Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Datová centra – představení čtvrté

9. 1. 2021 | Petr Kefurt | www.eel.cz

V dnešním zatím posledním díle volného seriálu o datacentrech bude představena společnost, která ani představována být nemusí – České Radiokomunikace, a. s. (dále jen CRA).

V dnešním zatím posledním díle volného seriálu o datacentrech bude představena společnost, která ani představována být nemusí – České Radiokomunikace, a. s. (dále jen CRA). Společnost je především známá jako tradiční poskytovatel televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury. Jde opět o matadora na českém trhu, firmu, která zde působí již od roku 1963, kdy byla založena a až do roku 1994 působila pod názvem Správa radiokomunikací. Svou pozornost věnuje kromě telekomunikačních a vysílacích služeb poskytování datových služeb a datových úložišť. Opět bychom se rádi zaměřili na popis technického a provozního zabezpečení a služby televizní, rozhlasové, internetové, komunikační a kolokační zmínili jen okrajově.

Datové centrum a připojení

V datovém centru DC Tower (dále jen DC) jsou provozovány servery, směrovače, přepínače, datová pole atd. Služby housingu firma poskytuje od roku 1992. Původní zaměření primárně na operátory bylo v roce 2012 rozšířeno o kapacity zaměřené na služby serverhousingu pro komerční sektor a veřejnou správu. DC na Žižkově disponuje prostorem pro umístění až 600 rackových skříní a celkovým příkonem až 5 MW. Všechny důležité systémy (napájení, chlazení, bezpečnostní a protipožární systémy), jsou koncipovány a provozovány v režimu N+1 či vyšším. DC parametry odpovídá požadavkům pro datová centra definovaným standardy Uptime Institute, TIA942 a PCI-DSS. V případě TIA942 je DC TOWER prvním datovým centrem v ČR a čtvrtým v Evropě, které prošlo certifikací. Dostupnost služby je až 99,99 %. Monitoring a podpora služby je v režimu 7/24/365.

Obr. 1. Jádro každého DC tvoří racky  
Obr. 1. Jádro každého DC tvoří racky (vlevo), Obr. 2. Sál rozvodny napájení

DC Tower Praha Žižkov disponuje dvěma kabelovými místnostmi pro připojení do páteřní sítě CRA, a konektivitou do datových sítí velkých českých i mezinárodních datových operátorů (T-Mobile, CETIN, Dial Telecom, UPC, Level3, TeliaSonera, ČDT a další). Všechna spojení jsou na optických datových kabelech s minimální kapacitou přenosu v řádu minimálně jednotek Gb/s. Firma uvádí kapacitu datového připojení DC 2 × 48 optických vláken s možností rozšíření.

Tak lze zařízení napojit na sítě dvou či více nezávislých operátorů a zvýšit spolehlivost konektivity. V objektu je umístěn první z propojovacích uzlů národního peeringového operátora NIX1. Datové spoje lze realizovat i bezdrátově pomocí mikrovlnných spojů využitím plošin na vysílací věži. S výškou přes 100 metrů nad terénem ve středu Prahy je vysoká pravděpodobnost pokrytí blízké i vzdálené lokality.

Jednou ze základních služeb je pronájem racku, jeho části, případně celý sál. Standardní rack disponuje napájením do 6 kW, se zvýšeným zabezpečením. V nabídce je i Dělený rack, 1/2 nebo ¼ racku, kdy jsou části jednotlivých zákazníků racku fyzicky od sebe oddělené. Firma také nabízí službu Privátního datového sálu, celého samostatného sálu se výšenou bezpečností s kontrolou nad provozními podmínkami.

Systém napájení

Objekt s DC je napojen na rozvodnou energetickou síť třemi trasami vn o celkovém příkonu až 5 MW. Jsou instalovány čtyři transformátory vn/nn, plus jeden záložní, který může zastoupit kterýkoliv z provozních transformátorů. K dispozici jsou dvě trasy nn, obě zálohovány UPS. Kapacita baterií při maximální zátěži pokryje provoz IT technologií po dobu nejméně 10 min, což dostačuje pro spuštění záložních diesel-generátorů (N +1) pro pokrytí energetické potřeby celého DC (zákaznické i technologické racky, klimatizace, osvětlení, bezpečnostní systémy, atd.) do doby obnovení napájení z rozvodné sítě. Na systém napájení dohlíží síť čidel, jejichž signály jsou vyvedeny na energetický dispečink CRA. Napájení 230 V AC a 48 V DC je realizováno v každém racku ve větvích A + B. Zatížitelnost vysokozátěžového racku je až 10 kW.


Obr. 3. Vnější část systému chlazení

Systém chlazení

Chlazení v DC zajišťují klimatizační jednotky dimenzované na maximální příkon celého DC. Systém chlazení je uzpůsoben pro odběr teplého vzduchu z prostoru DC a přívod chladného vzduchu do prostoru zdvojené podlahy a pracuje v klasickém uspořádání studených a teplých uliček. Studené uličky jsou zakrytované a neobsazené pozice v racích jsou zaslepovány. Provozní prostředí je dimenzováno na standardní příkon do 6 kW na rack. Systém chlazení je doplněn o zařízení na udržení stále relativní vlhkosti. Průměrná teplota v zákaznických datových sálech je 22 ± 4 °C, relativní vlhkost vzduchu cca 50 % ± 20 %. Typ klimatizace je DX s vnitřní a venkovní jednotkou s chladivem R410A.

Systémy požární signalizace a hasicího zařízení

Proti požáru je DC chráněno pasivně i aktivně. K pasivní bezpečnosti slouží požární a kouřová čidla a systém aktivního nasávání a detekce vzduchu nebo systém velmi časného detektoru kouře (VESDA – Very Early Smoke Detection Alarm Systems). Dvoustupňová detekce je napojena na centrální systém požární ochrany na pracoviště dohledů CRA.

Obr. 4. Místnost s hasicím systémem - Datová centra
Obr. 4. Místnost s hasicím systémem

Systémy monitoringu centra a zabezpečení budovy

Objekty CRA spadají do kritické infrastruktury státu. Na bezpečnost je kladen zvláštní důraz. Celý objekt je napojen na centrální bezpečnostní systém CRA. Nepřetržitě je monitorován prostor datového centra, přilehlých prostor i okolí budovy kamerovým systémem se záznamem uchovávaným po dobu 30 dnů. Objekt je pod dohledem bezpečnostní agentury v režimu 7/24. Přístup zákazníků i zaměstnanců do prostor DC je pouze přes systém dvoustupňové autorizace (čipová karta a biometrika). Záznamy o přístupech jsou logované a logy uchovávány po dobu minimálně 6 měsíců. Pracovníci CRA, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky DC Tower (dohledy, provoz, ostraha, aj.) jsou certifikováni NBÚ na úroveň „Vyhrazené“. Vybraní pracovníci mají certifikaci NBÚ na úrovni „Důvěrné“. Objekt DC TOWER má certifikaci NBÚ na úroveň TAJNÉ. K objektu vedou dvě přístupové cesty, každá z jiné ulice. Lokalita je v nezátopové oblasti a s velmi omezeným letovým provozem. Pro zákazníky je k dispozici parkoviště u budovy DC Tower. Všechny systémy nutné pro běh datového centra jsou sledovány sítí čidel, jejichž signály zpracovává a dohlíží dispečink energetiky, datových služeb, požární ochrany a bezpečnostní agentury. 

Datová centra – představení třetí

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021