Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Číslo 5/2019 vyšlo tiskem 16. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned.

Činnost odborných organizací
Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení
Zúčastnili sme sa kongresu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 2019 vo Washingtone
Odborný seminár SLOVALUX 2019

Veletrhy a výstavy
Inspirujte se boho stylem i designem Dálného východu na podzimním veletrhu FOR INTERIOR

Aktuality

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Panelová diskusia - ELO SYS 2019

Termín konání: 22.05.2019 - 22.05.2019 Pořadatel: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Místo konání: Nitra, Slovensko

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES), jeden zodborných garantov 25. ročníka Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019, a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) Vás pozývajú na panelovú diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 22. 5. 2019 od 10:00 h do 13:00 h v budove Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, kongresová sála na 1. poschodí (oproti pavilónu A výstaviska AGROKOMPLEX).

Na panelovej diskusii, kde je možné položiť otázky popredným odborníkom z oblasti elektrotechniky, sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2019.

Odborný garant panelovej diskusie:

I
ng. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES, člen predstavenstva SKSI, predseda Krajskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadeni a stavieb SKSI.

Okruhy odborných tém:

Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie  alegislatívy v elektrotechnike

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Predstavenie ÚNMS SR, nová Vyhláška ÚNMS SR č.76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Ing. Michal MACKO, ÚNMS SR Bratislava

STN332000-6: 2018-06 "Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia“

Ing. Michal SAHUĽ, ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica, členprezídia SEZ-KES

Tibor HANKO, HARP s.r.o. Uhrovec, členprezídia SEZ-KES

Ozky a odpovede mimo hore uvedených tém

Snahou SEZ–KES je čo najviac prispieť k informovanosti širokej odbornej verejnosti o aktuálnych otázkach v elektrotechnike, preto Vás radi privítame v čo najväčšom počte na tejto odbornej diskusii.

SEZ-KES Vás zároveň pozýva na ELO SYS do svojho stánku č.10 vhale A, kde sa budete môcť obrátiť s otázkami na členov prezídia SEZ-KES. Tu si tiež môžete zakúpiť odborné publikácie, ktoré pre elektrotechnikov vydal SEZ-KES.

https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti/panelova-diskusia-elo-sys-2019