončení jednání mezi Eltodem a konsorciem J&T a Natland. „Eltodo znám dlouhou dobu a vím, že to je dobrá firma. Když skončila jednání mezi Eltodem a J&T, oslovil jsem pana Hájka s nabídkou. Díky tomu, že Eltodo mělo k prodeji připravenu veškerou dokumentaci, jsme se dohodli velmi rychle,“ řekl RNDr. Libor Sadílek. RNDr. Libor Sadílek je majitelem nebo spolumajitelem řady firem, k těm nejdůležitějším patří průmyslové firmy Klement, Bohemia Müller a Noen. Společnost
Klement je dodavatelem stavebních a technologických celků především v energetice, společnost Bohemia Müller je dodavatelem v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí, především pro doly, velké
průmyslové podniky a výrobce a distributory elektrické energie. Společnost Noen je špičkovou projekční a konstrukční firmou v oblasti důlních strojů a zařízení. „Zaměření našich firem a firem ze skupiny Eltodo se velmi dobře doplňují a jen velmi málo překrývají. Jejich spolupráce přinese prospěch oběma stranám,“ řekl Libor Sadílek.

(rs)


Mám rád průmyslové firmy

Rozhovor s novým akcionářem Eltoda, RNDr. Liborem Sadílkem
Sedmnáctého srpna podepsal RNDr. Libor Sadílek smlouvu, díky níž se stal 50%majitelem skupiny Eltodo. V rozhovoru vysvětluje, proč tak učinil a jaké má s Eltodem plány.

Pane Sadílku, proč jste koupil podíl v Eltodu?
Protože to byl dobrý obchod…ale rozumím tomu, že chcete vědět víc. Mojí prací je, zjednodušeně řečeno, kupovat a rozvíjet firmy. Mám rád především průmyslové firmy, protože dělají nebo vyrábějí něco smysluplného, něco, na co si můžete sáhnout a co musí velmi dobře fungovat. Firmy kupuji buď sám, nebo se společníky, se kterými se dělím o odpovědnost a práci. Eltodo je kvalitní průmyslovou firmou s budoucností a s panem Hájkem si rozumím a máme společné názory na podnikání. Proto, když jsem zjistil, že pan Hájek chce prodat polovinu Eltoda, tak jsem dlouho neváhal.

Jaké máte s Eltodem plány do budoucnosti?
Já a ostatní majitelé, tedy pan Hájek a pan Řehák, se shodujeme v tom, že Eltodo bude úzce spolupracovat s firmami, které ovládám, především s firmami Klement a Bohemia Müller, v těch oblastech, kde se jejich činnosti doplňují, tedy především v dodávkách pro energetiku. Eltodo by mělo nadále rozvíjet své činnosti, které my nemáme a které mají jednoznačně budoucnost. To je řízení dopravy, telekomunikace a veřejné osvětlení.

Uvažujete o nějakém užším spojení vašich firem a Eltoda?
Firmy, které vlastním nebo spoluvlastním, netvoří propojenou skupinu, jakou je Eltodo. Už jsem zvažoval, že je propojím do jedné skupiny a můj vstup do Eltoda je pro to dalším impulzem. Jistě to nebude zítra, ani příští rok, ale v blízké budoucnosti vidím jako optimální vytvořit holding, pod který budou spadat jak firmy ze skupiny Eltodo, tak další firmy, které vlastním. Mohli bychom tak vytvořit subjekt s obratem přes deset miliard korun. Tato velikost by pro nový holding vytvořila řadu nových obchodních příležitostí. Byla by to kapitálově silná skupina, která by mohla jít do velkých zakázek, nebo by mohla získat další prostředky pro rozvoj prodejem části akcií na burze.

Chcete se osobně zapojit do řízení Eltoda?
Nechci. S panem Hájkem jsme se dohodli, že minimálně ještě tři roky bude Eltodo řídit, jak činil doposud, a celý manažerský tým Eltoda považuji za vysoce profesionální. Po pravdě řečeno, do přímého řízení nezasahuji v žádné ze svých společností, snažím se především sledovat jejich celkový výkon, vytvářet nové příležitosti a spoluurčovat směr, jakým se budou dále vyvíjet. Z tohoto pohledu je mé místo v dozorčí radě.

RNDr. Libor Sadílek vystudoval organickou chemii na Karlově Univerzitě a tamtéž získal doktorát z kvantové chemie. Jeho první prací bylo posuzování vlivu projektů na životní prostředí ve společnosti Ekounie, ve které se později stal ředitelem a spolumajitelem. V současné době vlastní nebo spoluvlastní řadu firem, především průmyslových, jako jsou například firmy Klement, Bohemia Müller nebo Noen, a také například realitní společnost Central Europe Holding. RNDr. Liborovi Sadílkovi je 45 let, je ženatý.