Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

XXVII. Mezinárodní konference o měření v Brně

Termín konání: 20.05.2019 - 20.05.2019 Pořadatel: MSE CZ s.r.o. Místo konání: Brno

Uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky.


Moravský svaz elektrotechniků ve spolupráci s firmami Elektrotechnika Brno
a mediálním partnerem časopisem ELEKTRO Vás zve na 
XXVII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O MĚŘENÍ.

20. května 2019

Kongresové centrum (II. patro), sál B+C, areál BVV, Výstaviště 1,
603 00 Brno

Sekretariát akce: Tel.: +420 548 533 850, Mob: +420602 520 975
sekretariat@msebrno.czwww.msebrno.cz

Cílem mezinárodní konference je seznámit elektrotechniky, projektanty, revizní techniky, pracovníky údržeb a ostatní s uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem seznámit účastníky s nejčastěji se vyskytujícími problémy při uplatňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.

V  doprovodném programu mezinárodní konference budou předvedeny měřicí přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní, montážní a opravárenskou činností na elektrických zařízeních.

Doprovodný program
- výstavka měřicích přístrojů, nových materiálů a technologií firem: GMC-I Messtechnik GmbH, ILLKO, s. r. o., Megger CZ s.r.o., IRIS ELEKTRO, s. r. o., METRA BLANSKO a.s., EN-CENTRUM, s.r.o., LTC elektro, s. r. o., GMC–měřicí technika, s. r. o., MSE CZ s. r. o., Brněnská Drutěva, v. d. , distribuce časopisu ELEKTRO, APOS Blansko – měřicí přístroje (zastoupení firem LUMEL & SONEL).

Prodej
- technických norem (řady 33 2000 včetně změn, nových norem a dalších)
- příruček pro školení vyhl. č. 50/1978 Sb.
- příruček pro školení revizních techniků
- knižnice IN-EL, spol. s r. o.
- knižnice IRIS
- měřicích přístrojů domácích i zahraničních výrobců

Součástí programu je poradenská činnost odborníků vystavujících firem.

Na závěr aktivů slosování cen (měřicích přístrojů a dalších pomůcek el. technika). Měřicí přístroj věnuje firma GMC-I MESSTECHNIK GMBH (SRN)

Program
8.00 – 8.50 prezence
8.50 – 9.00 zahájení
9.00 – 11.30 I. blok přednášek
11.30 – 12.00 polední přestávka
12.00 – 14.45 II. blok přednášek
14.45 – 15.00 závěr

Odborný garant: Ing. Jiří Sajner
Organizační garant: František Štourač

Vstupní účastnický poplatek činí 900,- Kč/osobu, včetně 21% DPH
(Poplatek zahrnuje studijní materiál).

Členové MSE mohou uplatnit slevu 100,- Kč.
(Účastnický poplatek pro členy MSE činí 800,- Kč/osobu.)

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17. května 2019
na adresu : Moravský svaz elektrotechniků, Geislerova 3, 615 00 Brno.

Způsob platby
a) převodním příkazem na účet 109241641/0100, variabilní symbol 190520
b) v hotovosti při prezenci                         

Daňový doklad obdrží každý účastník u prezence.

(přihlášku nutno zaslat poštou nebo e-mailem s ohledem na počet účastníků)

 

Přednášky

Nové technické normy vydané v období prosinec 2018 až květen 2019
František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků, 
Ing. Michal Kříž, IN –EL spol. s r.o.

Václav Prokop Diviš
Ing. Miloslav Janíček, předseda Brněnské Drutěvy, výrobního družstva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy
Ing. Michal Kříž, IN –EL spol. s r.o.

Nedostatky při výrobě rozváděčů v současnosti z pohledu soudního znalce
Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce, LIGHTNING-služby elektro Trenčín

Normy pro měření a sledování stavu v elektrických instalacích
Ing. Michal Kříž, IN –EL spol. s r.o.

Údržba elektrických zařízení (klasická, preventivní, prediktivní)
Břetislav Macek, člen prezidiální rady Moravského svazu elektrotechniků

Prozatímní elektrická zařízení na staveništích a demolicích v rozsahu platnosti ČSN 33 2000-7-704 ed. 2
Ing. Emil Doležel, člen Moravského svazu elektrotechniků

Jak jsou plněna očekávání uživatele KNX systémové instalace
Ing. Josef Kunc, specialista na systémové elektroinstalace

Jak vykonávat kontrolu a měření přepěťových ochran (SPD), jakým způsobem provádět výchozí či pravidelnou revizi VETZ opatřených SPD?
Radoslav Rieger, revizní technik EZ-E2A

Zpracování revizní zprávy v souladu s vyhláškou č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení a normami ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nn - Část 6: Revize
František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

Řízená diskuze – Zkušenosti s přístroji pro revize el. spotřebičů a s uplatňováním norem v praxi