Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

51. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Termín konání: 06.11.2019 - 07.11.2019 Pořadatel: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Místo konání: Poprad

SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019, v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3.

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ

Program 51. konferencie:

Streda 6. novembra 2019
9:00 – 10:00 Prezencia účastníkov

10:00 – 10:15
Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie

10:15 – 11:05 Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu.

11:05 – 11:25 Prestávka

11:25 – 12:15 Ing. Edmund Daniel PANTŮČEK, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Brno, ČR
Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch - strašiak alebo nutnosť? Požiadavky na elektronické systémy.

12:15 – 13:20 Prestávka - obed

13:20 – 14:10 Ing. Rudolf HUNA, Ing. Karel JANEČEK, AOS M. R. Štefánika, CV-ŠPE, Liptovský Mikuláš
Praktické poznatky z revízií elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia.

14:10– 14:30 Prestávka

14:30 – 15:20 Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
Prepäťové ochrany na napájacie siete a komunikačné linky v priemysle.

15:20 – 15:40 Prestávka

15:40 – 16:20 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR
Meranie pri kusových skúškach rozvádzačov STN EN 61439-1

16:20 – 16:30 Prestávka

16:30 – 17:20 Ing. Antonín ZAJÍČEK, Schneider Electric CZ, s.r.o., Praha, ČR
Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach.

17:20 – 17:30 Záver prvého dňa konferencie
18:00 – 22:00 Diskusný večer v kaviarni Hotela SATEL

Štvrtok 28. marca 2019
7:30 – 8:00 Prezencia účastníkov

08:00 – 08:50 Ing. Viliam ANDRIŠOV, Hasičský a záchranný zbor
Požiadavky na elektroinštalácie z pohľadu HaZZ a príčiny vzniku požiarov spôsobených elektrickými zariadeniami.

08:50 – 09:00 Prestávka

09:00 – 09:50 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI v Bratislave
SMART osvetlenie v (inteligentných) mestách.

09:50 – 10:10 Prestávka

10:10 – 11:00 Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Požiadavky na výkon odborných činností v elektrotechnike z pohľadu orgánu dozoru.

11:00 – 11:10 Prestávka

11:10 – 12:00 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov.

12:00 – 13:00 Prestávka – obed

13:00 – 13:50 Ing. Jan HOMOLA, MERCOM COMPONENTA s.r.o., Praha, ČR
STN EN ISO 14119: Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013).

13:50 – 14:00 Prestávka

14:00 – 14:50
Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK, SLOS s.r.o., Banská Bystrica
Ing. Peter MÚDRY, SALMOTHERM - Invest, s.r.o., Vrbov
SMART verejné osvetlenie - skúsenosti na Slovensku (viac ako 300 svetelných bodov). Najnovšie trendy - Hong Kong, Dubai 10/2019

14:50 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:00 Hodina otázok a odpovedí
16:00 – 16:15 Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

Po skončení konferencie:
16:15 – 17:15 Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci získajú certifikát.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA:

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 55,00 €
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 55,00 €
• Ostatní účastníci: 75,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 31. 10. 2019 v eshope

Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Odborný garant: Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ-KES, člen Predstavenstva SKSI

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944