Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2019 vyšlo tiskem 4. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2020. 

Téma: Měřicí přístroje, metody měření a dálkové měření

Hlavní článek
Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí

Číslo 5/2019 vyšlo tiskem 16. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned.

Činnost odborných organizací
Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení
Zúčastnili sme sa kongresu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 2019 vo Washingtone
Odborný seminár SLOVALUX 2019

Veletrhy a výstavy
Inspirujte se boho stylem i designem Dálného východu na podzimním veletrhu FOR INTERIOR

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Více aktualit

51. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Termín konání: 06.11.2019 - 07.11.2019 Pořadatel: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Místo konání: Poprad

SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019, v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3.

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ

Program 51. konferencie:

Streda 6. novembra 2019
9:00 – 10:00 Prezencia účastníkov

10:00 – 10:15
Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie

10:15 – 11:05 Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu.

11:05 – 11:25 Prestávka

11:25 – 12:15 Ing. Edmund Daniel PANTŮČEK, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Brno, ČR
Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch - strašiak alebo nutnosť? Požiadavky na elektronické systémy.

12:15 – 13:20 Prestávka - obed

13:20 – 14:10 Ing. Rudolf HUNA, Ing. Karel JANEČEK, AOS M. R. Štefánika, CV-ŠPE, Liptovský Mikuláš
Praktické poznatky z revízií elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia.

14:10– 14:30 Prestávka

14:30 – 15:20 Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
Prepäťové ochrany na napájacie siete a komunikačné linky v priemysle.

15:20 – 15:40 Prestávka

15:40 – 16:20 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR
Meranie pri kusových skúškach rozvádzačov STN EN 61439-1

16:20 – 16:30 Prestávka

16:30 – 17:20 Ing. Antonín ZAJÍČEK, Schneider Electric CZ, s.r.o., Praha, ČR
Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach.

17:20 – 17:30 Záver prvého dňa konferencie
18:00 – 22:00 Diskusný večer v kaviarni Hotela SATEL

Štvrtok 28. marca 2019
7:30 – 8:00 Prezencia účastníkov

08:00 – 08:50 Ing. Viliam ANDRIŠOV, Hasičský a záchranný zbor
Požiadavky na elektroinštalácie z pohľadu HaZZ a príčiny vzniku požiarov spôsobených elektrickými zariadeniami.

08:50 – 09:00 Prestávka

09:00 – 09:50 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI v Bratislave
SMART osvetlenie v (inteligentných) mestách.

09:50 – 10:10 Prestávka

10:10 – 11:00 Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Požiadavky na výkon odborných činností v elektrotechnike z pohľadu orgánu dozoru.

11:00 – 11:10 Prestávka

11:10 – 12:00 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov.

12:00 – 13:00 Prestávka – obed

13:00 – 13:50 Ing. Jan HOMOLA, MERCOM COMPONENTA s.r.o., Praha, ČR
STN EN ISO 14119: Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013).

13:50 – 14:00 Prestávka

14:00 – 14:50
Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK, SLOS s.r.o., Banská Bystrica
Ing. Peter MÚDRY, SALMOTHERM - Invest, s.r.o., Vrbov
SMART verejné osvetlenie - skúsenosti na Slovensku (viac ako 300 svetelných bodov). Najnovšie trendy - Hong Kong, Dubai 10/2019

14:50 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:00 Hodina otázok a odpovedí
16:00 – 16:15 Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

Po skončení konferencie:
16:15 – 17:15 Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci získajú certifikát.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA:

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 55,00 €
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 55,00 €
• Ostatní účastníci: 75,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 31. 10. 2019 v eshope

Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Odborný garant: Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ-KES, člen Predstavenstva SKSI

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944