Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2019 vyšlo tiskem 4. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2020. 

Téma: Měřicí přístroje, metody měření a dálkové měření

Hlavní článek
Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Více aktualit

CYKLUS E 2019 - odborné semináře

Termín konání: 23.10.2019 - 23.10.2019 Pořadatel: EGÚ Praha Engineering, a.s. Místo konání: Praha

Koncept SMART GRIDS & METERING, SMART CITY, NAPSG ČR - Realizační proces a perspektivy

 

 Termín konání:

23. 10. 2019

 Místo konání:

Zasedací místnost v objektu společnosti  EGÚ Praha Engineering  a. s.
190 11 Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 539                   

 8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:05

Zahájení/Organizační Info

 Přednáška 1:

9:05 - 9:50

VÝSTUPY Z NAP SG A JEHO AKTUALIZACE
NA OBDOBÍ 2019 – 2030

 

Autor: Ing. Zdeněk Danielovský, MPO

 Přednáška 2:

9:50 - 10:30

 

AKTUALIZACE KONCEPCE ROZVOJE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V PRAZE

 

Autor: Ing. Radek Hanuš Ph.D., Ing. Zbyněk Brettschneider, Ph.D., PRE Distribuce a.s. 

Přednáška 3:

10:30 - 11:10

VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PRO ELEKTROMOBILITU

 

Autor:  Assoc. Prof. Michal Jakob, Artificial Intelligence Center | FEE Czech Technical University in Prague

 Přednáška 4:

11:10 - 11:50

ZOBECNĚNÝ MODEL VÝKONOVÉ FLEXIBILITY

Energetický sektor prochází strukturálními změnami, které vyžadují nová řešení pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Využití výkonové flexibility na straně spotřebitelů prostřednictvím úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu může v budoucnu být jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro efektivní  a bezpečné využití výkonové flexibility se zvyšuje potřeba koordinace jednotlivých zainteresovaných stran v celém hodnotovém řetězci využití flexibility. V příspěvku bude představen přístup vycházející z řešení navržených projektem SecureFlex, který pro snížení komplexnosti řešení nejprve dekomponuje hodnotový řetězec na logické celky (zainteresované strany), kterým jsou jednoznačně přiřazeny působnosti a odpovědnosti a následně definovány funkční požadavky na dané entity. Dekompozice sice na jednu stranu zvyšuje autonomnost dílčích entit, koordinace zvyšuje potřebu datových výměn či sdílení funkcionalit na straně druhé. Součástí řešení SecureFlex je i zobecněný informační model výkonové flexibility, který přispěje ke zvýšení interoperbility. Pro hlubší pochopení funkcionalit jednotlivých entit a využití výkonové flexibility napříč celým hodnotovým řetězcem bude představena případová studie využitelnosti výkonové flexibility na zvoleném typu zařízení.

 

Autor: Ing. Martin Střelec, Ph.D., University of West Bohemia Pilsen, Czech Republic

11:50 – 12:20

 P ř e s t á v k a 

Přednáška 5:

12:20 - 13:00

AGREGÁTOR FLEXIBILITY

Praktický pohled na agregátora flexibility v ČR a zahraničí. Tržní uplatnění flexibility na trzích s elektřinou. Perspektiva uplatňování flexibility na podpůrné služby v ČR

 

Autor:  Ing. Tomáš Mužík, Digital Energy Services s. r. o., člen skupiny Nano Energies

 

Přednáška 6:

13:00 - 13:40

SMART CITY POLYGON - TECHNOLOGIE SMART CITY V PRAXI

 

Autor:  Ing. Karel POLENA, OMEXOM GA Energo s.r.o.

13:40 – 14:20

PANELOVÁ DISKUSE  - AKTUÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH

14:30

Závěr

 

Více informací infromací a přihlášku nelazenete zde