časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám

20. 3. 2019 | Bc. Martin Vacek | VM light, s. r. o. | www.vmlight.cz

Užili jsme si mrazivého ledna plného sněhu a v únoru nás náhle potěšilo „jaro“. Toto období mám spojené s prestižním veletrhem Amper. A s veletrhem tradičně související „ampérové“ číslo časopisu
Světlo.

Co ode mě čekat jiného než nějakou úvahu. Tak se pojďme společně podívat na můj pohled na vývoj svítidel. Cílem naší společnosti je vytvářet inovativní světelná řešení a při vývoji svítidel se snažíme přemýšlet nekonvenčně. Doby, kdy bylo nutné porovnávat s konkurencí primárně ceny svítidel, jsou naštěstí pryč. Zákazník dnes rád ocení kvalitní výrobek. Zvláště pokud je vyroben u nás, v České republice. Ostatně toto lze pozorovat v celé spotřebitelské oblasti. Společnost zaměřená na světelné projekty nemůže cenově obstát mezi velkovýrobci a je hrubou chybou jejího managementu, když se o to snaží. Na vývoj svítidla se musíme podívat z jiného úhlu.


Obr. 1. Světelně-technický návrh venkovního sportoviště

Uvedu jednoduchý příklad: světelné diody (dále LED) jsou stále účinnější, resp. výkonnější. Jestliže tedy svítidlo před třemi lety potřebovalo k dosažení světelného výkonu určitý počet těchto LED, dnes to je výrazně méně. Co tedy udělá velkovýrobce vyrábějící svítidla v České republice? Sníží počet potřebných LED, aby se přiblížil agresivní cenové politice výrobků z Asie a dokázal jim konkurovat. Každá LED něco stojí a při velkých sériích může jít o poměrně velkou ušetřenou částku. Malosériový výrobce může počet diod ponechat, nebo dokonce jejich množství v nové generaci navýšit, aby dosáhl vyššího výkonu svítidla a tím zajímavých vlastností. Použijeme- li ve svítidle vyšší počet LED, než je potřeba k dosažení konkrétního světelného toku, můžeme snížit výstupní proud napáječe. Sníží se tak množství ztrátového tepla, zpomaluje se i stárnutí čipů diod (s čímž může souviset i zcela rozdílný udržovací činitel návrhu osvětlení).

Zkrátka je zapotřebí k vývoji výrobku u malých výrobců přistoupit jinak, zvláště když se tato svítidla vyrábějí na míru variabilním prostorům.


Obr. 2. Použití svítidel TIGRIS – multifunkční sportovní hala, pohled z tribuny na hrací plochu (1 200 m2), v pozadí horolezecká stěna

Projekty, nejen světelné, jsou často „ušité na míru“ konkrétnímu dodavateli nebo výrobci a ten je mnohdy spřátelený s energetikem, investorem nebo elektromontážní firmou. Pozitivní je, že když je specifikace výběrového řízení přísná, je velmi reálné, že se odfiltrují méně kvalitní svítidla a nespolehliví dodavatelé, kteří jednoduše zadání nedokážou splnit. K uživateli osvětlovací soustavy by se tak mělo dostat kvalitní řešení.Rozhoduje-li ovšem o realizaci projektu osoba, která je motivována množstvím ušetřených finančních prostředků, nemusí to dopadnout dobře. Pro názornost lze uvést malý příklad. V projektu je navrženo svítidlo o příkonu 34 W a měrném výkonu 170 lm/W. Jestliže se nahradí něčím levnějším, je velmi pravděpodobné, že výrazně levnější svítidlo nebude, a ani nemůže mít takové parametry, které jsou v zadání. Při stejném příkonu bude mít nižší světelný tok. Ve specifikacích a cenových poptávkách často bývá uváděn jen příkon svítidla. Po instalaci levnějších náhrad mohou mít metrologové potíže naměřit udržovanou osvětlenost na pracovní ploše. Nemluvě o tom, že v průběhu stárnutí osvětlovací soustavy dochází k degradaci materiálů svítidla a osvětlenost se snižuje. Světelnětechnický návrh s tímto počítá v tzv. udržovacím činiteli, ale bude svítidlo opravdu stárnout tak, jak je v projektu uváděno? Takové obchodní zvyklosti jsou výhodné pro všechny, jenom ne pro investora, který chce provozovat kvalitní osvětlovací soustavu s výhledem do budoucna. Samozřejmě každý projekt je individuální a nemusí to končit takto černě.


Obr. 3. Realizace venkovního sportoviště

V naší společnosti dbáme na to, abychom neustále drželi krok s nejnovějšími trendy v oboru LED osvětlení. Všechna naše svítidla procházejí pravidelnou generační obměnou, zlepšujeme vlastnosti a design, úzce spolupracujeme s elektromontážními firmami a dbáme na to, aby se svítidlo dobře instalovalo a udržovalo. Například u prachotěsného svítidla Manul, které je v nabídce již pět let, byly změny razantní. Od první generace jsme navýšili počet diod ve „150 cm korpusu“ ze 160 na 270 (jde o diody stejného typu). To je nárůst o více než 60 %! Plochu desek plošných spojů jsme zvětšili z 280 na 450 cm2. A montážní plech jsme vyměnili za hliníkový chladič. Stejně tak se vylepšil i optický systém svítidla. Takové parametry zaručují výborné světelnětechnické vlastnosti a výrazně ovlivňují měrný výkon svítidla, jeho odpadní teplo a také životnost.


Obr. 4. Použití svítidel OCELOT a SERVAL v kulturním domě

Zaměřujeme se rovněž na technicky složité projekty, na jejichž koncích jsou zdařilé realizace a spokojený zákazník. Když pak vidíme, jak se podařilo efektivně přeměnit světelnětechnický návrh do praktické realizace, člověka polije příjemný pocit a zažije pocit satisfakce. A je to i proto, že je naše práce celou dobu i naším koníčkem.


Obr. 5. Venkovní sportoviště – osvětlené dětské hřiště a kurt na plážový volejbal

Velkou výzvou pro nás byl např. návrh osvětlení venkovního víceúčelového sportoviště, které zahrnovalo: tři tenisové kurty, jeden kurt pro plážový volejbal, dva kurty pro nohejbal a menší dětské hřiště. Požadavkem investora bylo osvětlit všechna sportoviště na 300 lx na hrací ploše. K tomu jsme měli k dispozici pouze čtrnáct osmimetrových stožárů a zároveň bylo dané i jejich rozmístění. Jen návrh výložníků na sloupy, výběr optimálních optik a samotné doladění výkonů svítidel trvaly více než 14 h. Složitost návrhu je vidět na obr. 1. Celé sportoviště je také řízeno protokolem DALI a u každého svítidla byl při realizaci jemně doladěn světelný výkon tak, aby byla zajištěna co nejlepší zraková pohoda a rovnoměrnost. Provozovatel může ovládat svítidla jednotlivých kurtů a měnit tak scény osvětlení. Když svítí jen jeden kurt, je rovněž přisvětlen na předem danou hodnotu i kurt vedlejší pro dosažení lepšího zrakového vjemu. Pro sportovce jsme tak výrazně prodloužili sezonu, a mohou tak trénovat i v letních měsících až do 22:00 h. Bez LED zdrojů by tento projekt byl ekonomicky stěží realizovatelný.

Povedenou realizací je i soustava svítidel Ocelot a Serval ovládaných protokolem DALI v kulturním domě v malebné obci. Pro tento projekt jsme použili několik scénických režimů a všechna svítidla mají přímou i nepřímou složku světla.


Obr. 6. Kulturní dům – scéna, kdy hlavní osvětlení svítí pouze nepřímou složkou světla a světlomety osvětlují pódium

Stejně zodpovědně a s nadšením jsme přistoupili i k realizaci multifunkční sportovní haly nedaleko naší provozovny. Svítidla Tigris jsme zapustili do rámečku tak, aby nerušeně a elegantně splývala s podhledem. A upravili jsme barevnou kombinaci svítidla investorovi na míru. Pomocí protokolu DALI jsme mohli vytvořit několik scénických režimů a efektně třeba nasvětlit i horolezeckou stěnu.

Na letošní rok jsme připravili několik novinek a generační obměnu většiny produktů. Jestliže vás naše filozofie nebo světelná řešení zaujaly, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Z dlouhodobé spolupráce vznikají pevná partnerství, kterých si vážíme. Nic netajíme, hrajeme fér. Přinášíme světlo do vašich projektů.

VM light, s. r. o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz, www.vmlight.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2019 na straně 12.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.