Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Brněnská firma LAMBERGA rozsvítila Rotavu

26. 2. 2020 | Zuzana Lorenzová | LAMBERGA s.r.o. | www.lamberga.cz

Třítisícové město Rotava v Karlovarském kraji prošlo v průběhu letních měsíců rozsáhlou modernizací veřejného osvětlení. V dubnu bylo zahájeno výběrové řízení, které vyhrála brněnská LAMBERGA. Na konci září městu úspěšně předala finální podobu nové, centrálně řízené soustavy veřejného LED osvětlení s regulací světelného toku v téměř všech ulicích města. Městu ročně ušetří statisíce korun.

Předmětem plnění zakázky byla jak dodávka a výměna původních výbojkových svítidel, tak instalace a oživení řídicího systému, rekonstrukce dotčených elektrotechnických rozváděčů a provedení světelnětechnických výpočtů, které prokazují splnění technických požadavků zakázky. Město žádalo o control management system (CMS) pro snadnou obsluhu a řízení intenzity osvětlení.


Obr. 1. Město Rotava se nachází v okrese Sokolov v Karlovarském kraji

Firma LAMBERGA ve městě Rotava namontovala 289 LED svítidel a vyměnila sedm rozváděčů. K instalaci byla vybrána svítidla typu LAMBERGA XT řízená systémem dodaným firmou Paradox Engineering. Investici do obnovy veřejného osvětlení (VO) v Rotavě napomohla dotace programu na podporu úspor energie EFEKT a přispěla tak k modernizaci města, větší bezpečnosti pohybu na komunikacích a snížení spotřeby elektrické energie o více než 70 %.

Svítidlo LAMBERGA XT

Svítidlo XT je variabilní moderní LED svítidlo s vysokou účinností určené pro komunikace všech typů, cyklostezky, parkoviště, parky a areálové osvětlení. Bylo navrženo s důrazem na všechny současné požadavky trhu v oblasti VO a pro využití v systémech Smart City. Optická část svítidla společně s elektronickou částí je v případě poruchy vyměnitelná ze sloupu bez použití nářadí. Součástí je také vyměnitelný LED modul a předřadník. Jeho technické parametry jako IK09 nebo IP66 spolu s pětiletou zárukou jsou standardem firmy LAMBERGA. Ta je dodává ve dvou možných velikostech, více než 60 výkonových variantách a deseti optických systémech včetně přechodových.


Obr. 2. Osvětlení pěší stezky LED svítidly s centrálním řízením Paradox
(svítidla LAMBERGA XT, 2 700 K, 19 W, 
ZHAGA RF Multi Master Controller Tridonic)

Řídicí systém Paradox

Na projektu spolupracovala švýcarská společnost Paradox Engineering, a to dodávkou řídicího systému. Systém Paradox je výkonné a spolehlivé řešení inteligentního osvětlení, kompatibilní s platformou Smart City, které umožňuje regulovat světelné body úpravou jasu podle denních slunečních časů, úrovně okolního světla a přítomnosti člověka nebo vozidla. Taková regulace světelného toku může ušetřit až 70 % energie a emisí skleníkových plynů. Prostřednictvím systému CMS Paradox mohou provozovatelé města definovat přizpůsobené světelné vzorce pro jednotlivé čtvrti, ulice, nebo dokonce samostatná svítidla. Pouliční osvětlení lze ovládat a tlumit podle naprogramovaných harmonogramů a měnit je, kdykoliv je to nutné, aby vyhovovalo specifickým místním okolnostem nebo událostem.

Svítidla s inteligentními komunikačními moduly mohou být osazena připojenými snímači pohybu, náklonu, čítači vozidel a dalšími zařízeními, kterými se spouští dynamické osvětlení založené na těchto podmínkách. Například v oblastech s malým provozem je užitečné tlumení světel, když systém nezaznamená žádný pohyb vozidla nebo chodce.


Obr. 3. Osvětlení křižovatky ulic Kapitána Jaroše a Československé
armády LED svítidly s centrálním řízením Paradox
(svítidla LAMBERGA XT, 2 700 K, 41 W, ZHAGA 
RF Multi Master Controller Tridonic)

Úpravy a nastavení mohou být prováděny v reálném čase, např. při mimořádných událostech, které vyžadují intenzivnější osvětlení v určité oblasti. Platforma CMS Paradox také dovoluje přesně sledovat stav světelných bodů, spotřebu energie a hlášení poruch.

Osvětlení ulice Sídliště LED svítidly s centrálním řízením Paradox
Obr. 4. Osvětlení ulice Sídliště LED svítidly s centrálním řízením Paradox
(svítidla LAMBERGA XT, 2 700 K, 71 W, ZHAGA RF Multi Master Controller Tridonic)

Kolik město ušetří?

LED osvětlení nabízí několik podstatných výhod oproti starším světelným technickým zařízením. Příkladem je usměrněný světelný tok nebo odolnost proti tepelným výkyvům. Hlavním motivem přechodu na LED zdroje je především výrazná úspora elektrické energie, téměř bezúdržbový provoz a dlouhá životnost svítidel. Světelné diody se postupně prosazují díky svému vysokému měrnému světelnému výkonu a schopnosti fungovat s výrazně nižším příkonem.

Výměna výbojkových svítidel za LED svítidla LAMBERGA XT znamená pro Rotavu okamžité snížení výdajů za elektrickou energii v řádech statisíců korun ročně. Nová soustava svítidel disponuje celkovým příkonem 11,02 kW při 100% době svícení. Světelný tok je však navíc regulován tak, aby městu ušetřil co nejvíce energie a zároveň osvětlení neztratilo na efektivitě a poskytovalo bezpečí při pohybu na komunikacích. Oproti předchozímu příkonu, který byl 28,74 kW a tvořil městu celkové roční náklady ve výši 263 962,8 koruny, výrazně poklesly náklady o více než 70 % a instalace nové soustavy VO městu ušetří 187 444,1 koruny ročně.


Obr. 5. Osvětlení ulice Nejdecká LED svítidly s centrálním řízením Paradox
(svítidla LAMBERGA 
XT, 2 700 K, 33 W, ZHAGA RF Multi Master Controller Tridonic)

Úspora bude zásadní, a to i s ohledem na stoupající ceny energií, říká starosta

Michal Červenka, starosta města Rotava, nám po dokončení projektu sdělil své dojmy z průběhu realizace i z nové podoby veřejného osvětlení:

Proč investice do veřejného osvětlení?
Již za minulého vedení radnice podalo naše město žádost o dotaci v rámci programu EFEKT, kde jsme mohli získat 50% dotaci z uznatelné části. Za mého působení v roli starosty jsme provedli výběr dodavatele, kde uspěla česká firma LAMBERGA.

Jaká byla nejdůležitější kritéria, která rozhodovala o výběru dodavatele?
Základním kritériem byla stanovená cena zakázky, ale uchazeči museli splnit kromě kvalifikačních předpokladů také přísná technická kritéria tak, aby byl zachován vysoký standard nabízených svítidel a řídicího systému. Dále uchazeči museli doložit světelnětechnické výpočty pro jednotlivé typy komunikací tak, aby byla dodržena norma pro veřejné osvětlení, což byl jeden z požadavků dotace.

Jaký byl rozsah výměny a jak dlouho realizace trvala?
Ve městě firma LAMBERGA provedla výměnu 289 svítidel veřejného osvětlení, a to jak na stávajících světelných místech, tak na nových pozicích, právě z důvodu dodržení norem. Dále nám firma provedla výměnu všech dotčených rozváděčů veřejného osvětlení a hlavně celou soustavu zapojila do řídicího systému tak, aby bylo možné soustavu monitorovat a regulovat podle potřeb města. Samotná realizace trvala necelé tři měsíce.

Obr. 6. Svítidlo LAMBERGA XT s konektorem ZHAGA osazeným RF Multi Master Controllerem Tridonic
Obr. 6. Svítidlo LAMBERGA XT s konektorem ZHAGA osazeným RF Multi Master Controllerem Tridonic

Naskytly se během výměny nějaké problémy?
Neznám zakázku takového rozsahu, kde by se nevyskytl žádný problém, ale mohu říct, že firma LAMBERGA reagovala na naše požadavky obratem a drobné technické problémy řešila již v průběhu realizace.

Jaký máte pocit z konečného výsledku?
Celkový dojem z realizace je velice dobrý. Bylo také provedeno měření nezávislou akreditovanou společností, jehož výsledky dopadly výborně. Úspory energie jsou zatím deklarovány na papíře a přesné vyhodnocení budeme mít až po nějaké době, ale už teď je z informativního odečtu elektroměrů jasné, že úspora bude zásadní, a to i s ohledem na zvyšující se ceny energií. Neméně podstatnou úsporu ale tvoří i náklady na opravy a provoz, protože společnost LAMBERGA má smluvní záruku pět let, během níž se bude starat o funkčnost nových svítidel a řídicího systému Paradox. Rekonstrukce také bohužel poodkryla další budoucí nevyhnutelné investice do obnovy některých stožárů veřejného osvětlení a opravy elektrického vedení, kde se dříve šetřilo.

Kolik obnova stála?
Zakázku jsme vysoutěžili za 2 950 950 korun, i když jsme předpokládali, že investice přijde na 3 442 400 korun.

Pár slov závěrem?
Závěrem bych chtěl společnosti LAMBERGA poděkovat za osobní a pozitivní přístup při jednáních i samotné realizaci. Dále také věřím, že spolupráce podepsáním předávacího protokolu neskončila, a rád se na ně s důvěrou obrátím v budoucnu při řešení dalších etap obnovy a doplnění osvětlení.

LAMBERGA s.r.o.
Kociánka 8/10, 616 00 Brno
tel.: 604 229 435
www.lamberga.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2020 na straně 28.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.