časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Datová centra – představení druhé

Petr Kefurt | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

V minulém dílu volného seriálu o datacentrech byl zmíněn význam tematiky tzv. velkých dat pro průmyslovou výrobu a trend využívání komunikačních cest pro kompletní provoz firmy, včetně přenosu, zpracování a ukládání dat souvisejících přímo s výrobními technologiemi. Služby datových center jsou dnes velmi perspektivní. Opět bychom se rádi na téma datových center podívali především z hlediska zabezpečení a podpory provozu datového centra. Druhé představení nás zavede do jednoho z dvou datových center společnosti DataSpring, s. r. o., která nám poskytla informace jako druhá.

Firma fyzicky provozuje dvě datacentra, jedno je umístěno v lokalitě Praha Vysočany, druhé v Lužicích u Hodonína. Fotografie jsou pořízeny z pražského centra.

  Obr. 2. Napájecí transformátory vn 22 kV jsou umístěny nedaleko budovy datacentra v samostatném objektu
Obr. 1. Přístupová chodba do jednotlivých datových sálů (vlevo)
Obr. 2. Napájecí transformátory vn 22 kV jsou umístěny nedaleko budovy datacentra v samostatném objektu

Stručný přehled služeb

Z nabídky komunikačních možností datacentra např. služba Connectivity připojí cloudové a datacentrové služby přes internetové připojení poskytovatele. Ten má vlastní síť MPLS, kterou zákazník přistupuje do NIXu a na mezinárodní konektivitu. Cloudová služba IPsec VPN propojuje uživatelskou LAN s prostředím poskytovatele cloudu přes internet. Zákazník má přístup k výpočetním prostředkům virtuálním šifrovaným okruhem.

Z výpočetních služeb lze jmenovat např. cloudovou službu Resource Pool umožňující zákazníkům vytvářet virtuální servery v libovolné konfiguraci s omezením prostředků typu CPU a RAM, které si zakoupí (technologie VMware nebo Hyper-V). Oblíbený je provoz databázových serverů s MS SQL. Služba Virtual Server umožní škálovat výpočetní výkon, rychle vytvořit a provozovat větší počet serverů s předinstalovaným OS, které běží virtuálně na platformách podle volby zákazníka. Služba Managed VM poskytne virtuální server s OS, o který se poskytovatel stará. Cloudová služba Storage kombinuje ukládání dat a další služby. Cloudová služba DBaaS poskytuje funkci databázového serveru s vysokou mírou flexibility a nahrazuje DB servery u zákazníka. Odpadá starost se správou HW, OS, aktualizacemi, licencemi atd. DB servery běží na MS SQL Enterprise a OpenDB.


Obr. 3. Záloha systémy UPS NewaveDPA

Jádro datacentra tvoří osmdesát TS IT racků Rittal

Uzamykatelné racky jsou v datovém sále vystaveny v PODech ve studené uličce. Montážní výška racků je 47 U. (2 194 mm), Šířka zařízení daná vzdáleností profilových lišt s nastavitelnou hloubkou je 19» (483 mm). Ventilační otvory ve dveřích pokrývají 85 % plochy. Nosnost racků je 1 500 kg. POD obsahuje inteligentní řízené napájecí panely PDU. Racky jsou napájeny ze dvou nezávislých větví 16 A třífázově. V případě vysoké výkonové hustoty ze dvou větví 32 A třífázově (dva v PODu).

Racky jsou mezi sebou propojeny způsobem horizontální kabeláže pomocí metalických a optických kabelů, které jsou umístěny v drátěných roštech a optických žlabech nad racky. Vlastní instalaci optického nebo metalického propojení provádí z důvodu bezpečnosti a vedení dokumentace certifikovaní pracovníci DataSpring, případně pracovníci jeho dodavatelů.

Systém napájení

Napájení tvoří standardně dvě nezávislé napájecí trasy 22 kV podle specifikace standardu Tier III (viz článek Datová centra – pojmy v ELEKTRO č. 8-9/2020, str. 46). Pro případ výpadku dodávky elektrické energie z rozvodné sítě jsou připraveny v záloze tři dieselgenerátory se zásobou paliva na 24 hodin provozu (redundance N+1). Napájecí větev je zálohovaná dieselgenerátory a bezvýpadková napájecí větev je zálohovaná modulárními UPS NewaveDPA 500, 100 – 900 kW s redundancí N+1.

Obr. 4. Dieselgenerátory
Obr. 4. Dieselgenerátory

Systém chlazení

Je použita klasická architektura teplých a uzavřených studených uliček. Výrobníky chladu tvoří čtyři turbokompresorové jednotky s redundancí N+1. Jsou použity čtyři suché chladiče (redundance N+1) s adiabatickým režimem skrápění při vyšších venkovních teplotách. Systém je doplněn devíti sálovými jednotkami Emerson (redundance N+1). Teplota ve studené uličce je 22 °C s tolerancí ±2 °C. Relativní vlhkost vzduchu je v rozmezí 40 – 60 %.

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Zabezpečení přístupu je také tvořeno více stupni kontrol. K dispozici je elektronická kontrola vstupu (EKV). Dalším krokem zabezpečení je kartový systém a čtečky s klávesnicí pro zadání bezpečnostního kódu. Vstup do datového sálu je řešen přes personální propust. Prostory včetně perimetru objektu jsou pod dohledem IP kamerového systému (CCTV) s nočním viděním. Samozřejmostí je bezpečnostní ostraha v objektu 24 × 7.

Systémy požární signalizace a stabilního hasicího zařízení

Zabezpečení je tvořeno elektronickým protipožární systémem (EPS). Jeho součástí jsou opticko-kouřové detektory, kouřové nasávací hlásiče s laserovou detekcí a systém stabilního hasicího zařízení (SHZ) se zhášecím plynem IG-55 (směs argonu 50 % a dusíku 50 %). Zabezpečení doplňuje místní rozhlas.


Obr. 5. Stabilní hasicí zařízení (SHZ) se zhášecím plynem IG-55

Systémy monitoringu centra, řízení budovy (BMS) aměření a regulace (MaR)

Všechny systémy kritické infrastruktury, které zajišťují bezpečný a bezvýpadkový chod celého datacentra, mají vlastní autonomní systém monitoringu přímo napojený na dohledové centrum. V lokalitě je nepřetržitě přítomna kvalifikovaná obsluha těchto kritických technologií.

Vnitřní provoz objektu zabezpečuje systém řízení budovy, který v sobě integruje zmiňované EKV, EZS, EPS a CCTV. Systém měření a regulace efektivním a hospodárným způsobem řídí vzduchotechnické systémy, systémy vytápění objektu, chlazení objektu a podobně.

Závěrem

Společnost DataSpring umístila druhé datové centrum v obci Lužice nedaleko Hodonína. Má obdobné technologické zabezpečení jako popisované pražské centrum a svým nepřetržitým provozem a vzdáleností nabízí zabezpečenou a redundantní konektivitu, jak vzájemně mezi sebou, tak i do externího prostředí. Datové centrum je certifikováno organizací Uptime Institute na úroveň TIER III. Lokality pro datová centra byly zvoleny tak, aby se minimalizovala míra dopadu externích rizik, jako např. živelní katastrofy.

Téma a uváděné informace, zejména o použitých zabezpečovacích a podpůrných technických systémech, by si zajisté zasloužily podrobnější zpracování, které však z prostorových důvodů není možné. Zájemce o další informace se může obrátit na stránky firmy: www.dataspring.cz

Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz//flipviewer/Elektro/2020/07/Elektro_07_2020/index.html#p=44

http://www.odbornecasopisy.cz//flipviewer/Elektro/2020/08/Elektro_08_2020/index.html#p=44

http://www.odbornecasopisy.cz//flipviewer/Elektro/2020/10/Elektro_10_2020/index.html#p=45

Datová centra – představení první