Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Dekorativní svítidlo PRESBETON H-E-X z ucelené řady městského mobiliáře

11. 12. 2018 | Ing. arch. Michal Kutálek | Next Level Studio | www.presbeton.cz

Společnost PRESBETON Nova, jež patří mezi přední české výrobce betonových produktů, zejména dlažeb, tvárnic a mobiliáře, přišla v roce 2016 s novinkou – kompletní řadou městského mobiliáře H-E-X. Tato designově ucelená série prošla jeden a půlletým vývojem v architektonickém ateliéru Next Level Studio. Architekti Michal Kutálek se svým kolegou Miroslavem Dvouletým postupně cizelovali tvarově originální design jednotlivých prvků tak, aby byl plně funkční, ergonomický a současně technologicky zvládnutelný. V morfologii jednotlivých prvků lze vycítit společnou DNA, která formuje a vzájemně propojuje celou sérii v ucelený moderní městotvorný systém.


Obr. 1. Ucelený systém městského mobiliáře H-E-X


Obr. 2. Prověření mnoha designových variant – hledání optimálního tvaru svítidla

Design tvarosloví jednotlivých prvků mobiliáře je inspirován příklady z živočišné říše. Hexagonální geometrie, jež systému propůjčila svůj název, je jednou z nejčastěji se opakujících přírodních geometrických forem. Šestiúhelníkové útvary lze nalézt např. v křídle vážky, oku mouchy, včelích plástvích či čedičových vyvřelinách. Tvarosloví série H-E-X využívá hlavní přednosti materiálu, z něhož jsou prvky zhotoveny – železobeton. Vyztuženému betonu lze díky procesu odlévání do forem přiřadit ušlechtilé tvary, které by byly z jiného materiálu jen stěží vyrobitelné. Současně beton jakožto „umělý kámen“ nabízí značnou odolnost proti klimatickým vlivům a vandalství.


Obr. 3. Světelná simulace kresby stínů finální varianty


Obr. 4. Vymezující sloupek H-E-X lze použít i jako svítidlo k osvětlení parků,
zahrad či pěších zón

Součástí systému jsou lavičky, stojan na kola, odpadkový koš, sedáky se stolem integrované do dlažby, sada vegetačních dlažeb, plná dlažba, několik výškově se lišících květináčů a světelný vymezující sloupek. Ten může být použit jako dekorativní svítidlo v parcích, na pěších zónách či na náměstích. V letošním roce byl systém doplněn tvarově výrazným prvkem velkého dekorativního svítidla H-E-X.

 
Obr. 5. Příprava základního kopyta pro odlití formy z modelářského dřeva:
a) tmelení a broušení, 
b) hotové kopyto


Obr. 6. Výroba prvků pro rozebrání a vyjmutí prostřední části formy


Obr. 7. Výroba kopyta pro odlití drážky pro LED pásek


Obr. 8. Protikus pro odlití drážky LED pásku

Ze strany autorů bylo věnováno značné úsilí nalezení optimálního tvaru. Design svítidla prošel mnoha tvarovými diferenciacemi, které byly podrobovány světelným studiím. Snahou bylo nalézt řešení s rovnoměrným pokrytím světla s minimalizováním kontrastních, zastíněných ploch. Celkem bylo prozkoumáno čtrnáct variant. Výsledná verze musela reflektovat statické požadavky na pevnost a stabilitu a současně na snadnou sestavitelnost.


Obr. 9. Polyuretanová část formy s hliníkovým středem a vloženou armaturou

Technologové stáli před obtížným úkolem a současně značnou výzvou, jak velmi štíhlý prvek o výšce 2,1 m z betonu odlít. Autoři přitom požadovali beton v precizní jemné pohledové kvalitě. Tedy ve stejné povrchové úpravě, jaké bylo dosaženo u ostatních prvků série H-E-X. Z těchto náročných požadavků vzešel návrh výsledné formy, jež se skládá z pěti rozebíratelných částí. Pro zaručení požadované kvality povrchové úpravy, tedy „pohledovosti“ ze všech stran, bylo zvoleno nezvyklé a technologicky náročné řešení: lití betonu otvorem o rozměru přibližně 15 × 6 cm. Vzhledem k subtilnosti jednotlivých ramen, navíc zúžených integrovanými drážkami pro LED osvětlení, a při vložení ocelové výztuže bylo zavibrování běžného betonu téměř nemožné.


Obr. 10. Uzavřená forma skládající se z pěti rozebíratelných částí


Obr. 11. Autoři designu mobiliáře současně navrhli veletržní pavilon, který získal ocenění TOP EXPO za nejlepší expozici na stavebním veletrhu For Arch 2018

Výsledné svítidlo se skládá ze dvou symetrických železobetonových prvků, do jejichž ramen jsou integrovány LED pásky osvětlení o příkonu 4,8 W 60 LED/1 m. Ty jsou z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy zalité v čirém gelu. Betonovými rameny prochází vyztužující ocelové pruty, které jsou propojeny s ocelovou patkou, jež je kotvena do betonového základu. Veškeré konstrukční spoje jsou skryty, aby vynikla pouze čistá forma samotného odlitku. Napěťový transformátor Mean Well IP67 35 VA je uložený v instalační krabici pod dlažbou (ABB, IP68).

Obr. 12. Svítidlo H-E-X vystavené na stavebním veletrhu For Arch 2018
Obr. 12. Svítidlo H-E-X vystavené na stavebním veletrhu For Arch 2018

Prefabrikovaný pohledový beton, který je pro výrobu svítidla netradičním materiálem, přispěl k unikátnímu tvarovému pojetí. Výsledný design vychází z velkorysých tvarových možností betonu a současně si pohrává s rafinovaností výsledných světelných efektů. Náročnost přípravy formy, následného odlití spolu s odformováním nemá v evropském kontextu srovnání. Výsledný výrobek stojí na samotných hranicích zpracovatelnosti „běžných betonů“. Kvalitu výrobku potvrdil značný zájem laické i odborné veřejnosti na veletrhu For Arch 2018, kde svítidlo H-E-X získalo Cenu časopisu Světlo.

Design: Next Level Studio, www.nextlevelstudio.cz
Výrobce: PRESBETON Nova, s. r. o.


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2018 na straně 20.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.