Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Číslo 5/2019 vyšlo tiskem 16. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned.

Činnost odborných organizací
Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení
Zúčastnili sme sa kongresu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 2019 vo Washingtone
Odborný seminár SLOVALUX 2019

Veletrhy a výstavy
Inspirujte se boho stylem i designem Dálného východu na podzimním veletrhu FOR INTERIOR

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Více aktualit

Dvacet let časopisu Světlo

02.02.2018 | Ing. Vladimír Dvořáček | www.svetlo.info

V letech končících osmičkou se odehrála řada událostí významných pro naši republiku, ať již v dobrém, nebo i špatném slova smyslu. Vedle nejvýznamnějšího letošního výročí založení Československé republiky se ohlížíme i za ukončeným dvacátým ročníkem jediného českého časopisu plně se věnujícího problematice světelné techniky, takže lze hovořit o dalším důležitém letopočtu končícím osmičkou, tentokrát významném zejména pro českou světelnou techniku. V roce 1998 totiž vznikl časopis SVĚTLO, jediný český odborný časopis pro světlo a osvětlování.

Titulní stránky časopisu Světelná technika – první (1/1961) a poslední číslo (3-4/1997)
Obr. 1. Titulní stránky časopisu Světelná technika – první (1/1961)
a poslední číslo (3-4/1997)

Časopis Světlo navázal na podnikový časopis Světelná technika, který byl financován ve své době jediným výrobcem světelných zdrojů v Československu Teslou Holešovice, jejíž pracovníci byli většinou i autory odborných článků z této oblasti, s dílčí podporou největšího výrobce svítidel v ČSR, tedy Elektrosvitu Nové Zámky. Tento časopis vycházel s určitými přestávkami v jednodušší grafické úpravě a v menším rozsahu již od 60. let minulého století a měl spíše vnitropodnikový význam. Do té doby byly odborné články z oblasti světelné techniky publikovány v celostátně vydávaném časopise Elektrotechnik (SNTL) anebo později v časopise Tesla elektronik, resp. v jeho anglické verzi Tesla Electronics, který byl vydáván při GŘ Tesla.

Dvacet let časopisu Světlo
Obr. 2. Titulní stránky časopisu Světlo v průběhu času – od prvního čísla (1/1998)
po nejnovější 
vydané číslo 1/2018

Časopis Světlo vycházel od počátku čtvrtletně a od roku 2005 šestkrát ročně. Je distribuován také na Slovensku. Zachovává tradici československých technických časopisů publikovat články v češtině nebo ve slovenštině podle národnosti autora. Naši slovenští kolegové patří mezi pravidelné přispěvatele časopisu. Téměř všechny články, které v časopise vyšly od jeho založení, lze najít v jeho elektronickém archivu. Od roku 2012 je časopis k dispozici také v elektronické listovací verzi na www.svetlo.info.

 
Obr. 3. Historicky první účast časopisu Světlo na veletrhu vlastní expozicí;
vlevo Ing. Jiří Novotný 
– odborné poradenství, vpravo Martin Kotek – provoz stánku (Pragointerier, 2002, Výstaviště Praha-Holešovice)


Obr. 4. Světlo na prvním ročníku výstavy Světlo v architektuře; za pultem sedí paní Anna Maťová, která na veletrzích a výstavách posiluje tým časopisu Světlo už jedenáct let (budova Mánes, Praha, 2010)

Za uplynulých dvacet let vyšlo celkem 106 čísel časopisu, obsahujících přes 1 000 odborných článků o novinkách v oblasti světelných zdrojů, svítidel, veřejného, architekturního a průmyslového osvětlení, osvětlení interiérů, o fotometrii, kolorimetrii, nových světelnětechnických normách, projektování osvětlovacích soustav s popisem těch nejúspěšnějších aplikací, o ekonomice osvětlení, účincích světla a záření na lidský organismus, o využití denního světla aj. Pravidelně přináší aktuální informace o činnosti odborných organizací – mezinárodní komise pro osvětlení CIE, České a slovenské společnosti pro osvětlení (ČSO a SSTS), Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), vysokých škol atd. Pozornost je věnována zajímavostem z historie osvětlení na území naší republiky i ve světě, základům světelné techniky či vzpomínkám na významné pracovníky, kteří ve svém oboru dosáhli pozoruhodných úspěchů, při příležitosti jejich významných životních jubileí. Pravidelně jsou publikovány články o nejvýznamnějších evropských světelnětechnických událostech (veletrhy Light+Building a Prolight+Sound ve Frankfurtu nad Mohanem, Euroluce v Milánu, konference Lumen V4, LUX Europa aj.) nebo z významných akcí v tuzemsku či na Slovensku (veletrhy Amper v ČR a EloSys na Slovensku, výstavy Světlo v architektuře v ČR, konference Světlo, střídající se po dvou letech v Česku a na Slovensku, kurzy osvětlovací techniky aj.) z pera přímých účastníků. Časopis Světlo se také pravidelně prezentuje na tuzemských i slovenských akcích a ve svém stánku nabízí kromě časopisu i další publikace vydávané FCC Public.*)


Obr. 5. Společná prezentace časopisů Světlo a Elektro
(For 
Arch, 2011, Výstaviště Praha-Letňany)

Náplň a vytváření časopisu Světlo zajišťuje od jeho vzniku v roce 1998 po odborné i organizační stránce jeho šéfredaktor Ing. Jiří Novotný, od prosince roku 2001 spolu s Ing. Janou Kotkovou, která má také nevděčný úkol shánět inzerenty na krytí nákladů spojených s jeho vydáváním a významně se podílí na pořizování kvalitní fotodokumentace a reportáží z různých domácích i zahraničních akcí z naší branže. V tomto minikolektivu svou práci bravurně zvládají přesto, že za uvedené období vzrostl počet čísel ze čtyř na šest při počtu stránek v jednom vydání 56 až 64, a to vše při zachování termínu vydání každého čísla, odborné úrovně časopisu a velmi dobré kvality grafické úpravy, značně převyšující i kvalitu mnoha zahraničních časopisů z oboru. Za zmínku stojí i skutečnost, že takto úzce specializovaný časopis, jakým je Světlo, je dlouhodobě vydáván pouze v několika nejvyspělejších zemích na světě.


Obr. 6. Zasedání redakční rady časopisu Světlo (2012) – hovoří Ing. Jiří Novotný (zprava předseda RR prof. Jiří Habel, zleva doc. Tomáš Novák
a Ing. Emil Širůček, jednatel FCC Public

zleva: Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Vladimír Dvořáček a vedoucí autor prof. Ing. Jiří Habel, DrSc
Obr. 7. Křtu a následné autogramiády knihy Světlo a osvětlování ve stánku FCC Public (Amper 2013) se zúčastnili tři ze čtyř spoluautorů a zároveň členů redakční rady časopisu (zleva: Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Vladimír Dvořáček
a vedoucí autor prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.)

Časopis si postupně našel svou vlastní tvář s účelnou a přehlednou strukturou náplně. Obsah je uváděn i v anglické a německé verzi. O kvalitu grafického zpracování se po celých dvacet let stará grafik Tomáš Petr a pečlivá jazyková korektura je zásluhou paní Mileny Kočišové. Jednou ročně se schází redakční rada, jejíž členové patří k předním odborníkům ČR a SR jak z akademické sféry, tak z průmyslu, výzkumných pracovišť a dalších odborných organizací působících v oboru. Dlouholetým předsedou redakční rady byl od založení časopisu prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., z ČVUT v Praze, kterého v současné době vystřídal Ing. Petr Žák, Ph.D. Tři z členů redakční rady jsou spoluautory knihy Světlo a osvětlování, vydané FCC Public, jejíž druhé vydání z roku 2013 je zatím nejobsáhlejší publikací zabývající se téměř všemi důležitými oblastmi světelné techniky a slouží nejširší světelnětechnické veřejnosti ČR.


Obr. 8. Světlo na konferenci Kurz osvětlovací techniky (Dlouhé Stráně, říjen 2017)

Redakce časopisu průběžně spolupracuje s členy redakční rady a dalšími odborníky při recenzích odborných článků a při posuzování i tvorbě terminologie.

Ing. Jana Kotková za prezentačním stolkem časopisu Světlo na mezinárodní konferenci Svetlo – Light 2013
Obr. 9. Ing. Jana Kotková za prezentačním stolkem časopisu Světlo na mezinárodní konferenci Svetlo – Light 2013 (Podbanské, SR, říjen 2013)

Časopis má za sebou úspěšných dvacet let a nám nezbývá než všem pracovníkům, kteří se podílejí na jeho vydávání, popřát do příští dvacetiletky zdraví, štěstí a úspěchy v jejich užitečné činnosti, ale zejména další nové mladé odborníky – potenciální autory odborných článků, kteří by na tuto úspěšnou činnost svých starších kolegů kontinuálně navázali.

Zvláštní poděkování patří také všem společnostem, které v rámci svých možností publikují v časopise své prezentace a tím podporují jeho vydávání.

Ing. Vladimír Dvořáček, člen redakční rady časopisu Světlo
a místopředseda ČNK CIE

*) Nakladatelství technické literatury FCC PUBLIC s. r. o. bylo založeno v roce 1991 Miroslavem Folprechtem. V současné době je jeho jednatelem i vlastníkem Ing. Emil Širůček. Aktivity nakladatelství jsou zaměřeny především na oblast elektrotechniky a příbuzných oborů. Vydává odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO a také knižní tituly pojednávající o tématech elektrotechniky, osvětlování, alternativní energetiky a managementu.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2018 na straně 5.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.