Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

CYKLUS E 2019 - odborné semináře

Termín konání: 11. 12. 2019 - 11. 12. 2019 Pořadatel: EGÚ Praha Engineering, a.s. Místo konání: Praha

Energetická náročnost a efektivnost - trvale sledované ukazatele. Realizační reflexe.

 

Místo konání:

Zasedací místnost v objektu společnosti  
EGÚ Praha Engineering  a. s.
190 11 Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 539                   

 8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:05

Zahájení/Organizační Info

 

 Přednáška 1:

9:05 - 9:50

SOUČASNÝ STAV V OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Z POHLEDU MPO 

- Plnění cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti za ČR pro období do konce roku 2020 a zejména pro období 2021-2030

- Možnosti a nástroje na podporu přípravy a realizace energeticky úsporných projektů a návrhy na změny
pro období po roce 2020

- Podpůrné aktivity MPO a dotace z programu EFEKT pro přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů

 

Autor: Ing. Vladimír Sochor, MPO - Odbor energetické účinnosti a úspor  

 

 Přednáška 2:

9:50 - 10:30 

KONTROLNÍ ČINNOST SEI PODLE ZÁKONA Č. 406/2000 SB.

 

Autor: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., vedoucí oddělení kontroly úspor energie,  EI - Ústřední inspektorát 

 

Přednáška 3:

10:30 - 11:10

NOVÁ KONCEPCE PAROGENERÁTORU PRO ZEVO S VYLOUČENÍM CHLORIDOVÉ KOROZE PŘEHŘÍVÁKU PÁRY

 

Autor:  Doc. Ing. Ladislav Vilímec, Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D., VŠB TU Ostrava, FS, Katedra energetiky

 

 Přednáška 4:

11:10 - 11:50

TEPELNÁ ČERPADLA JAKO SOUČÁST TEPLÁRENSTVÍ
A ELEKTROENERGETIKY

 „Vysokoteplotní TČ“ pro aplikace v soustavách centrálního zásobování teplem SCZT a na velkých energetických zdrojích, tedy na konvenčních (fosilních, uhelných) teplárnách a rovněž - pro někoho překvapivě - na jaderných elektrárnách.

 

Autor: Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG

11:50 – 12:20

 P ř e s t á v k a 

 

Přednáška 5:

12:20 - 13:00

TURBÍNY  VÝROBEN EE RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRINCIPŮ A JEJICH EFEKTIVNOST

 

Autor:  Jiří Fiala, Head of Turbine Development, Doosan Škoda Power, Plzeň 

13:40 – 14:20

PANELOVÁ DISKUSE  - AKTUÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH

14:30

Závěr

 

Více informací infromací a přihlášku nelazenete zde