Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

XXVII. Mezinárodní konference o měření v Brně

Termín konání: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2019 Pořadatel: MSE CZ s.r.o. Místo konání: Brno

Uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky.


Moravský svaz elektrotechniků ve spolupráci s firmami Elektrotechnika Brno
a mediálním partnerem časopisem ELEKTRO Vás zve na 
XXVII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O MĚŘENÍ.

20. května 2019

Kongresové centrum (II. patro), sál B+C, areál BVV, Výstaviště 1,
603 00 Brno

Sekretariát akce: Tel.: +420 548 533 850, Mob: +420602 520 975
sekretariat@msebrno.czwww.msebrno.cz

Cílem mezinárodní konference je seznámit elektrotechniky, projektanty, revizní techniky, pracovníky údržeb a ostatní s uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem seznámit účastníky s nejčastěji se vyskytujícími problémy při uplatňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.

V  doprovodném programu mezinárodní konference budou předvedeny měřicí přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní, montážní a opravárenskou činností na elektrických zařízeních.

Doprovodný program
- výstavka měřicích přístrojů, nových materiálů a technologií firem: GMC-I Messtechnik GmbH, ILLKO, s. r. o., Megger CZ s.r.o., IRIS ELEKTRO, s. r. o., METRA BLANSKO a.s., EN-CENTRUM, s.r.o., LTC elektro, s. r. o., GMC–měřicí technika, s. r. o., MSE CZ s. r. o., Brněnská Drutěva, v. d. , distribuce časopisu ELEKTRO, APOS Blansko – měřicí přístroje (zastoupení firem LUMEL & SONEL).

Prodej
- technických norem (řady 33 2000 včetně změn, nových norem a dalších)
- příruček pro školení vyhl. č. 50/1978 Sb.
- příruček pro školení revizních techniků
- knižnice IN-EL, spol. s r. o.
- knižnice IRIS
- měřicích přístrojů domácích i zahraničních výrobců

Součástí programu je poradenská činnost odborníků vystavujících firem.

Na závěr aktivů slosování cen (měřicích přístrojů a dalších pomůcek el. technika). Měřicí přístroj věnuje firma GMC-I MESSTECHNIK GMBH (SRN)

Program
8.00 – 8.50 prezence
8.50 – 9.00 zahájení
9.00 – 11.30 I. blok přednášek
11.30 – 12.00 polední přestávka
12.00 – 14.45 II. blok přednášek
14.45 – 15.00 závěr

Odborný garant: Ing. Jiří Sajner
Organizační garant: František Štourač

Vstupní účastnický poplatek činí 900,- Kč/osobu, včetně 21% DPH
(Poplatek zahrnuje studijní materiál).

Členové MSE mohou uplatnit slevu 100,- Kč.
(Účastnický poplatek pro členy MSE činí 800,- Kč/osobu.)

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17. května 2019
na adresu : Moravský svaz elektrotechniků, Geislerova 3, 615 00 Brno.

Způsob platby
a) převodním příkazem na účet 109241641/0100, variabilní symbol 190520
b) v hotovosti při prezenci                         

Daňový doklad obdrží každý účastník u prezence.

(přihlášku nutno zaslat poštou nebo e-mailem s ohledem na počet účastníků)

 

Přednášky

Nové technické normy vydané v období prosinec 2018 až květen 2019
František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků, 
Ing. Michal Kříž, IN –EL spol. s r.o.

Václav Prokop Diviš
Ing. Miloslav Janíček, předseda Brněnské Drutěvy, výrobního družstva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy
Ing. Michal Kříž, IN –EL spol. s r.o.

Nedostatky při výrobě rozváděčů v současnosti z pohledu soudního znalce
Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce, LIGHTNING-služby elektro Trenčín

Normy pro měření a sledování stavu v elektrických instalacích
Ing. Michal Kříž, IN –EL spol. s r.o.

Údržba elektrických zařízení (klasická, preventivní, prediktivní)
Břetislav Macek, člen prezidiální rady Moravského svazu elektrotechniků

Prozatímní elektrická zařízení na staveništích a demolicích v rozsahu platnosti ČSN 33 2000-7-704 ed. 2
Ing. Emil Doležel, člen Moravského svazu elektrotechniků

Jak jsou plněna očekávání uživatele KNX systémové instalace
Ing. Josef Kunc, specialista na systémové elektroinstalace

Jak vykonávat kontrolu a měření přepěťových ochran (SPD), jakým způsobem provádět výchozí či pravidelnou revizi VETZ opatřených SPD?
Radoslav Rieger, revizní technik EZ-E2A

Zpracování revizní zprávy v souladu s vyhláškou č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení a normami ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nn - Část 6: Revize
František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

Řízená diskuze – Zkušenosti s přístroji pro revize el. spotřebičů a s uplatňováním norem v praxi