časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Datová centra – představení třetí

Petr Kefurt | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

V tomto dílu volného seriálu o datacentrech bude představena společnost CE Colo Czech, s. r. o., (dále jen CE Colo). Jedná se o matadora na českém trhu, firmu, která zde působí již od roku 1999 a pamětníkům byla známá pod názvem SITEL Data Center.

Opět bychom se rádi zaměřili na popis technického a provozního zabezpečení a služby datové, komunikační a kolokační zmínili jen okrajově. Firma nedávno otevřela druhé centrum označené DC7. Třetí představení nás zavede do staršího datového centra společnosti, ležícího nedaleko pražského Bohdalce.

Firma CE Colo byla založena v roce 2011, převzetím a přejmenováním společnosti SITEL Data Center (SDC). Hlavní budova centra byla projektována v roce 1999, výstavba byla ukončena otevřením centra v roce 2001. Firma nyní provozuje dvě datacentra, i nové DC7 je umístěno v Praze, východním směrem od původního centra nedaleko ulice Průmyslová. Návštěva proběhla v původním centru u Bohdalce, a zde byly také pořízeny všechny fotografie. Také technické údaje se budou týkat tohoto centra.

Obr. 1. Rozvádění elektrické energie přípojnicemi
Obr. 1. Rozvádění elektrické energie přípojnicemi

Služby a zákazníci

Přestože článek není zaměřen na popis služeb, je třeba zmínit, že datové centrum má výhodné umístění a dlouhou dobu působnosti. Díky tomu může poskytovat v podstatě jakékoliv služby. Lze jmenovat služby neutrálního datového centra v regionu střední a východní Evropy, kolokační služby, výstavby datových kabeláží, vzdálené služby, poskytování úložného prostoru různých parametrů.

Konektivita umožňuje dostupnost národních a mezinárodních poskytovatelů sítí (internet, data, hlasové služby). Hostují zde všechny hlavní peeringové společnosti v ČR: NIX.CZ, Peering CZ nebo Neutral czFree eXchange (NFX), stejně jako hlavní společnosti pro registraci domén v ČR: OVH a CZ.NIC.

Jako zákazníky firma uvádí více než 70 provozovatelů sítí s rozmanitými službami a připojeními a dále zákazníky ze sektoru bankovnictví a pojišťovnictví, poskytovatele internetových služeb, telekomunikační operátory, poskytovatele kabelové televize a další.

Obr. 2. Bloky záložních akumulátorů
Obr. 2. Bloky záložních akumulátorů

Systém napájení

Napájení tvoří standardně dvě nezávislé napájecí trasy 22 kV podle specifikace standardu Tier III (viz článek Datová centra – pojmy v ELEKTRO č. 8-9/2020, str. 46).

Spolu se záložními generátory je tvořeno čtyřmi nezávislými energetickými systémy. Redundance záložních generátorů je N + 1 (5 × 1 850 kVA). Generátory se v případě výpadku spustí za méně než 20 sec. Distribuce elektrické energie je realizována pro každý stojan dvěma nezávislými kanály A + B. Záložní napájecí systém podporuje okruhy 48 V DC, 230 a 400 V AC.

Napájení pomocí UPS je tvořeno systémy UPS (A + B) nebo MFR (C D E F). Nepřerušený provoz bez jakéhokoliv výkonového omezení centra je přes záložní baterie možný minimálně 15 minut.

Standardní množství uskladněného paliva pro generátory dovoluje provoz centra na plnou kapacitu po dobu minimálně 24 hodin. Smlouva s dodavatelem paliva pro nouzové doplňování umožňuje doplnění po 6 hodinách provozu generátorů.

Obr. 3. Motorgenerátor s distribucí paliva - datacentra
Obr. 3. Motorgenerátor s distribucí paliva

Systém chlazení

Základ systému používá standardní architekturu teplých a studených uliček. Výrobníky chladu tvoří chladiče a jednotky CRAC (přesná klimatizace pro technologické prostory – Computer Room Air Conditioning) s redundancí N + 1 a 2 N redundancí pro distribuci. Jednotky CRAC regulují teplotou a vlhkost. Všechna instalovaná čerpadla jsou řízena systémem VSD (Variable Speed Drives).

Jsou použity kompresory s technologií Turbocor (nemají v systému olej, nedochází ke snížení výkonu, jsou bezkontaktní, mají magnetická ložiska a výkon kompresoru zůstává stejný po celou dobu jeho životnosti).

Systémy požární signalizace a hasicího zařízení

Centrální systém hašení používá plyn Inergen (IG-541) a pro místní hašení je použit systém FM200 Fire Suppression (také známý jako HFC227ea, je to zcela bezpečný bezvodý protipožární systém, který se do 10 sekund vypustí a okamžitě požár potlačí, aktivní sloučeninou je stejná látka jako v lékařských inhalátorech). Signalizaci zabezpečuje systém velmi časného detektoru kouře (VESDA – Very Early Smoke Detection Alarm Systems). Požární senzory jsou umístěny jak pod zdvojenou podlahou, tak i na stropě.


Obr. 4. Místnost s hasicím systémem

Systémy monitoringu a zabezpečení

Systémy zabezpečení jsou vícevrstvé. Tvoří je ESS (Electronic Security System), bezpečnostní zóny s ACS (přístupový systém ACS-line pro prostory se zamezeným vstupem neoprávněných osob nebo omezením vstupu do částí objektu umožňující řízení pohybu osob, vozidel, monitorování v reálném čase a grafické zobrazení mapy objektu). Také jsou použity přístupy s biometrickým ověřením.

Zabezpečení doplňují uniformovaná stráž a monitoring CCTV 24/7 s třicetidenním zálohováním záznamů a další standardní bezpečnostní postupy.

(foto: autor)

Datová centra – představení druhé