Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

ELEKTROKONTAKT

Termín konání: 9. 4. 2019 - 9. 4. 2019 Pořadatel: Elektro Management, s.r.o. Místo konání: Žilina

Regionálne stretnutie elektrotechnikov stredoslovenského regiónu v Źiline.


 

ELEKTROKONTAKT je regionálne stretnutie elektrotechnikov stredoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2008 organizuje ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.  v rôznych mestách stredoslovenského regiónu. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

Tohtoročné stretnutie sa koná v Žiline 9. apríla 2019.

Možnosti prihlásenia a organizačné pokyny:
https://www.elektromanagement.sk/event/xii-rocnik-konferencie-elektrokontakt-za/

Z programu:

JUDr. Zbyněk Urban
Nová norma na ochranu pred úrazom z roku 2018 vo väzbe na normy na inštalácie nízkeho napätia

Ing. Ján Meravý
Rozvádzače - postrehy z ich výroby a ich umiestňovania

Matúš Babinec
Engineering Base a možnosti generovania dokumentácie

Radoslav Rieger
Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu cez montáž a následných kontrol a meranie SPD až po odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD) v súlade s platnými normami (STN) a dokumentáciou výrobcov zariadení

Miroslav Hutyra
Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrických zariadení podľa STN 33 2000-6:2018

Ing. Edmund Pantůček
Bezpečnostné požiadavky na elektrickú inštaláciu v domoch pre komerciu a bývanie