časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení v Tuli® Cinema v Šamoríně pod taktovkou Foxtrotu

8. 8. 2017 | Ing. Klaban, Teco | Ing. Michal Repka, IQ House | www.tecomat.com

V nedávné době byl v Šamoríně nedaleko Bratislavy otevřen nový unikátní multifunkční komplex x-bionic® sphere. Nabízí ideální zázemí pro profesionální sportovce a týmy, pro sportovní nadšence, pro rodiny a pro milovníky zdravého životního stylu a wellness. V ohromném komplexu jsou tři provozní soubory, kde je řízení osvětlení kompletně svěřeno systému Tecomat Foxtrot. Jsou to kino, hotelový foyer a kongresové centrum. Systém zavedla slovenská firma CableCom s. r. o. Podívejme se na tuto akci textem z pohledu realizace řídicího systému a obrazem z pohledu návštěvníka komplexu.

Tuli Cinema

Vizuálně nejzajímavější je jedinečný, barvami hrající interiér kina Tuli® Cinema s originálním designem. Je první svého druhu na Slovensku. Jeho barevnost a výjimečná architektura dostanou diváky okamžitě do nálady. Na míru navržený sál pro 112 osob je vybaven netradičním sezením Tuli®, které se dynamicky přizpůsobí okamžité poloze a náladě diváka. Výjimečný zážitek v kinosále umocňuje jak špičkové technické zařízení projekce a kvalitní zvuk, tak také automaticky řízené kompletní osvětlení v sále. I v kině, kde jednou z hlavních funkcí je tma, hraje světlo – a především řízené světlo – významnou roli.

Originální interiér kinosálu Tuli® Cinema; v sále je „živo“, už když vstupuje první divák Tecomat Foxtrot
Obr. 1. Originální interiér kinosálu Tuli® Cinema; v sále je „živo“, už když vstupuje první divák

Celkem 128 svítidel v sále na stropě, stěnách a na schodištích je vybaveno standardními předřadníky DALI. Všechny koordinuje jeden centrální Foxtrot CP-1004, ke kterému jsou všechna svítidla připojena prostřednictvím dvojice řídicích modulů sběrnice DALI (master) C-DL-0064M. Každý z nich ovládá plný prostor sběrnice DALI, tedy 64 adresovaných svítidel.


Obr. 2. Světlo a tma, barvy a pohodlí, zábava a emoce – to je Tuli® Cinema

Princip řízení všech světel spočívá v komunikaci Foxtrotu s hlavním projektorem IP protokolem s použitím sítě Ethernet. Foxtrot udržuje uživatelsky nastavitelné světelné scény: OFF, Trailer, Projekce a Full- 100% pro všech 128 svítidel. Scény jsou ve Foxtrotu uspořádány v časové ose a hlavní projektor si je sám automaticky vyvolává.


Obr. 3. Osvětlení stěn a schodiště v kinosále při nastavené scéně Trailer

Hotelový foyer

Dalším prostorem šamorínského centra x-bionic® sphere, kde se používá osvětlení pomocí scén řízené Foxtrotem, je foyer hotelu. V porovnání s kinosálem je zde téměř dvojnásobek ovládaných svítidel. Je tu opět jeden centrální Foxtrot CP-1004, tentokrát se čtveřicí řídicích modulů sběrnice DALI (master) C-DL-0064M propojených mezi sebou systémovou sběrnicí CIB. Na stropech a na stěnách je zhruba 200 svítidel s předřadníky DALI, rozdělených do skupin a ovládaných volbou z několika přednastavených scén. Zde se scény volí na displeji PC v recepci, které se pomocí webového prohlížeče připojuje k Foxtrotu prostřednictvím jeho uživatelsky programovatelné plně grafické webové stránky.

 
Obr. 4. Foyer hotelu je nasvětlen asi 200 individuálně řízenými svítidly

Kongresové centrum

Třetím a rozsahem řízeného osvětlení největším prostorem je kongresové centrum. Tvoří ho dvanáct různě velkých kongresových místností a sálů pro celkem 1 850 osob. Jsou tu dva velké kongresové sály, tři střední kongresové místnosti a sedm menších zasedacích místností. Kapacita největšího kongresového sálu je 600 osob. Špičkové technické vybavení, nadstandardní zázemí a kvalifikovaný personál jsou připraveny splnit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

Systém řízení osvětlení je rozdělen mezi pět centrálních modulů Foxtrot opět typu CP-1004. O povelování každého ze stovek předřadníků DALI svítidel se stará celkem osm master modulů DALI C-DL-0064M na sběrnicích CIB. Souhrnně je tak k dispozici adresovatelný prostor 512 ovládaných svítidel. Jenom v největším kongresovém sále jich je přibližně 120.


Obr. 5. Osvětlení malých, středních i největších kongresových prostor je ovládáno Foxtrotem; přenastavené scény jsou vyvolávány automaticky audio- a video systémem příslušného sálu

Nadřízeným systémem, který ve Foxtrotech ovládá výběr z předem nastavených scén, jsou tentokrát audio- a videosystémy pro jednotlivé sály. S příslušným Foxtrotem komunikují přes rozhraní RS-232 a Ethernet. Předdefinované jsou tu světelné scény: 0%, 20%, 40%, 60%, Projekce, Projekce & řečník a Full - 100%.

Šamorínské centrum x-bionic® sphere je po hotelu Van Der Valk ve Veneendalenu v Nizozemsku dalším špičkovým kongresovým a hotelovým komplexem, kde byl systém Foxtrot vybrán pro řízení a koordinaci buď veškerého technického zařízení kongresového centra jako v Nizozemsku, nebo jako zde v Šamoríně k řízení jeho specializované části, jakou je provozní soubor osvětlení. I zde Foxtrot osvědčil svoji flexibilitu zejména v komunikaci s dalšími provozními soubory, se kterými je ovládání osvětlení v takových prostorách dnes již spjato. Poděkování od Teco a. s., výrobce systému Tecomat Foxtrot, za tuto unikátní realizaci v komplexu x-bionic®sphere patří jak realizátorovi, slovenské firmě CableCom s. r. o., tak i distributorovi systémů Tecomat Foxtrot na Slovensku, firmě IQ House, s. r. o.

Foto: CableCom, x-bionic® sphere


Vyšlo v časopise Světlo č. 4/2017 na straně 20.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde. 

TECO a.s.

TECO a.s.
Průmyslová zóna Štáralka 984
Kolín
280 02
www.tecomat.com