Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Dvacet let časopisu Světlo

2. 2. 2018 | Ing. Vladimír Dvořáček | www.svetlo.info

V letech končících osmičkou se odehrála řada událostí významných pro naši republiku, ať již v dobrém, nebo i špatném slova smyslu. Vedle nejvýznamnějšího letošního výročí založení Československé republiky se ohlížíme i za ukončeným dvacátým ročníkem jediného českého časopisu plně se věnujícího problematice světelné techniky, takže lze hovořit o dalším důležitém letopočtu končícím osmičkou, tentokrát významném zejména pro českou světelnou techniku. V roce 1998 totiž vznikl časopis SVĚTLO, jediný český odborný časopis pro světlo a osvětlování.

Titulní stránky časopisu Světelná technika – první (1/1961) a poslední číslo (3-4/1997)
Obr. 1. Titulní stránky časopisu Světelná technika – první (1/1961)
a poslední číslo (3-4/1997)

Časopis Světlo navázal na podnikový časopis Světelná technika, který byl financován ve své době jediným výrobcem světelných zdrojů v Československu Teslou Holešovice, jejíž pracovníci byli většinou i autory odborných článků z této oblasti, s dílčí podporou největšího výrobce svítidel v ČSR, tedy Elektrosvitu Nové Zámky. Tento časopis vycházel s určitými přestávkami v jednodušší grafické úpravě a v menším rozsahu již od 60. let minulého století a měl spíše vnitropodnikový význam. Do té doby byly odborné články z oblasti světelné techniky publikovány v celostátně vydávaném časopise Elektrotechnik (SNTL) anebo později v časopise Tesla elektronik, resp. v jeho anglické verzi Tesla Electronics, který byl vydáván při GŘ Tesla.

Dvacet let časopisu Světlo
Obr. 2. Titulní stránky časopisu Světlo v průběhu času – od prvního čísla (1/1998)
po nejnovější 
vydané číslo 1/2018

Časopis Světlo vycházel od počátku čtvrtletně a od roku 2005 šestkrát ročně. Je distribuován také na Slovensku. Zachovává tradici československých technických časopisů publikovat články v češtině nebo ve slovenštině podle národnosti autora. Naši slovenští kolegové patří mezi pravidelné přispěvatele časopisu. Téměř všechny články, které v časopise vyšly od jeho založení, lze najít v jeho elektronickém archivu. Od roku 2012 je časopis k dispozici také v elektronické listovací verzi na www.svetlo.info.

 
Obr. 3. Historicky první účast časopisu Světlo na veletrhu vlastní expozicí;
vlevo Ing. Jiří Novotný 
– odborné poradenství, vpravo Martin Kotek – provoz stánku (Pragointerier, 2002, Výstaviště Praha-Holešovice)


Obr. 4. Světlo na prvním ročníku výstavy Světlo v architektuře; za pultem sedí paní Anna Maťová, která na veletrzích a výstavách posiluje tým časopisu Světlo už jedenáct let (budova Mánes, Praha, 2010)

Za uplynulých dvacet let vyšlo celkem 106 čísel časopisu, obsahujících přes 1 000 odborných článků o novinkách v oblasti světelných zdrojů, svítidel, veřejného, architekturního a průmyslového osvětlení, osvětlení interiérů, o fotometrii, kolorimetrii, nových světelnětechnických normách, projektování osvětlovacích soustav s popisem těch nejúspěšnějších aplikací, o ekonomice osvětlení, účincích světla a záření na lidský organismus, o využití denního světla aj. Pravidelně přináší aktuální informace o činnosti odborných organizací – mezinárodní komise pro osvětlení CIE, České a slovenské společnosti pro osvětlení (ČSO a SSTS), Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), vysokých škol atd. Pozornost je věnována zajímavostem z historie osvětlení na území naší republiky i ve světě, základům světelné techniky či vzpomínkám na významné pracovníky, kteří ve svém oboru dosáhli pozoruhodných úspěchů, při příležitosti jejich významných životních jubileí. Pravidelně jsou publikovány články o nejvýznamnějších evropských světelnětechnických událostech (veletrhy Light+Building a Prolight+Sound ve Frankfurtu nad Mohanem, Euroluce v Milánu, konference Lumen V4, LUX Europa aj.) nebo z významných akcí v tuzemsku či na Slovensku (veletrhy Amper v ČR a EloSys na Slovensku, výstavy Světlo v architektuře v ČR, konference Světlo, střídající se po dvou letech v Česku a na Slovensku, kurzy osvětlovací techniky aj.) z pera přímých účastníků. Časopis Světlo se také pravidelně prezentuje na tuzemských i slovenských akcích a ve svém stánku nabízí kromě časopisu i další publikace vydávané FCC Public.*)


Obr. 5. Společná prezentace časopisů Světlo a Elektro
(For 
Arch, 2011, Výstaviště Praha-Letňany)

Náplň a vytváření časopisu Světlo zajišťuje od jeho vzniku v roce 1998 po odborné i organizační stránce jeho šéfredaktor Ing. Jiří Novotný, od prosince roku 2001 spolu s Ing. Janou Kotkovou, která má také nevděčný úkol shánět inzerenty na krytí nákladů spojených s jeho vydáváním a významně se podílí na pořizování kvalitní fotodokumentace a reportáží z různých domácích i zahraničních akcí z naší branže. V tomto minikolektivu svou práci bravurně zvládají přesto, že za uvedené období vzrostl počet čísel ze čtyř na šest při počtu stránek v jednom vydání 56 až 64, a to vše při zachování termínu vydání každého čísla, odborné úrovně časopisu a velmi dobré kvality grafické úpravy, značně převyšující i kvalitu mnoha zahraničních časopisů z oboru. Za zmínku stojí i skutečnost, že takto úzce specializovaný časopis, jakým je Světlo, je dlouhodobě vydáván pouze v několika nejvyspělejších zemích na světě.


Obr. 6. Zasedání redakční rady časopisu Světlo (2012) – hovoří Ing. Jiří Novotný (zprava předseda RR prof. Jiří Habel, zleva doc. Tomáš Novák
a Ing. Emil Širůček, jednatel FCC Public

zleva: Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Vladimír Dvořáček a vedoucí autor prof. Ing. Jiří Habel, DrSc
Obr. 7. Křtu a následné autogramiády knihy Světlo a osvětlování ve stánku FCC Public (Amper 2013) se zúčastnili tři ze čtyř spoluautorů a zároveň členů redakční rady časopisu (zleva: Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Vladimír Dvořáček
a vedoucí autor prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.)

Časopis si postupně našel svou vlastní tvář s účelnou a přehlednou strukturou náplně. Obsah je uváděn i v anglické a německé verzi. O kvalitu grafického zpracování se po celých dvacet let stará grafik Tomáš Petr a pečlivá jazyková korektura je zásluhou paní Mileny Kočišové. Jednou ročně se schází redakční rada, jejíž členové patří k předním odborníkům ČR a SR jak z akademické sféry, tak z průmyslu, výzkumných pracovišť a dalších odborných organizací působících v oboru. Dlouholetým předsedou redakční rady byl od založení časopisu prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., z ČVUT v Praze, kterého v současné době vystřídal Ing. Petr Žák, Ph.D. Tři z členů redakční rady jsou spoluautory knihy Světlo a osvětlování, vydané FCC Public, jejíž druhé vydání z roku 2013 je zatím nejobsáhlejší publikací zabývající se téměř všemi důležitými oblastmi světelné techniky a slouží nejširší světelnětechnické veřejnosti ČR.


Obr. 8. Světlo na konferenci Kurz osvětlovací techniky (Dlouhé Stráně, říjen 2017)

Redakce časopisu průběžně spolupracuje s členy redakční rady a dalšími odborníky při recenzích odborných článků a při posuzování i tvorbě terminologie.

Ing. Jana Kotková za prezentačním stolkem časopisu Světlo na mezinárodní konferenci Svetlo – Light 2013
Obr. 9. Ing. Jana Kotková za prezentačním stolkem časopisu Světlo na mezinárodní konferenci Svetlo – Light 2013 (Podbanské, SR, říjen 2013)

Časopis má za sebou úspěšných dvacet let a nám nezbývá než všem pracovníkům, kteří se podílejí na jeho vydávání, popřát do příští dvacetiletky zdraví, štěstí a úspěchy v jejich užitečné činnosti, ale zejména další nové mladé odborníky – potenciální autory odborných článků, kteří by na tuto úspěšnou činnost svých starších kolegů kontinuálně navázali.

Zvláštní poděkování patří také všem společnostem, které v rámci svých možností publikují v časopise své prezentace a tím podporují jeho vydávání.

Ing. Vladimír Dvořáček, člen redakční rady časopisu Světlo
a místopředseda ČNK CIE

*) Nakladatelství technické literatury FCC PUBLIC s. r. o. bylo založeno v roce 1991 Miroslavem Folprechtem. V současné době je jeho jednatelem i vlastníkem Ing. Emil Širůček. Aktivity nakladatelství jsou zaměřeny především na oblast elektrotechniky a příbuzných oborů. Vydává odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO a také knižní tituly pojednávající o tématech elektrotechniky, osvětlování, alternativní energetiky a managementu.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2018 na straně 5.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.