Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 12. 2. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Osvětlení interiérů
Interiér roku 2020 – kanceláře v době home office
PROLICHT CZECH splnil představy architekta o osvětlení rezidence Obecní dvůr na Starém Městě pražském

Svítidla a světelné přístroje
Covid 19 – jsou vůbec v této době nějaké novinky u výrobců svítidel?
Osvětlovací systémy společnosti STEINEL 

Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX

6. 8. 2019 | Ing. Josef Kunc | KNX národní skupina ČR, z. s. | www.knxcz.cz

Je-li třeba vybudovat krásný dům, ve kterém se obyvatelům bude skutečně líbit a budou v něm rádi a spokojeně přebývat, je nutné vystavět jej v souladu s dobře zpracovaným projektem. A s tím souvisí i veškeré vybavení instalacemi, včetně instalace elektrické.

Ještě před zahájením projektových prací je proto důležité vyjasnit s budoucím uživatelem budovy nebo bytu jeho názory na očekávané způsoby využívání. Je třeba zjistit, jak si zákazník představuje svůj budoucí životní prostor, a to nejen kdo bude nemovitost obývat, ale především jakým způsobem budou využívány jednotlivé místnosti. Z takto dohodnutých požadavků vyplývá potřeba vybavit místnosti konkrétními technickými zařízeními. V tělocvičně bude důležitá klimatizace s kontrolou kvality vzduchu, v prádelně kontrola úniku vody, v zimní zahradě řízení stínění, ventilace a teploty apod. V obytných místnostech je důležité nastavit způsoby řízení osvětlení, vnitřního klimatu, stínění atd.

Vybavení každé místnosti (nebo typu místnosti) s detailním popisem všech činností a funkcí je důležité zaznamenat do přílohy technické zprávy např. formou dotazníku. V něm musí být uvedeno, jak je v místnostech řízeno osvětlení, teplota, kvalita vzduchu, stínění atd. Důležité je také zakomponování dalších funkčních oblastí, jakými jsou zabezpečení budovy, požární signalizace, bazén, fotovoltaický systém, tepelné čerpadlo, elektromobilita, zalévání zahrady, vyhřívání chodníků a okapových žlabů, hospodaření s dešťovou vodou, centrální vysavač, domácí kino atd. Rovněž je zapotřebí zmínit i centrální vizualizaci a vzdálené přístupy. Tento dotazník musí být součástí vzájemně odsouhlasených materiálů a oběma stranami musí být podepsán.


Obr. 1. Magnetické kontakty na oknech – kontaktní systém je na rámu okna, magnet na pohyblivé části

KNX je základ pro všechny aplikace v domácí automatizaci

Vytápění a klimatizace jsou typické oblasti pro individuální řízení podle potřeby uživatelů a podle způsobu využívání jednotlivých místností. Tepelná energie je využívána vždy jen v optimálním množství, systém zabrání zbytečné spotřebě. Jedním z opatření proti plýtvání teplem je blokování systémů dodávajících teplo či chlad při delším větrání otevřenými okny. Informace o stavu okenních kontaktů uvádí řízení spotřeby tepelné energie do běžného režimu při zavřených oknech a do režimu mrazové nebo tepelné ochrany při oknech otevřených. Na obr. 1 je pohled na namontované okenní kontakty.

Stínicí prostředky (žaluzie, markýzy, rolety apod.) jsou automaticky anebo podle časových či jinak koncipovaných programů nastavovány tak, aby pomáhaly zvyšovat energetickou efektivitu budovy a také aby bránily oslnění přítomných osob přímým slunečním světlem. V součinnosti s údaji o stavu povětrnosti systém KNX chrání tyto prostředky před možným poškozením silným větrem či namrzajícím deštěm. Reaguje také na změny vnějších světelných podmínek. Na obr. 2 jsou lamely venkovních žaluzií plně uzavřené, protože ve vnitřním prostoru nejsou přítomné žádné osoby a je třeba minimalizovat jeho ohřívání působením slunečního záření.


Obr. 2. Venkovní žaluzie brání nadměrnému ohřívání vnitřního prostoru přímým slunečním zářením

Pro ventilaci přirozeným prouděním vzduchu lze využívat motoricky ovládaná okna, opět ve spolupráci s povětrnostní stanicí. Informace o stavu povětrnosti lze využívat i k řízení mnoha různých dalších činností, jako je vyhřívání chodníků a okapových žlabů při namrzajících srážkách, zalévání zahrady apod.

Osvětlení v místnostech s občasným pohybem osob se nejčastěji spíná, popř. i stmívá při využití snímačů pohybu reagujících teprve při nedostatečném přirozeném osvětlení. Přitom ale za každých podmínek mohou tato zařízení spolupracovat se systémem elektronického zabezpečení – informaci o pohybu běžně odesílají k dalšímu zpracování. V kancelářských a podobných prostorách je užitečné využívat vazbu na přítomnost, avšak regulovat osvětlovací soustavu na stálou osvětlenost ve spolupráci s automatickým řízením natáčení lamel venkovních žaluzií. Často používaným způsobem ovládání osvětlení ve výstavních nebo přednáškových sálech, ale také v bytech je spouštění i celé řady světelných scén předem nastavených pro různé příležitosti.

Zabezpečení objektu před nežádoucími osobami bývá mnohdy zajišťováno zcela nezávislým systémem. Ovšem provázání tohoto systému a jeho spolupráce i s řadou funkcí KNX systémové instalace výrazně zvyšují účinnost zabezpečení. Lze sem zařadit i nepravidelnou činnost některých funkcí systémové instalace (osvětlení, žaluzie) při nepřítomnosti v objektu z důvodu dovolené. Pro vnějšího pozorovatele to znamená, že v budově je stále někdo přítomen, nepokusí se proto o vloupání.

Při dálkovém ovládání KNX instalace (z PC, tabletů nebo chytrých mobilů) je žádoucí zabránit nepovolaným přístupům využitím VPN (virtual private network – virtuální privátní síť) anebo kódované komunikace KNX Secure.

KNX instalace zajišťuje bezpečnost

KNX instalace je interní síť, v níž jednotlivé snímače nepřetržitě monitorují stav jimi sledovaných veličin. Při jakékoliv změně stavu mohou zajistit nápravná opatření, a především odeslat hlášení, popř. i vyvolat poplach. Je-li zjištěn únik vody pod pračkou nebo myčkou nádobí, lze uzavřít její přívod (obr. 3) za předpokladu, že již projekt počítal s takovouto možností. Rovněž únik plynu může být detekován a bez ohledu na přítomnost osob je okamžitě odesíláno hlášení a uskutečňována opatření k zabránění nenapravitelných škod (zajištění intenzivního větrání, uzavření přívodu). Další opatření lze zajistit po zjištění přítomnosti kouřových zplodin.

KNX instalace je neustále ve střehu a připravena zasáhnout podle předem nastavených logických vazeb pro jakoukoliv eventualitu.


Obr. 3. KNX hlídá úniky vody a plynu

KNX systémová instalace je velmi efektivní

Využívání energie jen podle skutečných potřeb činí domov úspornějším. Prostorové termostaty, topné ventily, žaluzie a rolerolety, okenní snímače i snímače osvětlení v síti KNX vzájemně komunikují. Proto tato inteligentní instalační síť zcela samočinně brání zbytečné spotřebě elektrické i tepelné energie, což výrazně zvyšuje efektivitu objektu (obr. 4).

KNX je technika pro celé generace. Systém pomáhá přizpůsobovat domácí automatizaci funkcí podle měnících se potřeb. Takto se dokonce zvyšuje hodnota nemovitosti, přičemž v dlouhodobém výhledu významně klesají provozní náklady.

KNX je modulární technický systém, v němž síť pro domácí automatizaci může být kdykoliv rozšířena nebo přestavěna s minimálními náklady. V malých nebo ve velkých projektech, v rekonstruovaných objektech či v novostavbách má KNX k dispozici vždy co nejlépe přizpůsobené produkty a nabízí to nejefektivnější řešení.


Obr. 4. Osvětlení na schodišti je v činnosti při nepostačujícím
přirozeném světle jen po nezbytnou dobu

KNX instalace nabízí nejvyšší úroveň komfortu

Systém je spolehlivým a diskrétním služebníkem. Tato inteligentní domácí automatizace se sama o všechno postará a uživatel od ní vždy obdrží příslušné informace o výsledcích činností. Ve večerních hodinách je nastaveno perfektní osvětlení v obývacím pokoji po stisku jediného tlačítka. Jsou-li na návštěvě hosté, může být nastaveno nejen osvětlení, ale i hudba a další funkce v závislosti na dané příležitosti.

Bydlení je příjemné také zásluhou řízení žaluzií v závislosti na intenzitě osvětlení, na čase, na okamžité potřebě. Veškeré osvětlení v domě nebo v jeho částech lze snadno ovládat centrálním spínáním. Na první pohled je na vizualizačním panelu zřejmý stav všech funkcí.

KNX je investice do budoucnosti

Je to jediný nejen celoevropsky (ČSN EN 50090), ale i celosvětově (ČSN ISO/IEC 14543) normalizovaný systém pro domovní automatizaci v budovách pro bydlení i ve velkých objektech kancelářských, školských, zdravotnických a dalších.

KNX je otevřený systém s možnostmi libovolného rozšiřování, což z něj činí systém uživatelsky velmi přívětivý. Je připraven i pro použití příštích generací produktů. Více než 400 výrobců z celého světa nabízí širokou škálu certifikovaných a vzájemně kompatibilních KNX výrobků, dodávaných vždy v souladu s nejnovějšími technickými normami. To poskytuje úplnou svobodu volby přístrojů, protože v jedné instalaci mohou bezproblémově spolupracovat produkty různých výrobců. A to bez ohledu na datum jejich výroby – KNX přístroje zhotovené v roce 1993 budou spolehlivě spolupracovat s přístroji, které opustí závod třeba v roce 2030.

To umožňuje do již existující instalace jednoduše přidávat nové funkce. KNX tak může splnit téměř jakékoliv přání uživatele systémové instalace.

 


Vyšlo v časopise Světlo č. 4/2019 na straně 14.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.