Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Aj strojárenskej výrobe môže osvetlenie vdýchnuť svieži vzhľad

23. 9. 2012 | |

-- Ing. Monika Míchalová, Ing. Juraj Zaťko, Philips Slovakia s. r. o. – PLS --

Nová LED technika umožňuje nové prístupy k osvetľovaniu, zabezpečuje energeticky účinnú prevádzku a znižuje náklady na údržbu – to všetko bez kompromisov voči kvalite svetla. Spoločnosť Philips Slovakia v spolupráci so svojim obchodným partnerom Hagard Hal pristúpila k systémovému riešeniu osvetlenia pracovných priestorov zadávateľa PPS Detva. História tohto podniku sa začala v roku 1950, kedy bol položený základný kameň spoločnosti, ktorá bola súčasťou národného podniku Tatra Kopřivnice. Výrobný program tvorili stavebné stroje a výrobky špeciálnej techniky. Za oficiálny dátum samostatného pôsobenia podniku je považovaný 1. január 1955, kedy rozhodnutím ministra strojárstva ČSR začal podnik pôsobiť pod názvom Podpolianske strojárne (PPS), sídliace v Detve. Spoločnosť PPS Group a. s. má svoje tradičné miesto v strojárenskej výrobe a v súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych zákazníkov. Je si vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie. Okrem plnenia legislatívnych požiadaviek sa snaží aj o aktívny prístup, predchádzanie environmentálnym problémom a znižovanie dopadu strojárenskej
výroby na životné prostredie, a to využitím vlastných zdrojov, ale aj výberom najlepších dostupných technológií.

Uvedené sa stalo základnou požiadavkou pre spracovanie projektu revitalizácie osvetlenia výrobných priestorov. Vo svetelnej technike sa správne používané LED svetelné zdroje a svietidlá stávajú tzv. BAT (best available technology) – najlepšou dostupnou technikou. V tomto prenesenom význame však ide o citlivo spracovaný návrh osvetľovacej sústavy, ktorá berie do úvahy prevádzkové požiadavky a zrakovú úlohu tak, aby bolo celkovo skvalitnené prostredie pre zamestnancov, ich bezpečnosť a pritom boli využité všetky výhody, ktoré sľubuje LED technika. Ide predovšetkým o zníženie prevádzkových nákladov vďaka nižšej spotrebe elektrickej energie, minimálne náklady na údržbu vďaka dlhšej životnosti apod.

Podpolianske strojárne Detva sa v zmysle svojej vízie rozhodli investovať do novej LED techniky, ktorá je priateľská k ži votnému prostrediu a splní normatívne požiadavky pre osvetlenie vnútorných pracovných priestorov.

Nová osvetľovacia sústava

Nová osvetľovacia sústava bola uvedená do prevádzky 1. augusta 2012. Pozostáva zo svietidiel typu GentleSpace,
ktoré sú LED verziou tzv. high-bay (hlbokožiaričov), teda svietidiel pre priestory s vysokými stropmi. Svietidlá sú osadené vymeniteľnými LED modulmi typu LEDgine, čo umožňuje ich budúce vylepšenie. GentleSpace je teda servisovateľné svietidlo v krytí IP65. Pokles svetelného toku o 30 % nastáva až po 75 tisícoch hodinách prevádzky. Svietidlá radu GentleSpace spĺňajú všetky požiadavky prevádzky v PPS Detva, keďže umožňujú dosiahnuť vyššiu intenzitu osvetlenia s menším počtom svietidiel, čo rovnako vedie k zníženiu nákladov na energie, prevádzku a údržbu.

GentleSpace je prvé LED svietidlo priamo nahrádzajúce svojho predchodcu vo výbojkovom (HPI) prevedení do príkonu
400 W. Osvetľovaný priestor strojárni Detva pozostáva z haly šírky 18 m s dvomi loďami dĺžky 84 m (loď 11) a 92 m (loď 10) a s výškou 14 m. Rozstup svietidiel je 7,2 m po dĺžke a 6 m po šírke, svietidlá sú inštalované vo výške 12 m. Podarilo sa zrekonštruovať osvetlenie a vytvoriť sústavu, ktorá šetrí nielen takmer 45 % elektrickej energie, ale aj zrak zamestnancov,
zvyšuje produktivitu práce a mení šedivé výrobné haly strojárenskej výroby na lepšie miesto pre pracovný život. Pôvodná sústava obsahovala 87 rotačne symetrických svietidiel s 400W výbojkou, čo znamenalo príkon 39,15 kW
pri intenzite osvetlenia približne 100 až 200 lx. V novej sústave s LED svietidlami typu GentleSpace je ich menej – 75,
s príkonom 292 W, čo znamená celkový príkon 21,9 kW pri intenzite osvetlenia takmer 500 lx. Popísanou zmenou sústavy bola dosiahnutá úspora elektrickej energie približne 45 % a súčasne zvýšená hladina osvetlenia z pôvodných 100 až 200 lx na takmer 500 lx. Pri projektovaní bola braná do úvahy vysoká možná miera znečistenia svietidiel a priestoru, takže držiavaná
osvetlenosť vo výrobných halách by nemala ani na konci životnosti klesnúť pod 300 lx.

Svietidlo GentleSpace

GentleSpace je svietidlo novej generácie, ktoré je ponúkané v dvoch rozmerových variantách so špeciálnou, vysokokvalitnou optikou vyžarujúcou príjemné svetlo, nahrádzajúce 250W alebo 400W výbojkové svietidlá. Obe verzie sú dodávané so závesom pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu. GentleSpace je pre úsporu miesta v stropnej časti tvarovo úzke, čo je výhodné napr. pre
rozmiestnenie rozprašovačov požiarnej techniky. Všetky vlastnosti svietidla prispievajú k perfektnému riešeniu všeobecného
osvetlenia v priemyselných halách, osvetlenia regálov v skladoch a logistických priestoroch či hobby predajniach.
Philips a PPS Detva predstavili nový trend pokročilej LED techniky použitej v priemyselnej hale pre maximum svetelného
výkonu a komfort pri vysokej efektivite prevádzky a minimalizácii potreby údržby. Uvedená referencia je príkladom udržateľnosti a ekologickosti pri použití v priemysle. Veríme, že k prvej národnej aplikácii s GentleSpace svietidlami sa čoskoro pripoja aj ďalšie.

Zdroj:
Philips produktový katalóg:
www.ecat.lighting.philips.sk
PPSGroup – firemná webová prezentácia:
www.ppsgroup.sk/sk

Philips Slovakia s. r. o., Lighting
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 20 666 153
fax: +421 2 20 666 159
e-mail: juraj.zatko@philips.com 
http://www.philips.sk/lighting

Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
fax: +420 233 099 326
e-mail: jakub.wittlich@philips.com
http://www.philips.cz