časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Přesný a výhodný analyzátor sítě PEM353

23. 5. 2019 | Vladimír Frič | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Praktické přesné měření efektivních (RMS) hodnot

Přesné panelové měření je dnes dostupnější než kdy dříve. Známý německý výrobce elektrotechnických zařízení Bender, který obvykle řeší na nejvyšší úrovni ty nejchoulostivější aplikace, nyní nabízí svoji mimořádnou kvalitu také k nejběžnějšímu použití při cenové dostupnosti.

Nejširší možnosti využití

Přesné měření, monitorování, analýza a záznam kvality energie a mezních hodnot, včetně možnosti samostatného měření vodiče N, jsou nyní efektivně k dispozici v jednom zařízení. Pro svoji cenovou dostupnost, přehledný displej a snadné ovládání je vhodný také jako panelový měřicí přístroj základních elektrických veličin pro rozváděče ve stavebních instalacích, nízkonapěťové hlavní rozváděče nebo např. pro datová centra.

Obr. 1. Panelový multimetr a analyzátor sítě LINETRAXX® PEM353
Obr. 1. Panelový multimetr a analyzátor sítě LINETRAXX® PEM353

Souhrn nejlepších vlastností

Vždy je k dispozici jasný přehled o systému.

Integrované monitorování mezních hodnot zjišťuje stav jednotlivých systémů a vyvolává alarm, když se vyskytnou odchylky. Obsluha je na situaci upozorněna blikajícím displejem. Relé alarmu může být zajištěno prostřednictvím komunikačního rozhraní a také pomocí digitálních výstupů, např. s převodem do PLC (programovatelný logický regulátor). Porušení mezních hodnot je zaznamenáno v interní paměti událostí.

Čtvrtý proudový vstup může být použit buď k monitorování centrálního uzemnění (CEP), nebo k měření vodičů N. To umožňuje detekovat případné přetížení vodiče N v rané fázi i s harmonickými složkami. Díky tomu se snižuje riziko požáru a riziko přepětí na jednofázových spotřebičích, což může být důsledkem přerušení vodiče N.

Při monitorování energetických dat poskytuje PEM353 základní měřicí veličiny pro skutečnou energii s vynikající přesností (třída 0,5 s). Zaznamenávány jsou denní hodnoty energie za aktuální a minulý měsíc a měsíční hodnoty energie za minulých dvanáct měsíců.

Přídavné měřiče pro činnou a jalovou energii rozdělují tok energie na dodávku, odběr a celkovou energii a na činnou, jalovou a zdánlivou energii. Je-li zdroj energie závislý na tarifech, je každý z uvedených elektroměrů k dispozici až v osmi různých tarifech. Pomocí digitálních vstupů a čítačů pulzů lze integrovat také jiné druhy energie, např. měřidla pro stlačený vzduch, vodu a plyn.

Díky komplexním funkcím je zařízení PEM353 vhodné k použití jako dodavatel dat pro aplikace, jako je monitorování kvality energie a monitorování energetických dat, a lze je také využít ke zlepšení spolehlivé dostupnosti zařízení monitorováním vodičů N nebo CEP.


Obr. 2. Osciloskopický průběh


Obr. 3. Vektorový diagram

Mimořádná přesnost měření a zobrazení

Naměřené hodnoty se s plovoucí desetinnou čárkou průběžně zpracovávají ve dvou datových polích, díky čemuž je přesnost oproti běžným přístrojům řádově vyšší.

Činné, jalové a zdánlivé energetické hladiny jsou počítány pro každou fázi a jako kumulativní hodnota.

Ve variantě PEM353-N lze převod transformátoru pro vstup N nastavovat odděleně a tím zachovat nejvyšší možnou přesnost.

Na úvodní stránce jsou zobrazeny čtyři parametry měření, které si uživatel může vybrat. Vektorový diagram a harmonický histogram umožňují počáteční vyhodnocení aktuálního stavu systému. Zobrazení proudového a napěťového osciloskopického průběhu ve všech fázích (obr. 2). Zobrazení vektorového (Fresnelova) diagramu (obr. 3).

Tabulkové i grafické zobrazení naměřených hodnot harmonických složek jsou na obr. 4 a obr. 5.


Obr. 4. Tabulkové znázornění naměřených harmonických složek


Obr. 5. Grafické znázornění naměřených harmonických složek

Základní parametry

PEM353 má standardizovaný rozměr DIN 96 × 96 mm. PEM353 měří všechny významné parametry kvality energie, jako je např.:
– THD (Total Harmonic Distortion),
   TOHD (Total Odd Harmonic Distortion),
   TEHD (Total Even Harmonic Distortion),
   TDD (Total Demand Distortion),
– individuální harmonické až do 31. řádu,
– faktor k, špičkový faktor a účiník,
– nevyváženost (unbalance),
– čtyřkvadrantové měření všech veličin ve třídě přesnosti 0,5 s (podle IEC 62053-22) a s pracovním rozsahem teplot –25 až +55 °C,
– harmonická analýza napětí a proudu do 31. harmonické,
– v případě PEM353-N – kompletní měření proudu ve vodiči N,
– v případě PEM353-P – pulzní výstup (namísto dvou digitálních reléových);
a k jeho vybavení patří:
– pět dlouhodobých záznamníků se šestnácti měřicími kanály,
– čtyři digitální vstupy, dva digitální reléové výstupy, rozhraní Modbus/RTU, BACnet MS/TP, DNP.

Kompletní informace na odkazu: PEM353 – popis, data, dotaz na cenu a dostupnost
www.ghvtrading.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2019 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021