Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

CYKLUS E 2020 - odborné semináře

Termín konání: 26. 2. 2020 - 26. 2. 2020 Pořadatel: EGÚ Praha Engineering, a.s. Místo konání: Praha

Spolehlivost a bezpečnost provozu elektro-soustav.

 

CYKLUSE2020
21. ročník

 

PROGRAM

Seminář číslo:2

Hlavní téma:

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST PROVOZU ELEKTRO-SOUSTAV. Decentralizace, adekvátnost, flexibilita.  Kritická infrastruktura.
E-mobilita. Kybernetická bezpečnost
 

 Termín konání:

26. 2. 2020

Místo konání:

Zasedací místnost v objektu společnosti EGÚ Praha Engineering a. s.
190 11 Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 539                  

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:05

Zahájení/Organizační Info

 

POHLED AKADEMICKÉ SFÉRY A VYSTOUPENÍ VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ FIRMY:

9:05 - 9:35

Černá, zelená a modrá energetika

 

Autor:Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT FS, Ústav energetiky

9:35 - 10:05

 

VYUŽITÍ ALGORITMŮ UMĚLÉ INTELIGENCE V PRŮMYSLOVÉ ENERGETICE

 

Autor: Ing. Jiří Holoubek; Elektrotechnická asociace ČR

10:05 - 10:20

 Diskuse:

 

Přednáška 1:

10:20 – 11:10

KONCEPCE ŘÍZENÍ NAPĚTÍ A JALOVÝCH VÝKONŮ
V SÍTI ČEZ DISTRIBUCE

 

Autor:Ing. Jan Švec, Ph.D., ČEZ Distribuce a.s. 

11:10 – 11:40

P ř e s t á v k a 

 

11:40 – 12:20

Přednáška 2:                                

MALÉ DECENTRÁLNÍ ZDROJE V ES A NAŘÍZENÍ KOMISE
EU 2016/631

Jak DECE mohou ohrozit stabilitu soustavy. Požadavky na provoz decentrálních zdrojů v ES před RFG. Požadavky RFG na zdroje kategorie A. Stručné požadavky RFG na zdroje kategorie B, C a D

 

Autor:Ing. František Žák, ERU ČR

 

Přednáška 4:

12:20 - 13:00

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI ES METODOU MONTE CARLO

 

Autor:Mgr. Lukáš Mařica, EGÚ Brno a. s.

 

 Přednáška 5:

13:00 - 13:40

KRITICKÁ INFRASTRUKTURA VS. AKTUÁLNÍ A PERSPEKTIVNÍ
HROZBY VŮČI ENERGETICKÝM  SOUSTAVÁM

 

Autor:Ing. Helena Hanzlíková, Ph.D. 

13:40 – 14:20

PANELOVÁ DISKUSE - AKTUÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH

14:30

Závěr


Více informací infromací a přihlášku nelazenete zde.