časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení zábavně-obchodních center ZOC MAX Poprad a Trenčín

18. 9. 2014 | Ing. Martin Smítal, Ing. Jan Vobr | PROLICHT CZECH | www.prolicht.at

V průběhu roku 2014 byla rekonstruována první dvě z osmi současných zábavně-obchodních center ZOC MAX: v Popradě a Trenčíně. Obě centra byla otevřena v letech 2005 až 2006 a po osmi letech provozu byly jejich interiéry již morálně zastaralé a byla nutná jejich celková rekonstrukce. V jejím rámci kromě celkové změny designu byla rovněž inovována zařízení včetně osvětlení nákupních pasáží. Požadavek byl navrhnout energeticky efektivní osvětlení, které bude splňovat jak světelnětechnické požadavky investora, tak designovou představu architekta, kterým byl Ing. arch. Miloslav Abel z KRR Architektura s. r. o.


Obr. 1. ZOC MAX Poprad

Obě centra, jak v Popradě, tak v Trenčíně, nesou stejný rukopis. Nebyl zde důvod jednotlivá centra od sebe designově odlišovat. Cílem investora je, aby zákazník hned poznal, že vstoupil do jednoho z center ZOC MAX, ať už je v jakémkoliv městě s působností tohoto řetězce. Dominantní barvou pasáží je bílá, která prostorům dodává lehkost a vzdušnost. Dále jsou to lamelové stropy – ty jsou velmi praktické vzhledem ke snadnému přístupu k zařízením, která ukrývají před zraky návštěvníků. Lamelové stropy navazují na členité stropy SDK, v nichž se schovají veškerá potřebná zařízení, ale zároveň celkový dojem vyznívá nenásilně dynamicky.


Obr. 2. Osvětlní pasáží a atria ZOC MAX Trenčín

Světelnětechnický návrh byl již od počátku tvorby projektu zpracováván pod vedením architekta. Svítidla jsou v takovýchto projektech vnímána především jako designové prvky. Jejich technická stránka se podřizuje stránce estetické. Toto klade velké nároky především na konstruktéry a výrobce svítidel, již musí designové představy architekta skloubit s požadavky norem a energetickými požadavky investora. Prostory podle jejich charakteru osvětlují různé typy svítidel PROLICHT. Klasické rovné pasáže s lamelovými stropy osvětlují lineární svítidla Idaho s pravidelnou roztečí. V pasážích se světlíky se svítidly Idaho hravě a nepravidelně překrývají. Centrální otevřené vysoké prostory zdobí kruhová svítidla Super Sign a velmi dynamické sestavy svítidel Super-G (lyžaři zajisté pochopí, proč svítidla mají právě toto jméno).


Obr. 3. Svítidla Idaho LED v lamelovém podhledu ZOC MAX Poprad

Tato z designového hlediska hlavní svítidla jsou doplněna svítidly Glorious či vysoce efektivními dolnozářiči (tzv. downlight). Tyto jsou použity také k osvětlení vedlejších chodeb či toalet. Předností společnosti PROLICHT je možnost zvolit barvu svítidla bez ohledu na termín dodání, který byl u této bleskové rekonstrukce „šibeniční“.

Uvedenou možnost volby barvy svítidla ar chitekt s radostí využil a mezi svítidla s koncepčně základní bílou či šedostříbrnou barvou vložil svítidla zlatá, červená či černá, která ucelený koncept s hravostí narušují a zpestřují. Za světelné zdroje byly jednoznačně zvoleny LED Tridonic a Osram. Barva světla byla vzhledem k účinnosti samotných LED zdrojů a charakteru prostoru zvolena 4 000 K a index podání barev Ra > 80. Základní hladina osvětlenosti pro pasáže byla stanovena na 500 lx. Z důvodu úspor energie byla svítidla v blízkosti světlíků osazena stmívatelnými DALI předřadníky. To umožňuje centrálnímu řídicímu systému, vzhledem k příspěvkům denního světla, automaticky je stmívat.


Obr. 4. Svítidla Super Sign a Super-G v hlavním atriu ZOC MAX Poprad


Obr. 5. Osvětlení food courtu ZOC MAX Poprad

Spolu s umělým osvětlením bylo také celkově inovováno nouzové osvětlení. Zde byl s ohledem na počet nouzových svítidel a velikost obchodních center navržen centrální nouzový bateriový systém německého výrobce ROPAG. Každé centrum bylo osazeno adresnými nouzovými svítidly, která jsou při výpadku dodávky elektrické energie napájena z centrálních baterií, jejichž životnost je minimálně deset let.


Obr. 6. Vestavná svítidla Glorious a designové osvětlení sloupů ZOC MAX Poprad

Správa takového systému je velmi efektivní a nenáročná. Systém po naprogramování vykonává veškeré potřebné testy automaticky. Správce centra má tak stále naprostý přehled o jeho bezvadném stavu či případné závadě, která je díky adresaci jednotlivých svítidel přesně lokalizována.


Obr. 7. Svítidlo Super-G během instalace v hlavním vstupu ZOC MAX Trenčín

Celá rekonstrukce probíhala velmi rychle (osm měsíců) a za plného provozu obou center. Práce postupovaly především v nočních hodinách, což kladlo na dodavatele a zhotovitele další nestandardní požadavky. Společnost PROLICHT hodnotí tyto projekty jako velmi povedené jak po designové, tak po technické stránce. Budou-li mít stejný názor i návštěvníci a zaměstnanci, ukážou „znovu otvírací“ párty, které se uskuteční až po vydání tohoto čísla.


 

PROLICHT CZECH s. r. o.
Plzeňská 545/42
Praha 5
150 00

tel.: +420 604 104 534
e-mail: prolichtczech@prolicht.at
www.prolicht.at
www.facebook.com/prolichtczech