časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Tecomat Foxtrot a projekty veřejného osvětlení ve smart cities

13. 6. 2019 | Ing. Jaromír Klaban | Teco a. s. | www. tecomat.com

S řídicím systémem Tecomat Foxtrot lze sledovat a rozvíjet řadu automatizačních, telemetrických i ovládacích aplikací s koncovým užitím v nejrůznějších segmentech. Je nasnadě, že s Foxtrotem lze vyjít vstříc i současnému trendu dotované „smartifikace“ veřejného prostoru ve městech a obcích. Tento článek poukáže na jeho použití při rekonstrukci, správě a údržbě veřejného osvětlení.


Obr. 1. Veřejné osvětlení (ilustrační)

Systém řízení veřejného osvětlení (VO) Tecomat Foxtrot je stavebnice umožňující vytvořit libovolnou řídicí strukturu tak, aby odpovídala projektovému záměru konkrétního města, obce nebo průmyslového či komerčního areálu. Je vhodný jak pro nové projekty a instalace, tak především pro retrofity již vybudovaného veřejného osvětlení.

Obr. 2. Použití rádiového modulu R-SL-0201L s externí anténou 868 MHz ve svítidle spolu s předřadníky LED
Obr. 2. Použití rádiového modulu R-SL-0201L s externí anténou 868 MHz
ve svítidle spolu s předřadníky LED

Koncept stavebnice Tecomat Foxtrot pro VO se vyhýbá placené přímé komunikaci každého světelného místa veřejné sítě IoT, která umožňují přístup ke každému světelnému bodu pouze prostřednictvím cloudu. Tecomat Foxtrot instalovaný do rozváděče veřejného osvětlení (RVO) je datovým koncentrátorem, který zajišťuje komunikaci v bezlicenčním pásmu s každým podřízeným světelným bodem a poskytuje kompletní řídicí funkce, archivaci i prezentaci všech dat při použití vlastního webového rozhraní. To je dostupné prostřednictvím internetu za předpokladu napojení Foxtrotu na kabelový rozvod internetu nebo na místní WiFi, popř. lze Foxtrot vybavit LTE modemem a pak jej provozovat za cenu datového tarifu vybraného operátora.

V každém svítidle je umístěn bezdrátově komunikující modul R-SL-0201L. Pro spínání předřadníku LED obsahuje relé a zároveň výstup pro proporcionální řízení intenzity světla od 0 do 100 %. Variantní provedení modulu může staticky i dynamicky nezávisle spínat a řídit dvě sady LED čipů – tím vychází vstříc tzv. biodynamickému řízení teploty chromatičnosti osvětlování veřejného prostoru v noci. Modul monitoruje napájecí proud předřadníku LED a detekuje chybu způsobenou zkratem nebo přerušeným obvodem LED čipů. Může dále podle potřeby monitorovat dvě teploty nebo po připojení fotorezistoru i jas v daném místě.

Obr. 3. Schéma zapojení rádiového modulu R-SL-0201L ve svítidle s LED ve formě modulu COB nebo osazených jednotek SMD
Obr. 3. Schéma zapojení rádiového modulu R-SL-0201L ve svítidle s LED ve formě modulu COB nebo osazených jednotek SMD

Systém umožňuje ovládat světelnou soustavu:

1. Lokálně,
kdy podstanice Tecomat Foxtrot nejsou připojeny na žádný nadřazený dispečerský systém. Jsou instalovány v zapínacím místě v RVO a obsahují algoritmy zodpovědné za monitorování, spínání i řízení všech podřízených světelných míst. Především podle senzoru soumraku, který lze kombinovat s dalšími principy, např. podle astronomických hodin nebo podle pevných režimových či dynamických časových programů. V tomto konceptu nemusí být trvale provozován žádný centralizovaný dispečink a světelné body jsou dostupné pomocí příslušného RVO osazeného systémem Tecomat Foxtrot s unikátním jménem a heslem v internetu.

Uvedené individuální řízení a monitoring fungují jednak v sítích s odpínaným napájením větví přes den, jednak při trvalém celodenním napájení všech sloupů. Řízení se uplatní jen v době připojeného napětí.


Obr. 4. Přehledové schéma návaznosti centrálního, lokálního a individuálního řízení VO na bázi systému Tecomat Foxtrot

2. Centrálně
Zmíněný koncept lokálního řízení s využitím systémů Foxtrot v RVO a připojených do internetu umožňuje flexibilně se napojit na libovolnou nadřazenou úroveň spravovanou v sítích IT na lokálních serverech a zavedených informačních systémech měst a obcí. Systém Tecomat Foxtrot je připraven poskytovat i přijímat data nejrůznějšími IP protokoly, jako jsou především MQTT nebo zabezpečený HTTPS. Možná napojení a přizpůsobení se vyšším úrovním řízení jsou naznačena na obr. 4.


Obr. 5. Ukázky webového rozhraní systému Foxtrot určeného pro monitoring,
ovládání a diagnostiku řízeného veřejného osvětlení

Integrovaná řešení – smart svítidla

Systém Tecomat Foxtrot svojí univerzalitou dovoluje vytvářet i složitější infrastrukturu ve městě, a to integrací více funkcí ve sloupu VO. Jsou to zejména integrované inteligentní nabíječky elektromobilů, které hlídají maximální povolené zatížení příslušné větve a řeší prioritu osvětlení v noci před nabíjením formou vnuceného zmenšení nabíjecího proudu jednoho nebo i více elektromobilů. Taková svítidla mohou obsahovat i kamerový systém nebo systém měření environmentálních veličin, jako jsou prachové částice, různé plynné složky nebo hluk.


Obr. 6. Ukázka integrovaného smart svítidla VO s kamerou, nabíječkou elektromobilů,
se senzory kvality ovzduší a integrovaným interaktivním displejem;
svítidlo je výsledkem 
spolupráce firem Teco, QelPro a Kooperativa

Pro informace o variabilitě a individuálních řešeních se systémem Tecomat Foxtrot je možné kontaktovat přímo firmu Teco a. s.

Ing. Jaromír Klaban, klaban@tecomat.cz
Teco a. s.
Průmyslová zóna Štáralka 984,
280 02 Kolín


Vyšlo v časopise Světlo č. 3/2019 na straně 38.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.