Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

KART 2019 Brno

Termín konání: 12. 11. 2019 - 12. 11. 2019 Pořadatel: Moravský svaz elektrotechniků Místo konání: Brno

Aktiv s prodejní výstavou a poradenstvím pro revizní techniky, podnikatele v elektrotechnice, el. projektanty, pracovníky údržeb...

46. KART BRNO
dne 12. listopadu 2019

Kongresové centrum (II. patro), sál B+C
areál BVV, Výstaviště 1, 603 00 Brno


Sekretariát akce: Tel.: +420 548 533 850
Mob: +420 602 520 975
e-mail: sekretariat@msebrno.czhttp://www.msebrno.cz


Cílem aktivu je seznámit revizní techniky podnikatele v elektrotechnice, el. projektanty, pracovníky údržeb a ostatní s uplatňováním nových metod měření, norem a předpisů v oblasti elektrotechniky. Současně je záměrem seznámit účastníky s nejčastěji se vyskytujícími problémy při uplatňování norem a předpisů v projektech a při realizaci.

V doprovodném programu aktivu budou předvedeny měřicí přístroje pro diagnostiku a technologie ve spojení s projekční, revizní, montážní a opravárenskou činností na elektrických zařízeních.

Program:

8.00 – 8.50 prezence
8.50 – 9.00 zahájení
9.00 – 11.30 I. blok přednášek
11.30 – 12.00 polední přestávka
12.00 – 14.45 II. blok přednášek
14.45 – 15.00 závěr

Odbrorný garant: Ing. Jiří Sajner

Organizační garant: František Štourač

Vstupní účastnický poplatek činí 900,- Kč/osobu, včetně 21% DPH
(Poplatek zahrnuje studijní materiál).
Členové MSE mohou uplatnit slevu 100,- Kč.
(Účastnický poplatek pro členy MSE činí 800,- Kč/osobu.)

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 8. 11. 2019
na adresu :  Moravský svaz elektrotechniků,  Geislerova 3, 615 00 Brno.
sekretariat@msebrno.cz

Přednášky:

Nové technické normy vydané v období červen až listopad 2019
Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

Erich Roučka
Ing. Miloslav Janíček, předseda Brněnské Drutěvy, výrobního družstva

Úspory elektrické energie – trochu jinak. Úvaha
František Štourač – prezident Moravského svazu elektrotechniků

Působení vnějších vlivů – zejména z hlediska zvýšených teplot
Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

Vnější a vnitřní ochrana před přepětím
Ing. Eva Černochová Štihelová, Technická a projekční podpora DEHN+SÖHNE GmbH+Co.KG. org. složka Praha

Ze zápisníku soudního znalce – Smrtelné případy při úrazu elektřinou
Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce, LIGHTNING-služby elektro Trenčín

Elektrické spotřebiče – ochrana před nebezpečím požáru
Ing. Michal Kříž,  IN –EL spol. s r.o.

Kvalitní a úsporná instalace = KNX
Ing. Josef Kunc, specialista na systémové elektroinstalace

Časté chyby elektrikářů z pohledu soudního znalce
Ing. Ján Meravý, znalec z oboru elektrotechnika a bezpečnost práce, LIGHTNING-služby elektro Trenčín

Kompletní seznam platných norem, nejen elektro, ke 12. 11. 2019
František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

Příkaz „B“
František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků

Řízená diskuze – Zkušenosti s přístroji pro revize el. spotřebičů a s uplatňováním  norem v praxi

 

Doprovodný program
- výstavka měřicích přístrojů,  nových materiálů a technologií firem: GMC-I Messtechnik GmbH,  ILLKO, s. r. o., EN-CENTRUM, s.r.o.,  IRIS  ELEKTRO, s. r. o.,  METRA BLANSKO a.s., LTC elektro, s. r. o., GMC–měřicí technika,  s. r. o., MSE CZ s. r. o., Brněnská Drutěva, v. d. , distribuce časopisu ELEKTRO,  APOS Blansko – měřicí přístroje (zastoupení firem  LUMEL & SONEL).


Prodej
-  technických norem (řady 33 2000  včetně změn, nových norem a dalších)
-  příruček pro školení vyhl. č. 50/1978 Sb.
-  příruček pro školení revizních techniků
-  knižnice IN-EL, spol. s r. o.
-  měřicích přístrojů domácích  i  zahraničních výrobců

Součástí programu je poradenská činnost odborníků vystavujících firem.

Na závěr aktivu slosování cen  (měřicích přístrojů a dalších pomůcek el. technika).

Měřicí přístroj  věnuje Firma GMC-I Messtechnik GmbH (SRN)

 

KART 2019 pořáda Moravský svaz elektrotechniků ve spolupráci s firmami BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, Elektrotechnika Brno a mediálním partnerem časopisem ELEKTRO.

http://www.msebrno.cz/