Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

21. mezinárodní seminář VYSOKÉ NAPĚTÍ

Termín konání: 14. 11. 2019 - 15. 11. 2019 Pořadatel: IRIS ELEKTRO s.r.o. Místo konání: Malenovice

PROGRAM:

Úrazy na zařízeních vysokého napětí a vybrané úrazy na zařízeních nízkého napětí
Ing. Miroslav Záloha, SÚIP

Záblesková ochrana v digitálních ochranách
Ing. Marek Tinka, ABB s.r.o.

Microgrid, bateriová uložiště
Ing. Dimitrij Popovič, ABB s.r.o.

Metody bezpečné práce v el. stanicích ve světě. Zkušenosti CIGRE
Ing. Ivo Ullman, ČEPS, a.s.

Chytré rozvaděče VN pro trafostanice v průmyslu a energetice
Ing. Radek Jašek, Siemens, s.r.o.

Generátorové rozvaděče s vakuovou spínací technologií pro průmysl
Ing. Petr Tomášek, Siemens, s.r.o.

Odhlučnění transformátoru. Vliv protihlukového krytu na výši chladicího výkonu výkonového transformátoru
Pavel Mráz a Petr Havelka, ORGEZ, a.s.

Hlídače izolačních stavu v síti IT
Ing. Břetislav Cichoň, OBÚ

Poznatky z dozoru
Ing. Radomír Kočíb Bc. OIP

Nové požadavky na el. instalaci v prům.objektech
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK-EMC s.r.o.

Rychlá kompenzace účiníku válcovací tratě
Ing. Pavel Novák, EL_INSTA ENERGO s.r.o.

Zkušenosti provozovatele VN a údržba vzhledem k právním předpisům
David Černoch, VODAFONE

ČSN EN 50522, ČSN 33 3201, ČSN 33 3070, sítě Vn v kompenzaci zhášecí tlumivky a praktické ukázky zemních spojení
Ing. Roman Chodura, MSES, z.s.

Řízení a optimalizace energetických zařízení
Ing. Petr Švestka, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA,a.s.

Analýza rizik montáže kabelových souborů a jejich vliv na poruchovost kabelových vedení vn
Ing. Jiří Bayer, EFACEC Praha s.r.o.

Elektromobilita v souvislostech
Ing. Jiří Bayer, EFACEC Praha s.r.o.

Více informací a přihlášku najdete ZDE.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku a platbu zašlete do 8. listopadu 2019 e-mailem nebo poštou na adresu: IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošova 1217/29b, 73601 Havířov – Šumbark
(přihlášení po 8. 11. už jen hotově)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Zápisné – 2800,- Kč (+21% DPH 588,- Kč) 3388,- Kč
Publikace – „Sborník přednášek“ 200,- Kč (+10% DPH 20,- Kč) 220,- Kč
Ubytování – 600,- Kč (+15% DPH 90,- Kč) 690,- Kč
Strava 500,- Kč (+15% DPH 75,- Kč) 575,- Kč
CELKEM včetně DPH 4 873,-Kč

Platbu uhraďte na účet č. 35-9895110227/0100, VS 112019 popis příkazce: jméno účastníka a emailem přihlášku

UBYTOVÁNÍ: Je zajištěno v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích ve dvoulůžkových pokojích.

STRAVOVÁNÍ: (1x svačina, 2x oběd, snídaně, večeře) je zajištěno v místě konání semináře. Rozdíl mezi nárokem a poskytnutou stravou si vyúčtuje vysílací organizace s účastníkem.

INFORMACE: IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošova 1217/29b, 736 01 Havířov-Šumbark, tel: 777 883 966, www.ielektro.com, e-mail: ielektro@ielektro.com, organizační garant – Irena Satinská

21. mezinárodní seminář VYSOKÉ NAPĚTÍ