Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Panelová diskusia - ELO SYS 2019

Termín konání: 22. 5. 2019 - 22. 5. 2019 Pořadatel: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Místo konání: Nitra, Slovensko

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES), jeden zodborných garantov 25. ročníka Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019, a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) Vás pozývajú na panelovú diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 22. 5. 2019 od 10:00 h do 13:00 h v budove Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, kongresová sála na 1. poschodí (oproti pavilónu A výstaviska AGROKOMPLEX).

Na panelovej diskusii, kde je možné položiť otázky popredným odborníkom z oblasti elektrotechniky, sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2019.

Odborný garant panelovej diskusie:

I
ng. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES, člen predstavenstva SKSI, predseda Krajskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadeni a stavieb SKSI.

Okruhy odborných tém:

Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie  alegislatívy v elektrotechnike

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Predstavenie ÚNMS SR, nová Vyhláška ÚNMS SR č.76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Ing. Michal MACKO, ÚNMS SR Bratislava

STN332000-6: 2018-06 "Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia“

Ing. Michal SAHUĽ, ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica, členprezídia SEZ-KES

Tibor HANKO, HARP s.r.o. Uhrovec, členprezídia SEZ-KES

Ozky a odpovede mimo hore uvedených tém

Snahou SEZ–KES je čo najviac prispieť k informovanosti širokej odbornej verejnosti o aktuálnych otázkach v elektrotechnike, preto Vás radi privítame v čo najväčšom počte na tejto odbornej diskusii.

SEZ-KES Vás zároveň pozýva na ELO SYS do svojho stánku č.10 vhale A, kde sa budete môcť obrátiť s otázkami na členov prezídia SEZ-KES. Tu si tiež môžete zakúpiť odborné publikácie, ktoré pre elektrotechnikov vydal SEZ-KES.

https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti/panelova-diskusia-elo-sys-2019