Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 5. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2019. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Hybridní pohon posunovací lokomotivy

Číslo 3/2019 vyšlo tiskem 11. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 17. 7. 2019.

Veletrhy a výstavy
Euroluce 2019 očima designérky
Výstava Světlo v architektuře 2019
Amper 2019 v zajetí „chytrých“ technologií

Pro osvěžení paměti
Osvětlovací sklo z Kamenného pahorku

Aktuality

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost Objevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnostna 30. ročníku mezinárodního stavebního…

FEL_Camp pro středoškoláky Jak přežít v přírodě a opatřit si základní životní potřeby, jako je připojení k internetu…

Více aktualit

Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy - 20. ročník

Termín konání: 26.05.2015 - 27.05.2015 Pořadatel: EGÚ Praha Engineering Místo konání: Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Konference v rámci tradice pravidelných setkávání energetiků. Cílem odborné akce je zprostředkovat účastníkům informace o aktuálním stavu a souvisejících trendech vývoje sektoru energetiky v národním i evropském kontextu – energetická politika EU a její priority a související technické i netechnické atributy. Současně je záměrem pořadatelů vytvořit prostor pro prezentaci a diskusi inovativních řešení, metodických postupů a technologií orientovaných na naplňování nových záměrů, technických nároků a vyplývajících požadavků. 

Odobně jako v předchozích ročnících je program 20. ročníku členěn na dva hlavní tématické bloky:

I. ELEKTROENERGETIKA ĆR/SR - AKTUÁLNÍ STAV, VÝHLEDY A PERSPEKTIVY    V EVROPSKÉM KONTEXTU

Tématický blok bude orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU) – proces novelizace legislativy, postavení energetického sektoru v evropských souvislostech, významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů, a zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu a vyplývající náměty. Blok bude zakončen panelovou diskusí za účasti zástupců významných subjektů energetiky a určujících institucí.

II. METODOLOGIE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

Tradičně časově dominantní část programu bude zaměřena na technické otázky a problémy řízení ES v nových podmínkách a aktuálních souvislostech a jejich řešení. Bude dále členěna na tématické kapitoly:

  • SMART GRIDS KONCEPT VS. EFEKTIVNOST A ENERGETICKÁ NÁROČNOST
  • SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, KVALITA, CYBER SECURITY – SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES
  • WAMS – APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP A WAC → WAMPAC
  • SIMULACE, DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ A VIZUALIZACE PROCESŮ A DAT V ENERGETICE.

Konference je určena odborné veřejnosti energetického sektoru, pracovníkům energetických provozů v průmyslové sféře a dopravě, inženýrských firem a tématicky zainteresovaným pracovníkům vysokoškolské sféry České republiky a Slovenské republiky.

Podrobnosti a přihlášku naleznete ZDE


 

Program konference 26. května 2015
1. DEN JEDNÁNÍ

                     

9:00 - 9:05
ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE - ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Jaromír Beran, CSc., EGÚ Praha Engineering, a.s.

Tématický blok I.: ELEKTROENERGETIKA ČR/SR - AKTUÁLNÍ STAV, VÝHLEDY A PERSPEKTIVY
Tematický blok je orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU), na proces novelizace legislativy a významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů. Diskutovat bude možné i zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu a vyplývající náměty.

9:05 - 10:50
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA
Ing. Ladislav Havel, MPO

PROCESY A VÝVOJOVÉ TRENDY TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Z POHLEDU PXE
David Kučera, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

DOSTUPNOST, ZABEZPEČENOST A CENY PRIMÁRNÍCH ZDROJŮ
Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA, s.r.o.

10:50 – 11:20
PŘESTÁVKA

11:20 – 12:00
AKTUALIZOVANÁ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR Z POHLEDU HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Ing. Václav Hrabák, Energetická sekce Hospodářské komory České republiky

12:00 – 13:00
PANELOVÁ DISKUSE

13:00 – 14:00
POLEDNÍ PŘESTÁVKA – OBĚD

Tematický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

SMART GRIDS KONCEPT VS. EFEKTIVNOST A ENERGETICKÁ NÁROČNOST
Koncept SMART GRID vs. efektivnost a energetická náročnost logicky zahrnuje velice široké spektrum vzájemně souvisejících a propojených energetických, ekonomických i celospolečenských témat. Skutečnost, že jsou v tomto bloku uvedena pouze čtyři vystoupení, by neměla znamenat omezení navazující diskuse.

14:00 – 15:20
NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SMART GRIDS
Ing. Jiří Roubal, Česká technologická platforma Smart Grids 

E – MOBILITA, SUČASNOST A VÝHLEDY V ČR
Ing. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grids

DISTRIBUOVANÉ, OBNOVITELNÉ ZDROJE A SMART GRIDS – AKTIVITY MEZINÁRODNÍ FEDERACE IFAC
Ing. Petr Neuman, NEUREG, s.r.o.

SMART CITY- CO JE TO A JAK FUNGUJE
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, Proelektrotechniky. cz

15:20 – 15:50
PANELOVÁ DISKUSE

15:50 – 16:20
PŘESTÁVKA

Tématický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, KVALITA – SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES. CYBER SECURITY
Požadavky spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a otázky kvality dodávané elektrické energie patří k trvalým tématům. Hodnocení a posuzování performance energetických sítí lze v této optice provádět z různých pozic a přístupů, včetně detailnější diskuse níže vymezených subtémat. Novým fenoménem doby je kybernetická bezpečnost!!!

16:20 – 17:40
NAŠIM CÍLEM JE DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST PS
Ing. Miroslav Šula, ČEPS, a.s.

KVALITA DODÁVEK ELEKTŘINY Z POHLEDU ERÚ
Ing. Jan Šefránek, ERU ČR

DEKOMPENZACE NABÍJECÍCH KAPACITNÍCH PROUDŮ V SÍTÍCH - OVLIVNĚNÍ ZTRÁT
Ing. František Žák, Ph.D., EGE, spol. s r.o.

OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ENERGETIKY
JUDr. Richard Hlavatý, Technologická platforma Bezpečnost energetiky

17:40 – 18:10
PANELOVÁ DISKUSE

18:10 – 19:00
VEČEŘE

20:00
SPOLEČENSKÝ VEČER


Program konference 27. května 2015
2. DEN JEDNÁNÍ

Tematický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

WAMS – APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP, WAC – WMPAC
WAMS – technologie včasného varování provozovatele energetické soustavy – zabránění systémové nestabilitě a přetížení, zabránění kaskádovým výpadkům vedoucím k blackoutům, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektřiny, monitorování rozlehlých energetických sítí pomocí PMU. Ttj. velmi široké spektrum.

8:30 - 10:00
WAMS JAKO ZDROJ KVALITNÍCH DAT PRO ANALÝZY STAVU SÍTI A PRO NOVÉ EXPERTNÍ SYSTÉMY
Ing. Antonín Popelka, Ing. Daniel Juřík, Ph.D., Ing. Petr Marvan – AIS spol. s r.o.

ARCHITEKTURA A VLASTNOSTI SYSTÉMU WAMS V ČEPS, A.S.
Ing. Jan Šíma, ELCOM, a.s.

POUŽITÍ WAMS V PODMÍNKÁCH DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZA ÚČELEM PODPORY SPÍNÁNÍ RŮZNÝCH OBLASTÍ 22 KV – VYHODNOCENÍ PRAKTICKÝCH MĚŘENÍ
Jan Jiřička, Jan Chromý, Vratislav Štěpka, E.ON Česká republika, s.r.o.,

Miloslava Tesařová, Západočeská univerzita v Plzni

POUŽITÍ VÝSTUPŮ WAMS PRO STANOVOVÁNÍ OBLASTÍ BEZPEČNÝCH INJEKCÍ
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., Centrum NTIS, ZČU v Plzni

10:00 – 10:30
PANELOVÁ DISKUSE

10:30 – 11:00
PŘESTÁVKA

SIMULACE A DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ENERGETICE. VIZUALIZACE
Okruh metod a nástrojů umožňujících simulovat procesní stavy, včetně dynamických změn pro účely cílené přípravy provozu, analýzu uplynulých stavů, ale i predikci dopadů interních i externích vlivů na elektro-soustavu jsou implicitními tématy k diskusi. 3D modelování – aktuální trend aplikací.

11:00 – 12:30
ZDOKONALENÉ MODELY ES PRO SIMULACI BUDOUCÍHO PROVOZU SÍTÍ
Ing. Karel Máslo, CSc., ČEPS, a.s.

VÝPOČTY PŘECHODNÝCH JEVŮ NA PST – TRANSFORMÁTORECH S REGULACÍ FÁZE
Ing. Lubomír Kočiš, EGU – HV Laboratory, a.s.

SIMULACE V ENERGETICE – MKP, MBS, SYSTÉMOVÉ SIMULACE, 4D SIMULACE, ...
Ing. Tomáš Ivančík, Dassault Systemes CZ, s.r.o.

12:30 – 13:00
PANELOVÁ DISKUSE

13:00
ZÁVĚR KONFERENCE