Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Doprovodný program na výstavě Světlo v architektuře – pozvánka

12. 3. 2019 | ABF, a.s. | www.abf.cz

Díky jedinečné výstavě SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, kde se představí současné trendy a novinky významných českých a světových značek z tohoto oboru můžete najít klíč k optimálnímu osvětlení. A nejen to, díky nabitému odbornému programu se můžete o světle a osvětlování také hodně dozvědět.

Čtvrtek 21. 3. 2019 | pódium, hala 6

BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Pořadatel a odborný garant: Světlo v praxi v praxi

– 11.30 až 12.30 Trendy osvětlování v kancelářích
Představení moderního způsobu osvětlení kanceláří. Parametry osvětlení, výběr vhodných typů svítidel, možnosti řízení osvětlení včetně systému HCL.
Přednášející: Ing. Daniel Novák, firma Halla, a. s.

– 12.30 až 13.30 Řízení osvětlení
Ukázky systémů řízení osvětlovacích soustav, možnosti ovládání osvětlení, aktuálně dostupné komponenty pro systémy řízení, systém DALI.
Přednášející: Ing. Richard Kaloč, firma DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o.

– 13.30 až 14. 30 BIM, informační modelování budov
Co je vlastně metodika BIM? Výhody BIM pro práci projektantů a architektů, se zaměřením také na jeho výhody pro prezentace směrem ke koncovému uživateli. Seznámení s různými druhy softwaru používanými v oblasti BIM.
Přednášející: Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM z. s.

– 14.30 až 15.30 Testy LED zdrojů pro domácnosti
Parametry LED zdrojů určených pro domácnost. Co je třeba sledovat při jejich výběru? Jaké zdroje jsou doporučovány pro jednotlivé prostory v bytech a domech? Výsledky testů měření ve fotometrické laboratoři. Porovnání s údaji výrobců.
Přednášející: Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX, s. r. o.

– 15.30 až 16.30 Parametry LED svítidel
Parametry LED svítidel. Způsoby jejich uvádění u LED svítidel, závislost na teplotě. Na co se zaměřit při porovnání charakteristik jednotlivých výrobců. Souvislost LB faktorů a udržovacího činitele MF.
Přednášející: Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch, s. r. o.

– 16.30 až 17.30 Osvětlení od studie až po realizaci zakázky pohledem architekta
Náhled předního českého architekta na osvětlení při návrhu a realizaci staveb.
Přednášející: Ing. arch. Eduard Trembulák, Ian Bryan Architects, s. r. o.

– 17.30 až 19.30 Světlo v architektuře opening | B2B setkání s vyhlášením cen časopisu Světlo.

Pátek 22. 3. 2019 | pódium, hala 6

PŘEDNÁŠKA
Pořadatel: Halla

– 10.30 až 11.30 Světlo ve školách jako nástroj koncentrace i relaxace
Popis reálného stavu osvětlení škol na konkrétním případu a představení návrhu nových osvětlovacích soustav. Nejnovější trendy jako HCL, výpočty a realizace firmy Halla. Ekonomické zhodnocení osvětlení a jak je možné rekonstrukce financovat z dotací.
Přednášející: Ing. Daniel Novák, firma Halla, a. s.

BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Pořadatel: ABF
Odborný garant: Česká společnost pro osvětlování

– 11.30 až 12.15 Hodnocení podání barev u umělých zdrojů světla
Vývoj v oblasti hodnocení podání barev přibližně bílých světelných zdrojů získal novou dynamiku po příchodu polovodičových světelných zdrojů na reálný trh. Prudký rozvoj výroby LED a hledání nových typů luminoforů, které dávají značné rozdíly ve spektrálním složení zářivé energie, často při stejném slovním označení barevného tónu u různých výrobků (bílá, teplá bílá atd.). To vede k dezorientaci uživatelů a k problémům rozeznávání barev v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v textilním, chemickém a potravinářském průmyslu, ve výrobě barviv, polygrafii atd. Ukázka dílčího rozboru vnímání barev člověkem a úskalí, která mohou ovlivnit hodnocení podání barev u umělých světelných zdrojů. Popis jednotlivých přístupů pro hodnocení podání a věrnosti barev. Hlavní problémy jednotlivých metrik.
Přednášející: doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

– 12.15 až 13.00 Aspekty biodynamického osvětlování
Přichází doba, kdy prostá produkce světla nestačí a začínáme si uvědomovat další rozměry světla jako zdroje života. Učíme se vnímat světlo jako nezbytnou součást biologie člověka, ale i jiných živých organismů. Doba, kdy světlo bylo bráno jen jako nosič informace pomáhající orientovat se v prostoru, je už za námi. Nové objevy přinášejí nové souvislosti světla a života jako takového, a chceme-li zlepšovat své životní podmínky, musíme k těmto skutečnostem přihlížet.
Přednášející: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., VUT v Brně

– 13.00 až 13.45 Rušivé světlo versus architektonické osvětlení
Rušivé světlo ve vazbě na architektonické osvětlení. Rozbor požadavků na jasy osvětlovaných objektů. Porovnání s reálnými jasy jiných subjektů a normativními omezeními v oblasti rušivého světla. Ukázka příkladu zhodnocení namodelovaného světelného toku jdoucího do horního poloprostoru z jednoduchého architektonického osvětlení, reklamního osvětlení a veřejného osvětlení. doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Petr Běčák, VŠB-TU Ostrava
Přednášející: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

– 13.45 až 14.30 Člověk – vliv světla a prostředí
Cílem přednášky je upozornit na problémy, se kterými se setkáváme dnes a denně. Prezentace obohatí téma množstvím názorných fotografií.
Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

– 14.30 až 15.15 Denní osvětlení a zastínění budov
Přednáška bude zaměřena jednak na praktická řešení při posuzování kvality denního osvětlení v interiérech budov a jednak na stanovení míry ovlivnění denního osvětlení a proslunění ve vnitřních prostorech okolními objekty.
Přednášející: Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software, s. r. o.

Pátek 22. 3. 2019 | vstupní hala 1, konferenční sál 1

ODBORNÝ SEMINÁŘ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY A INOVACE V OSVĚTLENÍ
Pořadatel: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú. v rámci projektu Premiumlight Pro

– 10.00 až 10.25 Kvalitní a úsporné osvětlení
Přednášející: Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn

– 10.25 až 10.40 Inovace a novinky z praxe
Přednášející: zástupce spol. Trilux Česká republika, s. r. o.

– 10.40 až 11.15 Práce s umělým světlem z podhledu světelného technika
Přednášející: Ing. Petr Žák Ph.D., FEL ČVUT

– 11.15 až 11.30 Inovace a novinky z praxe
Přednášející: zástupce spol. ETNA, s. r. o.

– 12.00 až 12.25 Práce s umělým světlem z pohledu architekta
Přednášející: Ing. arch. Luboš Sekal, ateliér A.A.L.S.

– 12.25 až 12.40 Inovace a novinky z praxe
Přednášející: zástupce spol. Lumidée, s. r. o.

– 12.40 až 13.15 Zdravotní aspekty světla, pohled na ně z biologického a medicínského hlediska
Přednášející: RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví

– 13.15 až 13.30 Inovace a novinky z praxe
Přednášející: zástupce spol. Halla, a. s.

Čtvrtek 21. 4. až neděle 24. 3. 2019 | hala 6, stánek 6S11
(časopis Světlo)


PORADENSKÉ CENTRUM OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ
Pořadatel: časopis Světlo a ABF, a. s.
Odborný garant: společnost Metrolux
Odborné poradenství pro zájemce o informace z oboru světlo a osvětlování v expozici časopisu Světlo.

(Změna programu vyhrazena.)

Partneři doprovodného programu: časopis Světlo, Světlo v praxi, Česká společnost pro osvětlování, SEVEn, The Energy Efficiency Center, Halla, Metrolux, Osvětlovací technika Vít Pavlů.

Program ke stažení v .pdf ZDE.

Máte-li zájem získat čestnou vstupenku pro vstup zdarma na veletrh,
vyplňte formulář ZDE.


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2019 na straně 65.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.