Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Bohatý odborný program konferencie Osvetlenie pozemných komunikácií a vonkajších priestorov 2018

7. 12. 2018 | prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc. | PROMETEUS | www.svetlo.info

Motto konferencie: Všetko, čo je potrebné poznať o modernom osvetlení pozemných komunikácií a vonkajších priestorov!

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 sa v Medzinárodnom kongresovom centre Drážďan uskutočnil už šestnásty ročník konferencie Osvetlenie pozemných komunikácií a vonkajších priestorov 2018. Hotel Maritim a kongresové centrum vytvorili príjemnú atmosféru a poskytli vyhovujúci servis a stravu. V priebehu dvoch dní vystúpilo so svojimi prednáškami sedemnásť odborníkov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Luxemburska. Počas plánovaných prestávok sa vo vestibule kongresového centra predstavilo šestnásť svetelnotechnických firiem, ktoré prezentovali svoje produkty, služby a inovácie. Tradičnou súčasťou programu bola v predvečer zahájenia konferencie večerná pešia exkurzia venovaná novodobej histórii mesta.

Konferenciu organizovala spoločnosť EW Medien und Kongresse GmbH so sídlom v Offenbachu am Main v spolupráci so Svetelnotechnickou spoločnosťou LiTG z Nemecka, LTG z Rakúska a SLG zo Švajčiarska.


Obr. 1. Poslucháreň v Medzinárodnom kongresovom centre (foto: Viola Otto)

Prvý deň konferencie sa Jörg Haller (vedúci oddelenia VO a kompetenčného centra Smart City Elektrárne kantónu Zürich) sústredil na Úlohy osvetlenia pozemných komunikácií v súvislosti s technológiou Smart City. Konštatoval, že technológia Smart City zahŕňa:

inteligentnú mobilitu: prístup k intermodálnej preprave; efektivitu dopravných prostriedkov; integráciu IT v doprave a infraštruktúre;

inteligentných občanov: inkluzívnu a participatívnu demokraciu; moderné vysokoškolské vzdelávanie; otvorenosť k tvorivosti;

inteligentnú hospodárnosť: podnikateľské a inovatívne myslenie a konanie; produktivitu; lokálnu a globálnu sieť;

inteligentné prostredie: udržateľné urbanistické plánovanie a rozvoj; zachovanie zdrojov a obnoviteľné zdroje energie; inteligentné a udržateľné budovy;

inteligentné riadenie: otvorenú vládu; poskytovanie technologickej infraštruktúry; služby on-line poskytované verejnou správou;

inteligentný život: zdravie; bezpečnosť; kvalitu života a kultúrne ponuky.

Každé mesto je iné, preto musí spĺňať svojské potreby a výzvy. Za hlavný pilier premeny mesta na inteligentné mesto sa považujú technológie digitálneho veku. Inteligentné mesto prináša občanom vyššiu kvalitu života, nové služby, efektívne využívanie zdrojov, udržateľnosť, účinnejšie dopravné systémy, efektívnejšiu správu vecí verejných, kratší reakčný čas, úsporu nákladov atď. Pritom dôležitú úlohu hrá inteligentné VO. Veď všade, kde žijú ľudia, sú osvetľovacie stožiare, ktoré sú dôležité pri prepojení VO s aplikáciami Smart City. Treba však povedať, že siete VO spravidla nie sú pripravené pre Smart City. Technológia Smart City je „len“ nástroj, vyžaduje nové právne požiadavky, ochranu osobných údajov a osobných práv, kybernetickú bezpečnosť a musí sledovať spoločenské, sociologické a ekologické aspekty. V každom prípade Smart City dnes už nie je utópia. Ak má však VO zohrať v budúcnosti významnejšiu úlohu, je najvyšší čas štandardizovať systémy Smart City.

Matteo Toscan (produktový manažér VO, Siteco Beleuchtungstechnik, Traunreut) vysvetlil názory praxe na Udržateľnosť verejného osvetlenia. Medzi činitele, ktoré vplývajú na udržateľnosť VO, patria modularita, cielená optika, stmievanie, technológia kompenzácie poklesu účinnosti diód LED, odolné materiály, zameniteľnosť a separovateľnosť komponentov, ochrana životného prostredia (CO2 – emisie), svetelné znečistenie, rozšíriteľnosť, koncepcia likvidácie odpadov a bezpečnosť. Udržateľnosť VO sa začína návrhom svietidla pre jednoduchú inštaláciu a údržbu, zameniteľnosť komponentov namiesto výmeny svietidla. Návrh musí pamätať na nákladovo úsporné aktualizácie, napr. LED modulov, jednoduchú inováciu prostredníctvom inteligentných rozhraní, ľahkú separovateľnosť a recyklovateľnosť. Inými slovami, nastúpil koniec prevádzky LED svietidiel na jedno použitie.

Anke Hankeová (HANKE + PARTNER, Weimar) zoznámila účastníkov konferencie s projektom Osvetlenia mosta Augusta v Drážďanoch, osobitne pripomenula LED modul v historickom svietidle, ktoré bolo upravené v súlade s požiadavkami osvetlenia pozemných komunikácií a dizajnu svietidla.

Bruno Wintersteller (VO, Cestná a mostná kancelária, Salzburg) sa vo svojom príspevku zamýšľal, či sa Oplatí vždy prechod na LED svietidlá. Sú skutočne LED svietidlá najekonomickejším riešením VO v každom prípade? Existujú aj iné alternatívy? Aké nové podnety ovplyvňujú rozhodnutia miest a obcí?

Holger Kilb (VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Offenbach am Main) v príspevku Požiadavky na používanie LED retrofitov a konverzných zdrojov v existujúcich svietidlách zhrnul pohľad znalca na základné úvahy o použití LED retrofitov a konverzných zdrojov v svietidlách, svetelnotechnické vlastnosti LED produktov a právne požiadavky (označenie CE).

Thomas Römhild (Fakulta dizajnu architektonického osvetlenia, Vysoká škola Wismar) venoval svoj príspevok Dynamickému VO, ceste k adaptačnému a proaktívnemu osvetleniu. Zameral sa na osvetlenie prispôsobené potrebám užívateľov pozemných komunikácií, optimalizované pre časové úseky a určité oblasti, technické aspekty spojené s obavami z urbanistického plánovania, nízku spotrebu elektrickej energie a obmedzené znečistenie svetlom.

David Högemann (projektový manažér osvetlenia, SPIE SAG, Essen) vysvetlil problémy a úskalia Riadiacich systémov VO, menovite súčasný stav a možnosti komunikačných štandardov, zmysluplnosť senzorov a požadované rozhrania.

Axel Stockmar (LCI Light Consult International, Hannover; Univerzita aplikovaných vied a umenia, Celle) predstavil Aktuálne normy a predpisy, medzi ktoré v roku 2018 patrili DIN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk, DIN EN 13032-5 Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 5: Prezentovanie údajov svietidiel pre vonkajšie osvetlenie a DIN 67524-1 Osvetlenie cestných tunelov a podjazdov. Časť 1.

Andreas Wiener (vedúci oddelenia napájania prúdom, Služby pre energetiku, vodu a dopravu pozemných komunikácií a vonkajších priestorov, Langen) vystúpil s príspevkom Firmy a obce, partneri pri osvetlení. Prízvukoval, že firmy a obce musia „si rozumieť“, hovoril o kladoch a záporoch funkčného a multifunkčného VO. Mottom jeho prednášky bolo heslo: „čo najviac?“ alebo „toľko, koľko je potrebné?.

Martin Brück von Oertzen (partner, advokát so špecializáciou na obchodné a korporátne právo, obchodný sprostredkovateľ, Wolter Hoppenberg Partnerstvo právnikov, Hamm) zakončil sériu prednášok témou Aktuálne právne otázky. Konštatoval, že momentálne sa vyskytujú hlavne právne problémy so zodpovednosťou.

Druhý deň zahájil Michael Hast (produktový manažér, OSRAM, Garching) s prednáškou o Nových normách pre sieťové svietidlá. Hovoril o aktualizácii dokumentov Zhaga a DALI štandardoch pre inteligentné svietidlá.

Matthias Weber (oddelenie rozvoja podnikania Smart Cities, Siteco Beleuchtungstechnik, Traunreut) vysvetlil prechod Od hardvéru k inteligentnému softvéru.


Obr. 2. Večerný pohľad na osvetlený luteránsky kostol Frauenkirche v Drážďanoch (foto: Michael R. Hennig)

Frank Wieland Rödel (manažment produktov pre osvetlenie športovísk a vonkajších priestorov, Siteco Beleuchtungstechnik, Traunreut) názorne predviedol Koľko modularity obsahujú trvalo udržateľné koncepcie vysokovýkonných svetlometov.

Heiko Haas (vedúci tímu pre VO, Prevádzka sietí, Stuttgart) popísal Správu dát pre svietidlá. Ide o databázové systémy, prehľad dátovej infraštruktúry obce a údržbu zásob.

Johannes Puschnig (Ústav teoretickej astrofyziky, Centrum pre astronómiu Univerzity Heidelberg) zakončil sériu prednášok prezentáciou témy Umelé osvetlenie nočnej oblohy. Tézy jeho prednášky možno zhrnúť do bodov:
– čo znamená svetelné znečistenie?
– prečo nám a okoliu škodí príliš veľa svetla v nesprávnom čase?
– ako môžeme merať a hodnotiť svetelné znečistenie?
– čo môžeme urobiť, aby sme dobre využili svetlo bez svetelného znečistenia oblohy?

Následne účastníci konferencie diskutovali o svojich problémoch na pôde týchto fór:

Fórum č. 1: Právne otázky, moderátor Martin Brück von Oertzen.

Fórum č. 2: Čo znamená „inteligentné osvetlenie“, moderátor Thomas Klimiont.

Fórum č. 3: Hodnotiaca matica pre objektívny výber svietidla podľa svetelnotechnických, energetických a kvalitatívnych aspektov, moderátor Pascal Van Dyck.

Fórum č. 4: Inovácie a nové oblasti podnikania. Spoločnosti sa predstavujú, moderátor Hartwig Roth, ktorý úspešne moderoval aj celú konferenciu.

Na záver treba povedať, že sedemnásty ročník konferencie Osvetlenie pozemných komunikácií a vonkajších priestorov sa uskutoční v dňoch 20. a 21. novembra 2019 v Hannoveri.


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2018 na straně 22.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.