časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Surfování na vlně v záři LED svítidel – Řešení instalace a automatizace osvětlení

24. 9. 2019 | WAGO-Elektro, spol. s r. o. | www.wago.cz

Dům sportu L&T v německém Osnabrücku nabízí surfařský simulátor pro indoor surfing, fitness studio, pravidelné sportovní akce a související komplexní služby pro zákazníky. Ústřední roli v tomto centru sehrává koncepce osvětlení. Atmosféru dokonale přizpůsobenou potřebám L&T vytváří přibližně 4,5 tisíce LED svítidel ovládaných procesorovými moduly WAGO. Sportovní a obchodní centrum L&T s prodejními prostorami na ploše víc než 5 000 m2 zabírá pět podlaží. Nejde v něm ale jenom o to, aby zde návštěvníci našli ve správný čas správné zboží. Mnohem důležitější je, aby nakupování pro zákazníky představovalo co nejpříjemnější a atraktivní zážitek. Ambiciózním cílem designérů je přivábit pořadatele sportovních akcí – a na tyto akce zase návštěvníky z řad veřejnosti. K oslovení zákazníků obchodní dům využívá novátorské a trvale udržitelné koncepce.

Jádrem nové budovy, která tvoří jeden celek s módním domem L&T, je vlnový bazén o rozměrech 7,5 × 16 m. „Nekonečná indoor vlna“ je skvělý způsob, jak vstoupit do světa surfingu. Okolo tohoto bazénu je navržen celý sportovní komplex. Velkorysé atrium nabízí neomezený výhled na bazén ze všech pater. V nižším poschodí je k dispozici pódium pro prezentace a vystoupení.


Obr. 1. Jádro domu sportu L&T – bazén o rozměrech 7,5 × 16 m s umělou vlnou; velkorysé atrium poskytuje neomezený výhled ze všech pater

Výškový výcvik v Osnabrücku

Návštěvníci, kteří hledají sportovní vyžití, se setkávají ve fitness studiu ve druhém patře. Pro příležitostné i profesionální sportovce je tu na více než 800 m2 připraveno nejmodernější tréninkové vybavení. Ve všech kardiozónách a zónách pro kruhový trénink lze kromě toho regulovat tlak vzduchu a obsah kyslíku. Sportovci tak mohou cíleně udržovat kondici nebo se připravovat na soutěže ve velkých nadmořských výškách až do 2 500 m.

Dům sportu však zároveň chce prodávat své zboží. Sportovním potřebám jsou tu vyhrazena dvě podlaží.

Dokonalé jeviště pro zboží i akce

Zásadní roli v koncepci obchodního domu L&T hraje osvětlení. Nové výzkumné studie prokazují, že osvětlení prodejních prostor může příznivě ovlivnit vnímání a pohodlí zákazníků. Cílem inovativních návrhů osvětlení, mezi které se řadí i systém implementovaný ve zmíněném domě sportu, je prezentovat sortiment a akce způsobem, který nejen zajistí vysoce kvalitní osvětlení prostoru, ale zároveň pestře a inspirativně osvětlí vybrané zboží.

Zákazníci se musí cítit pohodlně a čas strávený v obchodě musí představovat příjemný zážitek.


Obr. 2. Ústřední roli v centru L&T sehrává koncepce osvětlení

Design osvětlení

Za design osvětlení byl odpovědný mnichovský dodavatel VEDDER LICHTMANAGEMENT. V prostorách, ve kterých se klade maximální důraz na zážitkové nakupování a atraktivní akce, zdaleka nestačí realizovat osvětlení, které lze jen zapínat a vypínat. Designéři osvětlení použili v pěti podlažích asi 4,5 tisíce LED svítidel, díky nimž se dosahuje optimálního osvětlení všech prostor budovy. Každé jednotlivé svítidlo je umístěno na přesně určeném místě a lze je samostatně ovládat.

„Zvolili jsme LED svítidla s rozhraním DALI, která umožňují rychle přizpůsobit světlo měnícím se podmínkám a také po celý rok zachovat konstantní úroveň osvětlení,“ vysvětluje Lutz Brinkmann, technický ředitel obchodního domu L&T. „Kromě základní úrovně, která se aktivuje v dopoledních hodinách pro úklidovou službu a zůstává konstantní po celý den, jsme naprogramovali světelné scénáře, které se řídí potřebami jednotlivých pořádaných akcí.“

Jediným stisknutím tlačítka lze aktivovat řadu nastavení vyšší úrovně pro módní přehlídky, basketbalové turnaje nebo prezentace.

Kromě toho jsou k dispozici světelné scénáře pro oblast surfařského bazénu a pro prezentace v prodejních zónách.

Flexibilní řízení osvětlení

Při vypracovávání návrhu projektanti zvažovali řadu otázek, jak co nejlépe strukturovat řízení a programování. „Řízení osvětlení musí být flexibilní a rovněž se musí dát rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám,“ uvedl Heiko Runge, vedoucí projektu a programátor z osnabrücké společnosti ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG. Každé svítidlo je datový bod, který lze individuálně ovládat, včetně hodnoty svítivosti. Toto ovládání zajišťuje automatizační technika obsluhovaná z dotykové obrazovky v řídicím centru nebo přímo na prodejní ploše chytrým telefonem.

Jádro řídicího systému tvoří procesorové moduly WAGO PFC200. Všechna data pro jednotlivé světelné scénáře a všechny hodnoty jasu se ukládají do databáze MySQL v procesorovém modulu. Z použití databáze vyplývá řada předností, např. možnost centrální správy a řízení všech změn svítivosti.

Není nutné provádět změny na úrovni jednotlivých světelných prvků nebo regulátorů DALI. Světla je možné v průběhu programu individuálně přiřazovat různým scénářům. Když je třeba zvlášť zvýraznit určitý produkt nebo skupinu produktů, nastaví se svítidla nad těmito položkami na 100 %, svítidla v okolí se ztlumí a toto nastavení se uloží jako světelný scénář.

Kromě ovládání prostřednictvím rozhraní DALI byla do řídicího systému WAGO integrována i další rozhraní. Osvětlení akcí v bazénu je řízeno pomocí standardu DMX, pro regulační funkce v technologii a veřejných prostorách a také pro napojení na multimediální techniku se využívá protokol KNX. Datové body jsou začleněny do nadřazeného systému automatizace budovy BACnet navrženého společností Kieback & Peter.

Obr. 3. Procesorový modul WAGO PFC200
Obr. 3. Procesorový modul WAGO PFC200

Osvědčený systém

O řízení světel se stará dvanáct procesorových modulů WAGO PFC200 rozmístěných po budově. Každá sběrnice DALI umožňuje ovládat až 64 svítidel DALI. Celý systém je navržen s dostatečnou rezervou. Na žádné sběrnici DALI není připojeno více než 50 svítidel. Toto řešení zaručuje zachování flexibility a umožňuje budoucí rozšiřování.

Pro ovládání všech 4 500 světel instalovala společnost ebm v domě sportu 1 008 odbočných krabic. Každá z nich je řízena modulem WAGO DALI Multi Master 753-647. Pro spolehlivé propojení mezi skříňovým rozváděčem a odbočnými krabicemi využila společnost ebm konektorový připojovací systém WAGO WINSTA®. Odbočné krabice jsou integrované do stropů a jsou přístupné pouze s velkými obtížemi. Společnost ebm proto ve svém návrhu zvažovala pouze osvědčené a spolehlivé systémy.

Při výběru komponent pro systém DALI kladla důraz na dodržování požadavků normy IEC 62386. To je jediný způsob, jak zaručit interoperabilitu všech účastnických zařízení na sběrnici DALI. „Jako firma, která se úzce specializuje na realizaci velkých projektů v oblasti elektrotechniky, jsme si dobře vědomi kvalit produktů WAGO,“ konstatoval Andreas Ennen, generální ředitel společnosti ebm. „S výrobky této značky máme bezpočet pozitivních zkušeností. Kdykoliv vyvstala nutnost implementovat specializovaná řešení, prokázala společnost WAGO maximální flexibilitu, se kterou reagovala na naše požadavky, a poskytovala veškerou nutnou podporu.“

Brinkmann oceňuje flexibilitu řídicího systému osvětlení a použití systému WINSTA®. „Další projekty, na kterých už začínáme pracovat, budeme rozhodně realizovat se stejnými partnery a se stejnými použitými technologiemi.“

text: WAGO
foto: L&T/JENS SUNDHEIM

WAGO-Elektro, spol. s r. o.
tel.: +420 261 090 142
e-mail: automatizace@wago.com
web: www.wago.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 5/2019 na straně 19.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.