Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze zahájil tři významné aktivity

15.09.2017 | Ing. Jana Kotková | www.svetlo.info

V pondělí 4. září 2017 odstartovaly v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) za účasti téměř dvou set hostů tři významné aktivity. Ve spolupráci se zakládajícími partnery bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za úkol šířit osvětu o průmyslu 4.0 a rozvíjet úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry, byl zahájen provoz první fáze projektu Testbed pro Průmysl 4.0, nového výzkumného a experimentálního pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny, využívajícího kyberneticko-fyzikální systémy, a ve spolupráci s VUT v Brně a předními německými výzkumnými organizacemi DFKI a ZeMA byl zahájen prestižní evropský projekt RICAIP, rozvíjející nový koncept pokročilé průmyslové výroby.


Obr. 1. Vstup do budovy CIIRC (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6)

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (www.ciirc.cvut.cz) se již delší dobu aktivně podílí na rozvoji konceptu průmyslu 4.0 v ČR nejen účastí mnoha osob v kolektivu autorů Národní iniciativy Průmysl 4.0, ale především výzkumnými aktivitami v národním i mezinárodním měřítku. Během návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové na ČVUT v srpnu 2016 byl podepsán dokument o strategické spolupráci mezi CIIRC a Deutche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Za DFKI jej podepisoval prof. Wolfgang Wahlser, duchovní otec myšlenky průmyslu 4.0 v Německu, a za CIIRC jeho ředitel prof. Vladimír Mařík, který je hlavním hybatelem iniciativy Průmysl 4.0 v ČR.


Obr. 2. Hovoří prof. Vladimír Mařík, ředitel CIIRC (vlevo prof. Petr Konvalinka,
rektor ČVUT, vpravo prof. Wolfgang Wahlser)

Cílem založení NCP 4.0, jehož rozšíření se plánuje i na brněnském VUT, je přispívat k zavádění principů průmyslu 4.0 (označení pro tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, která počítá s větším zavedením složitých strojů do výroby a širším užitím digitalizace) v ČR, obzvláště do malých a středních podniků. Centrum volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technických a technologických řešeních a dopadu technického i technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i na vědu zaměřeného charakteru. Bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti průmyslu 4.0 v ČR. Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou kromě ČVUT také VUT v Brně, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.


Obr. 3. Pohled do prezentačního sálu

Testbed pro Průmysl 4.0 (www.ciirc.cvut.cz/cs/testbed/) představuje unikátní koncept flexibilní zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat výrobní postupy ještě před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Základním aspektem Testbedu je existence tzv. digitálního dvojčete, tj. virtuálního modelu výrobku, výrobního procesu a celého výrobního zařízení propojeného prostřednictvím řady senzorů v reálném čase s fyzickým světem v kyberneticko-fyzický prostor. S pomocí pokročilého softwaru lze realizovat digitální návrh nových produktů, simulovat a virtuálně zprovoznit celou výrobní linku, optimalizovat výrobek a výrobní proces před zahájením fyzické výstavby či přestavby a tak výrazně zkrátit dobu a snížit náklady na uvedení výrobku na trh. Testbed je určen firmám, které chtějí vyvíjet inovativní projekty a budou mít zájem o praktické ověření svých řešení dříve, než spustí výrobu na ostro.Podle slov prof. Vladimíra Maříka by tento projekt měl pomoci hlavně malým a středním firmám. Pokud zvažují nákup drahých výrobních zařízení, nemohou si dovolit koupit si je jen „na zkoušku“. V Testbedu jim příslušný stroj poskytnou k vyzkoušení, popř. i virtuálně propojí, a firmy si budou moci vše předem vyzkoušet.


Obr. 4. Ukázka propojení tzv. digitálního dvojčete (obrazovka vlevo) s fyzickým
světem (obrazovka vpravo) v reálném čase


Obr. 5. Přítomní mohli vidět ukázky práce chytrých strojů schopných
přímé spolupráce s člověkem

Testbed bude postupně vybavován moderními technickými zařízeními, která se blíží hranici současných technologických možností, a po plném dokončení se tak stane prvním svého druhu v Evropě. Díky mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji budou podniky moci lépe držet krok s rozvojem vyspělých výrobních společností a aktivně se zapojovat do dodavatelsko-odběratelských řetězců globálních výrobců či se prosazovat s inovativními produkty u koncových zákazníků.


Založení Národního centra Průmyslu 4.0 je dalším významným krokem k naplňování poslání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – sdružovat výzkumný potenciál vysokých škol a průmyslu k naplňování potřeb českého hospodářství.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., rektor ČVUT v Praze


Slavnostní zahájení NCP 4.0, Testbedu pro Průmysl 4.0 i společných prací na RICAIP představují zásadní milník pro průmysl 4.0 v ČR. Otevíráme zcela nové možnosti pro průmysl budoucnosti. České malé a střední podniky budou mít díky této platformě otevřený přístup k technologiím a metodám a budou je moci využívat při budování „chytrých“ továren budoucnosti.

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., ředitel CIIRC ČVUT v Praze


[Tiskové materiály CIIRC ČVUT v Praze]